Trouwen in de Gemeente Waddinxveen

Gemeente Waddinxveen
Raadhuisplein 1
2741 HR Waddinxveen

Trouwen in Waddinxveen

Waar moet ik aan denken als ik wil trouwen of een geregistreerd partnerschap wil sluiten?

Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt sluiten, is er een aantal zaken waar u aan moet denken.

Voorwaarden huwelijk of geregistreerd partnerschap

Om te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige in het buitenland? Dan erkent de overheid het huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.

U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.

Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.

Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.

Melding huwelijk (trouwen) of partnerschap

Melding huwelijk en geregistreerd partnerschap met DigiD

Wilt u informatie over trouwambtenaren, locaties en beschikbaarheid? Start dan de melding om deze informatie te bekijken. U hoeft de melding niet meteen af te ronden. Dat kunt u ook in een later stadium doen. Wilt u trouwen of uw partnerschap laten registreren in het gemeentehuis, neem dan eerst telefonisch contact om de trouwzaal te kunnen reserveren. U kunt bellen met de Frontoffice via 140182. Vraag naar mevrouw Ammerlaan of mevrouw Boots. Voor gratis huwelijken hoeft u vooraf niet te bellen. U kunt dit zelf online doen en een datum prikken.

Let op: hou kopieën van paspoort of rijbewijs van de getuigen bij de hand; deze heeft u nodig om te uploaden tijdens uw melding. U kunt anders geen melding doen.

De dag waarop u elkaar het ja-woord geeft, is misschien wel de mooiste dag van uw leven. Of u nu trouwt of uw partnerschap laat registreren: in Waddinxveen kunt u die dag vieren op elke plek in Waddinxveen. U kunt ook zelf een trouwambtenaar uitkiezen. 

Voor het zover is, moet u eerst een melding huwelijk/partnerschap doen. Dit kan online met DigiD.

Trouwambtenaren en locaties

De verschillende trouwambtenaren, de locaties en de beschikbaarheid komt in beeld nadat u de melding heeft gestart. 
Wilt u trouwen of uw partnerschap laten registreren in het gemeentehuis, bel dan eerst met de Frontoffice via 140182. U kunt vragen naar mevrouw Ammerlaan of mevrouw Boots.
Voor gratis huwelijk/partnerschappen hoeft u niet te bellen. Dan kunt u meteen een melding online doen.

Heeft u geen DigiD of heeft u vragen? Bel dan met 140182, chat met ons of vul het contactformulier in.

Informatie over de verdeling van uw bezit voor en na huwelijk/partnerschap vindt u op de website van de rijksoverheid.

Kosten 2022 ( onder voorbehoud)

Maandag t/m donderdag 

9:00 t/m 12:00 uur alle locaties € 311,00
13:00 t/m 16 uur alle locaties € 395,00

Vrijdag

9:00 t/m 22.00 uur alle locaties € 509,00                                 

Zaterdag

9:00 t/m 16:00 uur gemeentehuis € 848,00
overige locaties (de kosten van het gebruik van een andere locatie dan het gemeentehuis regelt u zelf met de eigenaar/beheerder € 509,00
Benoeming als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand; deze persoon moet in een andere gemeente trouwambtenaar zijn € 214,00
Trouw-/partnerschapsboekje € 43,50

Kosten beschikbaar stellen getuigen door de gemeente per persoon:

Locatie gemeentehuis € 48,00
Locatie ergens anders € 96,00

In het gemeentehuis kunt u trouwen van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 16:00 uur. Andere locaties zijn vrij; wel is toestemming en overleg nodig tussen de beheerder/eigenaar van de locatie en buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand.

Gratis huwelijk, geregistreerd partnerschap en omzetting geregistreerd partnerschap in huwelijk gebeurt in één van de spreekkamers op het gemeentehuis. Het bruidspaar kan alleen de getuigen meenemen. Meer personen is niet mogelijk. Dit kan alleen op maandagochtend en dinsdagochtend om 8.30 uur.

Bij een gratis huwelijk of geregistreerd partnerschap moet tenminste 1 van de partners in Waddinxveen wonen en ingeschreven staan.

Openingstijden

Voor zaken die u via onze website af kunt handelen kunt u (in principe) niet meer aan onze balie terecht. Dit bespaart u een bezoek aan het gemeentehuis.

Het gaat bijvoorbeeld om het doorgeven van uw verhuizing, het aanvragen van een uittreksel en het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag.

Voor andere producten is de balie -uitsluitend op afspraak- geopend op:

maandag tot en met vrijdag:  09.00-12.00 uur
maandag tot en met woensdag:  13.00-16.00 uur
donderdag:  17.00-20.00 uur

Huwelijksdispensatie

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heethuwelijksdispensatie.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap via uw gemeente

Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt sluiten, kunt u terecht bij uw gemeente. U moet in ieder geval de volgende zaken regelen met uw gemeente:

U moet ten minste 2 weken voor de geplande datum van uw huwelijk of partnerschap de gemeente laten weten dat u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt sluiten. Dit doet u bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waarin u wilt trouwen of het partnerschap wilt sluiten. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan u vertellen welke gegevens u daarvoor moet verstrekken.

U moet minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanmelden. De getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn.

Voor meer informatie kunt u de website van uw gemeente raadplegen of contact opnemen met uw gemeente.

Geboorteakte verstrekken niet meer nodig

Bij een melding van een voorgenomen huwelijk of partnerschap hoeft u geen geboorteakte te verstekken. U kunt uw geboortegegevens aan de ambtenaar van de burgerlijke stand doorgeven. Kan de ambtenaar uw geboortegegevens niet controleren in de Basisregistratie personen (BRP)? En kunt u op verzoek van de ambtenaar uw geboorteakte niet overleggen? Dan kunt u een beëdigde verklaring over uw geboortegegevens afleggen.

Religieus huwelijk na burgerlijk huwelijk

Heeft u uw huwelijk voltrokken of uw geregistreerd partnerschap gesloten bij de ambtenaar van de burgerlijke stand? Dan kunt u rondom uw huwelijk een religieuze ceremonie in bijvoorbeeld een kerk of moskee laten plaatsvinden. Die ceremonie mag u niet houden voordat u het burgerlijk huwelijk heeft gesloten.

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn 2 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

Als u trouwt, moet u elkaar het ‘ja-woord’ geven. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.

Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen heeft, buiten de rechter om eindigen. Voor de ontbinding van een huwelijk moet u altijd naar de rechter. Verder kent het geregistreerd partnerschap geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.

Rechten en plichten huwelijk of geregistreerd partnerschap

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft u een aantal rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Onder andere een onderhoudsplicht en erfrecht. Meer informatie vindt u op de pagina Wat zijn mijn rechten en plichten binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap?

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden

U kunt trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Meer informatie hierover vindt u op de paginaOp welke manieren kan ik trouwen of een geregistreerd partnerschap afsluiten?

Trouwen zonder aanwezigheid partner

Kunt u of uw partner niet persoonlijk voor de ambtenaar van de burgerlijke stand verschijnen? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie een vergunning geven om het huwelijk bij volmacht te voltrekken. Bijvoorbeeld als een van de partners ernstig ziek is.

Geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk

Heeft u een geregistreerd partnerschap en wilt u trouwen met uw geregistreerd partner? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk. Dit doet u bij de gemeente. De omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is in elke gemeente mogelijk. U kunt uw huwelijk niet laten omzetten in een geregistreerd partnerschap.

Ouderschap bij huwelijk of geregistreerd partnerschap

Een kind dat wordt geboren uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen man en vrouw, krijgt automatisch beide echtgenoten of beide geregistreerde partners als ouder. Ook als de man niet de biologische vader is. Deze familierechtelijke band zorgt er onder andere voor dat het kind erft van de ouders. En dat de ouders het gezag hebben over hun kind.

Ouderschap bij homohuwelijk of partnerschap tussen personen van hetzelfde geslacht

In Nederland is een homohuwelijk of geregistreerd partnerschap tussen personen van hetzelfde geslacht bijna gelijk aan een huwelijk tussen man en een vrouw. Komt er een kind in een homohuwelijk of een partnerschap tussen 2 personen van hetzelfde geslacht? Dan zijn er wel belangrijke verschillen.

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 vrouwen krijgt de biologische moeder automatisch het ouderschap. Het hangt van de situatie af of de duomoeder automatisch het ouderschap krijgt.

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 mannen gelden andere regels. De partner van de vader kan het vaderschap verkrijgen door erkenning of adoptie.

Copyright © 2022
Webdesign door Pixel Creation