Hoe werkt trouwen bij volmacht (en afwezige partner)?

Trouwen zonder een aanwezige partner, kan dat? Dat is zeker mogelijk, en dat heet trouwen bij volmacht. Het wordt ook wel ‘trouwen met de handschoen’ genoemd. Er zitten echter wel strenge eisen aan. Zo wordt de vergunning om het huwelijk bij volmacht te laten voltrekken alleen afgegeven als er aan één van deze eisen wordt voldaan.

Eisen huwelijk bij volmacht


Trouwen bij volmacht wordt gedaan wanneer één van de partners niet voor de ambtenaar van de burgerlijke stand kan verschijnen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer iemand ernstig ziek is of in het buitenland in de gevangenis zit. Om in aanmerking te komen voor een huwelijk bij volmacht, moet je een ‘gewichtige reden’ hebben. Onder deze gewichtige redenen vallen de volgende situaties:

• Verblijf in gevangenis in het buitenland
• Ernstig ziek en/of niet in staat om te reizen
• Verblijf in buitenland en niet in staat om te reizen (bijv. militair in oorlogsgebied)

Wie kan volmacht krijgen?


Als één van de bovenstaande situaties het geval is en je wil graag trouwen bij volmacht, dan moet je iemand aanwijzen die de volmacht op zich neemt. Deze persoon vertegenwoordigt dan jouw aanstaande echtgenoot of echtgenote. De persoon die de volmacht op zich neemt, hoeft niet te voldoen aan speciale eisen. Het kan zelfs een minderjarige zijn. De notaris verleent de volmacht via een notariële volmacht-akte.


Verzoek indienen trouwen bij volmacht


Let op! Het indienen van een verzoek tot trouwen bij volmacht doe je bij Justis. De behandeling hiervan kan even duren, dus wees er op tijd bij. Je hebt een geboorteakte of kopie paspoort nodig van beide echtgenoten, de notariële volmacht-akte, een verklaring van de ambtenaar van de burgerlijke stand dat er geen huwelijksbeletselen bekend zijn en stukken waaruit blijkt dat één van de echtgenoten niet bij de voltrekking kan zijn.


Toch kunnen trouwen


Hoewel trouwen zonder je partner niet de bruiloft is die je je had voorgesteld, maakt een huwelijk bij volmacht het toch mogelijk om te kunnen trouwen met de liefde van je leven. Er wordt in Nederland veel gebruik van gemaakt, grotendeels bij mensen die ernstig zijn ziek en toch willen trouwen. Het kost iets meer papierwerk, maar dat is het dubbel en dwars waard. Dankzij moderne technologie kan de ‘afwezige’ partner toch vaak een beetje aanwezig zijn via videobellen. Hoe mooi is dat?

Geschreven door Sanne van Bortel

Copyright © 2022
Webdesign door Pixel Creation