Trouwen in de Gemeente Dronten

Gemeente Dronten
De Rede 1
8251 ER Dronten

Trouwen in Dronten

Waar moet ik aan denken als ik wil trouwen of een geregistreerd partnerschap wil sluiten?

Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt sluiten, is er een aantal zaken waar u aan moet denken.

Voorwaarden huwelijk of geregistreerd partnerschap

Om te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige in het buitenland? Dan erkent de overheid het huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.

U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.

Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.

Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.

Huwelijksdispensatie

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heethuwelijksdispensatie.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap via uw gemeente

Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt sluiten, kunt u terecht bij uw gemeente. U moet in ieder geval de volgende zaken regelen met uw gemeente:

U moet ten minste 2 weken voor de geplande datum van uw huwelijk of partnerschap de gemeente laten weten dat u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt sluiten. Dit doet u bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waarin u wilt trouwen of het partnerschap wilt sluiten. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan u vertellen welke gegevens u daarvoor moet verstrekken.

U moet minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanmelden. De getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn.

Voor meer informatie kunt u de website van uw gemeente raadplegen of contact opnemen met uw gemeente.

Geboorteakte verstrekken niet meer nodig

Bij een melding van een voorgenomen huwelijk of partnerschap hoeft u geen geboorteakte te verstekken. U kunt uw geboortegegevens aan de ambtenaar van de burgerlijke stand doorgeven. Kan de ambtenaar uw geboortegegevens niet controleren in de Basisregistratie personen (BRP)? En kunt u op verzoek van de ambtenaar uw geboorteakte niet overleggen? Dan kunt u een beëdigde verklaring over uw geboortegegevens afleggen.

Religieus huwelijk na burgerlijk huwelijk

Heeft u uw huwelijk voltrokken of uw geregistreerd partnerschap gesloten bij de ambtenaar van de burgerlijke stand? Dan kunt u rondom uw huwelijk een religieuze ceremonie in bijvoorbeeld een kerk of moskee laten plaatsvinden. Die ceremonie mag u niet houden voordat u het burgerlijk huwelijk heeft gesloten.

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn 2 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

Als u trouwt, moet u elkaar het ‘ja-woord’ geven. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.

Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen heeft, buiten de rechter om eindigen. Voor de ontbinding van een huwelijk moet u altijd naar de rechter. Verder kent het geregistreerd partnerschap geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.

Rechten en plichten huwelijk of geregistreerd partnerschap

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft u een aantal rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Onder andere een onderhoudsplicht en erfrecht. Meer informatie vindt u op de pagina Wat zijn mijn rechten en plichten binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap?

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden

U kunt trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

Trouwen zonder aanwezigheid partner

Kunt u of uw partner niet persoonlijk voor de ambtenaar van de burgerlijke stand verschijnen? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie een vergunning geven om het huwelijk bij volmacht te voltrekken. Bijvoorbeeld als een van de partners ernstig ziek is.

Geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk

Heeft u een geregistreerd partnerschap en wilt u trouwen met uw geregistreerd partner? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk. Dit doet u bij de gemeente. De omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is in elke gemeente mogelijk. U kunt uw huwelijk niet laten omzetten in een geregistreerd partnerschap.

Ouderschap bij huwelijk of geregistreerd partnerschap

Een kind dat wordt geboren uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen man en vrouw, krijgt automatisch beide echtgenoten of beide geregistreerde partners als ouder. Ook als de man niet de biologische vader is. Deze familierechtelijke band zorgt er onder andere voor dat het kind erft van de ouders. En dat de ouders het gezag hebben over hun kind.

Ouderschap bij homohuwelijk of partnerschap tussen personen van hetzelfde geslacht

In Nederland is een homohuwelijk of geregistreerd partnerschap tussen personen van hetzelfde geslacht bijna gelijk aan een huwelijk tussen man en een vrouw. Komt er een kind in een homohuwelijk of een partnerschap tussen 2 personen van hetzelfde geslacht? Dan zijn er wel belangrijke verschillen.

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 vrouwen krijgt de biologische moeder automatisch het ouderschap. Het hangt van de situatie af of de duomoeder automatisch het ouderschap krijgt.

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 mannen gelden andere regels. De partner van de vader kan het vaderschap verkrijgen door erkenning.

Tarieven 2022 (onder voorbehoud)

Gratis

maandagochtend om 09.00 of 09.30 uur in de kleine trouwzaal van het gemeentehuis; u mag maximaal zeven mensen  meenemen. Er is geen toespraak.

Vanaf 21 februari is er weer plek voor een kosteloze ceremonie. 

Regulier huwelijk overdag in gemeentehuis

maandag vanaf 10.00 tot 17.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur in de trouwzaal in het gemeentehuis (om 16 uur is dan het laatst mogelijke tijdstip); u mag maximaal vier getuigen meenemen; het totale gezelschap mag uit maximaal 50 personen bestaan (de trouwambtenaar, de bode en eventueel de fotograaf wel inbegrepen); u krijgt een persoonlijke toespraak; u kunt gebruik maken van de rode loper, muziek en het carillon;

kosten € 499,60.

Regulier huwelijk in het weekend in gemeentehuis

op zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur in de trouwzaal in het gemeentehuis (om 16 uur is dan het laatst mogelijke tijdstip); u mag maximaal vier getuigen meenemen; het totale gezelschap mag uit maximaal 50 personen bestaan (de trouwambtenaar, de bode en eventueel de fotograaf wel inbegrepen); u krijgt een persoonlijke toespraak; u kunt gebruik maken van de rode loper, muziek en het carillon;

kosten € 634,-.

Regulier huwelijk op een externe locatie

u mag maximaal vier getuigen meenemen;
het aantal genodigden bespreekt u met de externe locatie;
u krijgt een persoonlijke toespraak;

kosten van maandag tot en met vrijdag vanaf 07.00 tot 22.00 uur  € 387,90;

kosten van maandag tot en met vrijdag vanaf 22.00 tot 07.00 uur € 420,85;

kosten voor zaterdag vanaf 00.00 tot 24.00 uur € 438,90.

Omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zonder plechtigheid

maandag  vanaf 10.00 tot 17.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur aan de balie in het gemeentehuis (om 16 uur is dan het laatst mogelijke tijdstip);

kosten € 74,05.

Overige kosten

Eenmalig benoemen van een trouwlocatie voor 1 dag. € 24,70
Aanvraag benoeming externe buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor 1 dag (externe trouwambtenaar)  € 97
Een trouwboekje of een duplicaat daarvan € 22,05
Een luxe trouwboekje of een duplicaat daarvan € 36,15
Gebruikmaken van een gemeentegetuige bij uw huwelijk, per getuige € 26,10
Afschrift burgerlijke stand. € 14,30
Annuleren van een (kosteloos) huwelijk/geregistreerd partnerschap voor dat het gesprek met de ambtenaar heeft plaatsgevonden € 74,05
Annulering van (kosteloos) huwelijk/geregistreerd partnerschap na dat het gesprek met de ambtenaar heeft plaatsgevonden € 172,80
Administratiekosten wijzigen huwelijk afspraak € 37,55

Copyright © 2022
Webdesign door Pixel Creation