Categorieën

Provincie

Gemeentes

Plaats

Professionals

Trouwen in de Gemeente Noardeast-Fryslân

Gemeente Noardeast-Fryslân
Koningstraat 13
9101 LP Noardeast-Fryslân

Trouwen in Noardeast-Fryslân

Gefeliciteerd!

U gaat binnenkort trouwen of partnerschap laten registreren! Na het aanzoek en/of de beslissing om samen door het leven te gaan, is het nu tijd om alles rond deze plechtigheden te regelen. Een van de formaliteiten is het uitzoeken van een locatie. Deze pagina kan u helpen bij het vinden van een locatie waar u elkaar het ja-woord op onvergetelijke wijze wilt geven.

In onze gemeente zijn voor een trouwplechtigheid verschillende mogelijkheden. Bijvoorbeeld in het prachtige stadhuis van Dokkum en de Bonifatiuskapel in Dokkum. Daarnaast zijn er verschillende intieme kerkjes waar u kunt trouwen of partnerschap kunt laten registreren in het gezelschap van uw dierbaren. De monumentale Nederlands Hervormde kerken van Bornwird, Jouswier Oostrum en Hantumhuizen en de museumkerk “Eben Haëzer” in Wierum zijn hiervoor beschikbaar en kunnen een voor u geschikte sfeer creëren. Een zeer unieke trouwlocatie in de gemeente Noardeast-Fryslân is de Engelsmanplaat. Op deze zandplaat in de Waddenzee kunt u onder bepaalde voorwaarden een huwelijksceremonie houden.

Op deze pagina vindt u aanvullende informatie over de trouwlocaties en nog meer nuttige informatie over trouwen in onze gemeente.

Klik hier voor het overzicht van de trouwlocaties in Noardeast-Fryslân.

Namens het gemeentebestuur wil ik u een onvergetelijke
dag toewensen en daarbij alle geluk voor de toekomst!

Meneer J. Kramer
Burgemeester van Noardeast-Fryslân.

U kunt in de gemeente in principe overal het ja-woord geven

Getuigen

Bij een huwelijk of een partnerschapregistratie hebt u twee, drie of vier getuigen. Iedereen boven de 18 jaar mag getuige zijn.

U levert bij de trouwgemeente een kopie in van het identiteitsbewijs van uw getuigen.  

Ambtenaar burgerlijke stand

De trouwambtenaar voltrekt het huwelijk of de registratie. U kunt zelf een trouwambtenaar regelen. U kunt ook gebruik maken van een trouwambtenaar van de gemeente. Natuurlijk moet dat iemand zijn die uw huwelijk begeleid op een manier die bij u past. U kunt zelf een voorkeur voor een trouwambtenaar aangeven.

En verder…

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan dan moet u dit eerst melden bij de gemeente via een meldingsformulier

U kunt in de gemeente trouwen of uw partnerschap registreren van maandag t/m vrijdag van 9.00-16.30 uur en op zaterdag van 10.00-15.00 uur

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden om uw trouwdag geheel volgens uw wensen vorm te geven

Trouwlocaties

Gemeentekantoor

U kunt op dinsdag- en donderdagochtend om 9.00 en 9.15 uur gratis trouwen op het gemeentekantoor in Dokkum

Het huwelijk wordt in een aparte kamer voltrokken

Er kunnen maximaal 7 personen bij de voltrekking aanwezig zijn. Dit zijn de ambtenaar van de burgerlijke stand, het bruidspaar/de geregistreerde partners en maximaal 4 getuigen

U mag overal in de gemeente trouwen

Wel gelden de volgende voorwaarden:

De locatie is openbaar toegankelijk, goed bereikbaar en heeft faciliteiten, zoals toiletten

De locatie is veilig en verstoort de openbare orde niet 

U hebt toestemming van de eigenaar of beheerder van het terrein

U dient het verzoek voor een locatie minimaal acht weken voor de huwelijksdatum in

Openingstijden

van het Klant Contact Centrum:
Maandag tot en met vrijdag van 13.00 -16.30 uur.

Voor de aangifte van een huwelijk of de registratie van partnerschap is het nodig een afspraak te maken.

Kosten 2023 (onder voorbehoud)

Maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 16.30 uur € 240,15
Zaterdag van 10.00 - 15.00 uur in het gemeentehuis € 618,30
Benoemen van een externe trouwambtenaar € 150,75
Trouwboekje bij trouwen/geregistreerd partnerschap € 36,80
Beschikbaar stellen gemeentelijke getuigen per getuige € 21,95
Toeslag huwelijk Engelsmanplaat € 58,05

Kosteloos trouwen/geregistreerd partnerschap

U kunt op dinsdag- en donderdagochtend om 9.00 en 9.15 uur gratis trouwen/partnerschap laten voltrekken op het gemeentekantoor in Dokkum voor inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân

Het huwelijk wordt in een aparte kamer voltrokken

Er kunnen maximaal 7 personen bij de voltrekking aanwezig zijn. Dit zijn de ambtenaar van de burgerlijke stand, het bruidspaar/de geregistreerde partners en maximaal 4 getuigen

Copyright © 2023
Webdesign door Pixel Creation