Wat zijn de regels rondom huwelijkse voorwaarden?

Sinds 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels rondom huwelijkse voorwaarden. Het is misschien niet je meest favoriete onderdeel van de huwelijksplanning, maar duik er even goed in. Dit artikel helpt je alvast op weg!

regels huwelijkse voorwaarden

Regels huwelijkse voorwaarden


Sinds 1 januari 2018 geldt dat er in basis, als je niets bij de notaris regelt, getrouwd wordt onder huwelijkse voorwaarden in plaats van in gemeenschap van goederen. Je privévermogen, schenkingen en erfenissen die je krijgt, zijn en blijven dus van jou, ook al gaan jullie scheiden (of het moet zo zijn dat diegene waar je de erfenis of schenking van krijgt dit via de notaris anders heeft bepaald).

regels rondom huwelijkse voorwaarden

Drie soorten vermogens


Wie nu trouwt, zal in geval van scheiding te maken krijgen met het drie soorten vermogens. Allereerst het privévermogen dat je al voor het huwelijk had. Ten tweede het vermogen dat je in het huwelijk kreeg door erfenissen en schenkingen. Tot slot het resterende vermogen dat je tijdens het huwelijk kreeg. Dat laatste deel telt als gemeenschappelijk vermogen en zul je als jullie gaan scheiden moeten delen. Om bij te houden van wie wat is, geldt er een administratieplicht. Doe je dat niet, dan moet alsnog jullie vermogen worden gedeeld.

huwelijkse voorwaarden

Regels huwelijkse voorwaarden en verrekenbeding


En dan geldt er nog zoiets als het verrekenbeding. Hierin staat wat jullie hebben afgesproken rondom het met elkaar verrekenen van inkomsten en vermogen. Een periodiek verrekenbeding dien je jaarlijks aan te geven: je deelt dan ieder jaar deze inkomsten. Je dient de verdeling (fifty/fifty of anders) vast te leggen. Er is ook een finaal verrekenbeding: jullie spreken dan af dat als jullie gaan scheiden de vermogens moeten worden verdeeld. Let op: schulden vallen niet onder het verrekenbeding.

regels rondom huwelijkse voorwaarden

Toch anders trouwen?


Willen jullie in gemeenschap van goederen trouwen of specifieke voorwaarden opnemen rondom het financiële plaatje? Dan zul je dit bij een notaris officieel vast moeten laten leggen.

Copyright © 2020
Webdesign door Pixel Creation