Categorieën

Provincie

Gemeentes

Plaats

Professionals

Trouwen in de Gemeente Dantumadiel

Gemeente Dantumadiel
Hynsteblom 4
9104 BR Dantumadiel

Trouwen in Dantumadiel

Binnenkort gaat u trouwen. Of u laat uw partnerschap registreren voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

De dag waarop u zich met uw partner verbindt is een dag om naar uit te zien. Ook een dag om jarenlang en met goede herinneringen aan terug te denken. Er komt veel bij kijken. Talloze zaken moeten geregeld worden.

Op deze pagina vindt u veel nuttige informatie bij elkaar. Informatie die u goed van pas komt bij de voor-bereiding. 

Rest mij nog u, namens het gemeentebestuur van Dantumadiel, alvast veel geluk toe te wensen op het gezamenlijke pad dat voor u ligt.

Klaas Agricola,
Burgemeester van Dantumadiel

Dantumadiel in het kort

U heeft er voor gekozen om uw huwelijk/partnerschapregistratie in de gemeente Dantumadiel te laten plaatsvinden. Misschien woont u hier al of gaat u zich er vestigen. De gemeente Dantumadiel is een plattelandsgemeente met een oppervlakte van ruim 8700 hectare. Er zijn drie grote dorpen: Damwâld, Feanwâlden en De Westereen en zeven kleine dorpen en buurtschappen. Het inwonertal ligt rond de 19.000.

Klik hier voor het overzicht van de trouwlocaties in Dantumadiel.

Dantumadiel ligt ten noorden van de spoorlijn en rijksweg Leeuwarden- Groningen en ten zuiden van Dokkum. Het landschap van de gemeente wordt voor een deel gekenmerkt door het gesloten en ‘smûke’ karakter van de Friese Woudstreek. Zo zijn er hoger gelegen zandgronden, maar ook gronden die uitlopers zijn van het uitstrekte laagveengebied, en beneden NAP. Thans wordt het landschap in hoofdzaak bepaald door veeteelt. Met name de afwisseling in het landschap, de rust en de bekoring van de Woudenstreek, gepaard gaande met de wijde verten van het open gebied worden als bijzonder aantrekkelijk ervaren.

Melding van voorgenomen huwelijk

U doet de melding van een voorgenomen in de gemeente waar u gaat trouwen. (neem ruim vooraf de gewenste huwelijksdatum contact op met de huwelijksgemeente)
Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
Informeer ruim voordat u gaat trouwen bij de huwelijksgemeente
U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen
Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen  op als getuigen.

Trouwlocaties

U mag overal in de gemeente trouwen. Wel gelden de volgende voorwaarden:

De locatie is openbaar toegankelijk, goed bereikbaar en heeft faciliteiten, zoals toiletten
De locatie is veilig en verstoort de openbare orde niet
U hebt toestemming van de eigenaar of beheerder van het terrein
U dient het verzoek voor een locatie minimaal acht weken voor de  huwelijksdatum in

Locaties

Dit zijn de 3 meeste gebruikte trouwlocaties van onze gemeente.Uiteraard is het gemeentehuis in Damwâld de meest voor de hand liggende mogelijkheid. Het gemeentehuis wordt gekenmerkt door een open en ruim karakter. Daarnaast is het ook mogelijk om te kiezen voor ‘t Roodkerkje’ te Readtsjerk of de “Schierstins” te Feanwâlden.
‘t Roodkerkje is een eenvoudig kerkje dat al eeuwen het beeld van het dorpje Readtsjerk bepaalt. Waarschijnlijk heeft het kerkje vroeger dienst gedaan als kapel. De tufstenen noordmuur stamt uit de twaalfde eeuw. Het kerkje leent zich uitstekend voor een feestelijk huwelijk. Door het bescheiden formaat is het al snel gezellig. Precies groot genoeg voor een gemiddelde bruiloft van zo’n zestig gasten.

Midden in het dorp Feanwâlden ligt de Schierstins.
Nederland telt een aantal prachtige burchten, kastelen en landgoederen. Maar hun voorlopers - in Fryslân de stinsen - zijn allemaal verdwenen of ingekapseld in andere bouwwerken. Op één na: de rond 1300 gebouwde Schierstins in Feanwâlden. Een stins is een woontoren van forse bakstenen, waar machtige families in tijden van gevaar hun toevlucht zochten.

Sinds ongeveer 1980 organiseert Stichting Cultureel Centrum De Schierstins kleinschalige, sfeervolle concerten en lezingen. Ook is het mogelijk, op beperkte schaal, om het burgerlijk huwelijk te voltrekken in ‘de Schierstins’. Voor ‘de Schierstins’ te Feanwâlden gelden beperkte mogelijkheden. Op de eenheid burgerzaken kan men u, via folders, meer informatie verstrekken over de keuzemogelijkheden.

Kosten 2023 (onder voorbehoud)

Maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 16.30 uur € 337,50
Zaterdag van 10.00 - 15.00 uur in het gemeentehuis € 467,50
Benoemen van een externe trouwambtenaar € 213,55
Trouwboekje bij trouwen/geregistreerd partnerschap € 28,20
Beschikbaar stellen gemeentelijke getuigen per getuige € 26,75

Kosteloos trouwen

U kunt op dinsdag- en donderdagochtend om 9.00 en 9.15 uur gratis trouwen op het gemeentekantoor in Damwâld voor inwoners van de gemeente Dantumadiel

Het huwelijk wordt in een aparte kamer voltrokken

Er kunnen maximaal 7 personen bij de voltrekking aanwezig zijn. Dit zijn de ambtenaar van de burgerlijke stand, het bruidspaar/de geregistreerde partners en maximaal 4 getuigen

Copyright © 2023
Webdesign door Pixel Creation