Trouwen in de Gemeente Ridderkerk

Gemeente Ridderkerk
Koningsplein 1
2981 EA Ridderkerk

Trouwen in Ridderkerk

Waar moet ik aan denken als ik wil trouwen of een geregistreerd partnerschap wil sluiten?

Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt sluiten, is er een aantal zaken waar u aan moet denken.

Voorwaarden huwelijk of geregistreerd partnerschap

Om te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige in het buitenland? Dan erkent de overheid het huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.

U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.

Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.

Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.

Huwelijksdispensatie

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heethuwelijksdispensatie.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap via uw gemeente

Hebben jullie plannen om te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan? Meld dit bij de gemeente waar jullie straks gaan trouwen of jullie partnerschap gaan registreren. Bekijk het stappenplan. 

Neem eerst contact op met de trouwlocatie voor het plannen van de datum en het tijdstip voor het huwelijk of partnerschap. Vul daarna het meldingsformulier (vroeger 'ondertrouw') in. In het meldingsformulier geven jullie je voorkeursdatum aan, de ambtenaar die jullie voorkeur heeft en de getuigen die aanwezig zijn.

Wat is er nodig?

DigiD inloggegevens van beiden. (U logt beiden in met ieder uw eigen DigiD en doet daarmee samen digitaal melding van uw voorgenomen huwelijk. Heeft u geen DigiD? Bekijk dan de eenvoudige uitleg over het aanvragen van een DigiD.)

Gegevens van eerdere huwelijken of geregistreerde partnerschappen (namen voluit, data en plaats van voltrekking en ontbinding).

Namen van de ouders van u en uw partner (namen voluit).

Gescande geldige legitimatiebewijzen van beide partners (u kunt deze uploaden aan het einde van het formulier).

Vastgelegde locatie en datum (vastgelegd en besproken als het om een andere locatie gaat dan waarvan de gemeente de agenda beheert (gemeentehuis en de Oudheidskamer)).

Gegevens van uw getuigen: BSN, (geslachts)namen voluit, adresgegevens, geboortedatum en geboorteplaats (minimaal 2, maximaal 4 getuigen).

Namen van 2 trouwambtenaren van uw voorkeur.

Indien meldingsformulier B voor jullie start, hebben jullie ook de gegevens van jullie verblijfsrecht nodig en de gegevens van kind(eren) in familierechtelijke betrekking.

Doe een melding huwelijk/partnerschap

Geboorteakte verstrekken niet meer nodig

Bij een melding van een voorgenomen huwelijk of partnerschap hoeft u geen geboorteakte te verstekken. U kunt uw geboortegegevens aan de ambtenaar van de burgerlijke stand doorgeven. Kan de ambtenaar uw geboortegegevens niet controleren in de Basisregistratie personen (BRP)? En kunt u op verzoek van de ambtenaar uw geboorteakte niet overleggen? Dan kunt u een beëdigde verklaring over uw geboortegegevens afleggen.

Religieus huwelijk na burgerlijk huwelijk

Heeft u uw huwelijk voltrokken of uw geregistreerd partnerschap gesloten bij de ambtenaar van de burgerlijke stand? Dan kunt u rondom uw huwelijk een religieuze ceremonie in bijvoorbeeld een kerk of moskee laten plaatsvinden. Die ceremonie mag u niet houden voordat u het burgerlijk huwelijk heeft gesloten.

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn 2 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

Als u trouwt, moet u elkaar het ‘ja-woord’ geven. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.

Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen heeft, buiten de rechter om eindigen. Voor de ontbinding van een huwelijk moet u altijd naar de rechter. Verder kent het geregistreerd partnerschap geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.

Rechten en plichten huwelijk of geregistreerd partnerschap

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft u een aantal rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Onder andere een onderhoudsplicht en erfrecht. Meer informatie vindt u op de pagina Wat zijn mijn rechten en plichten binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap?

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden

U kunt trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Meer informatie hierover vindt u op de pagina:

Op welke manieren kan ik trouwen of een geregistreerd partnerschap afsluiten?

Trouwen zonder aanwezigheid partner

Kunt u of uw partner niet persoonlijk voor de ambtenaar van de burgerlijke stand verschijnen? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie een vergunning geven om het huwelijk bij volmacht te voltrekken. Bijvoorbeeld als een van de partners ernstig ziek is.

Geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk

Heeft u een geregistreerd partnerschap en wilt u trouwen met uw geregistreerd partner? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk. Dit doet u bij de gemeente. De omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is in elke gemeente mogelijk. U kunt uw huwelijk niet laten omzetten in een geregistreerd partnerschap.

Ouderschap bij huwelijk of geregistreerd partnerschap

Een kind dat wordt geboren uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen man en vrouw, krijgt automatisch beide echtgenoten of beide geregistreerde partners als ouder. Ook als de man niet de biologische vader is. Deze familierechtelijke band zorgt er onder andere voor dat het kind erft van de ouders. En dat de ouders het gezag hebben over hun kind.

Ouderschap bij homohuwelijk of partnerschap tussen personen van hetzelfde geslacht

In Nederland is een homohuwelijk of geregistreerd partnerschap tussen personen van hetzelfde geslacht bijna gelijk aan een huwelijk tussen man en een vrouw. Komt er een kind in een homohuwelijk of een partnerschap tussen 2 personen van hetzelfde geslacht? Dan zijn er wel belangrijke verschillen.

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 vrouwen krijgt de biologische moeder automatisch het ouderschap. Het hangt van de situatie af of de duomoeder automatisch het ouderschap krijgt.

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 mannen gelden andere regels. De partner van de vader kan het vaderschap verkrijgen door erkenning of adoptie.

Tarieven 2022 (onder voorbehoud)

Maandag - vrijdag: 09.00 - 17.00 uur Gemeentehuis € 395,50
Maandag - vrijdag: 09.00 - 22.00 uur Aangewezen locatie € 445,10
Zaterdag: 09.00 - 17.00 uur Gemeentehuis € 789,90
Zaterdag: 09.00 - 22.00 uur Aangewezen locatie € 843,60

Eventueel bijkomende kosten:

de kosten van de locatie zelf. Raadpleeg het overzicht van locaties die aangewezen zijn als trouwlocatie.

wijzigen van locatie en/of tijd: € 42,60
annulering: € 75,00 (let op: volledige annulering kan tot het voorbereidingsgesprek met de trouwambtenaar; bij annulering nà het gesprek met de trouwambtenaar is het gehele tarief verschuldigd)
bespeling van het carillon in het gemeentehuis voor óf aansluitend aan de plechtigheid: € 104,40
bespeling van het carillon in het gemeentehuis zowel voor als aansluitend aan de plechtigheid: € 156,20

Kosteloos trouwen of partnerschapsregistratie

Jullie kunnen ook gratis trouwen of jullie partnerschap laten registreren. Hierbij is de ceremonie eenvoudig en duurt ongeveer 10 minuten.

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Dan moet u bij de gemeente een akte van omzetting laten opmaken.

Copyright © 2022
Webdesign door Pixel Creation