KuipersBazuin notariaat Wanneer zaken belangrijk voor u zijn, wilt u dat daar met zorg mee omgegaan wordt.

KuipersBazuin notariaat KuipersBazuin notariaat
KuipersBazuin notariaat Vraag informatie aan
Verlengde Hereweg 182
9722 AM Groningen

Huwelijk en partnerschap

In de wet is vastgelegd welke regels gelden voor mensen die met elkaar trouwen of met elkaar een geregistreerd partnerschap aangaan. Die wettelijke regels gaan voor een belangrijk deel over de rechten en plichten tussen beide echtgenoten/geregistreerde partners en over de vermogens van de echtgenoten/geregistreerde partners. Zo geldt de regel dat wanneer mensen met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap met elkaar aangaan, zij gezamenlijk gerechtigd worden tot elkaars bezittingen en ook gezamenlijk als het ware elkaars schulden overnemen: de algehele gemeenschap van goederen.

Bij huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden, die door de notaris worden opgemaakt, kan worden afgeweken van de wettelijke regelingen en kunt u heel veel zaken naar eigen inzicht regelen.

Vraag informatie aan

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen voor KuipersBazuin notariaat
Schrijf een beoordeling

Schrijf hier jouw beoordeling

Copyright © 2018
Webdesign door Pixel Creation