Welke.nl

Kan ik nog wisselen van bruidsmeisje?

Er zijn nog maar een paar maanden over om de bruiloft te plannen en je zit met een ernstig dilemma. In de loop der tijd heb je een nieuwe beste vriendin gemaakt. Je zou haar graag tot bruidsmeisje maken, maar je hebt al bruidsmeisjes... Wat doe je?

Extra bruidsmeisje benoemen


Je had het nooit gedacht, maar ergens in de drukte en stress van het voorbereiden van de bruiloft heb je een nieuwe vriendin gemaakt. En wat voor één, het lijkt wel alsof jullie elkaar jaren kennen! Je kunt werkelijk alles met haar delen en je speelt al een poos met de gedachte om haar tot bruidsmeisje te benoemen. Het probleem is alleen dat je al bruidsmeisjes hebt. Toen je bekend maakte dat je verloofd bent, heb je direct je toenmalige beste vriendinnen gevraagd om bruidsmeisje te zijn. Nog eentje erbij kan best, toch?

Bruidsmeisjestaken verdelen tussen vriendinnen


De kans is groot dat je meer dan twee vriendinnen hebt, dus dat betekent ook dat niet iedereen van je vriendengroep een mooie rol krijgt op je bruiloft. Er zijn dus mensen teleurgesteld, hoewel begrijpelijk natuurlijk. Het kan dan extra pijnlijk zijn voor de personen die geen speciale taak hebben gekregen als je ineens een nieuwe vriendin tot bruidsmeisje vernoemt. Je kent haar nog maar net en dan mag zij wél jouw bruidsmeisje zijn?! Je snapt dat het voor scheve gezichten kan zorgen.

Nieuwe vriendin niet als bruidsmeisje


Weersta de drang om je nieuwe vriendin te vragen als bruidsmeisje, maar nodig haar natuurlijk wel uit op je bruiloft. Je wil voorkomen dat je oudere vrienden jaloers worden of zich verongelijkt voelen. Zij kennen je immers al jaren en mogen ‘slechts’ aanwezig zijn op je bruiloft. Om alle rust en vrede te bewaren vraag je jouw nieuwe vriendin om op je bruiloft te komen en leg je gewoon rustig de situatie uit, namelijk dat je helaas al helemaal voorzien bent van de beste bruidsmeisjes!

Sanne van Bortel
Copyright © 2018
Webdesign door Pixel Creation