Trouwen in de Gemeente Reimerswaal

Gemeente Reimerswaal
Oude Plein 1
4416 AK Reimerswaal

Trouwen in Reimerswaal

Waar moet ik aan denken als ik wil trouwen of een geregistreerd partnerschap wil sluiten?

Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt sluiten, is er een aantal zaken waar u aan moet denken.

Voorwaarden huwelijk of geregistreerd partnerschap

Om te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige in het buitenland? Dan erkent de overheid het huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.

U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.

Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.

Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.

Huwelijksdispensatie

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heethuwelijksdispensatie.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap via uw gemeente

Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt sluiten, kunt u terecht bij uw gemeente. U moet in ieder geval de volgende zaken regelen met uw gemeente:

U moet ten minste 2 weken voor de geplande datum van uw huwelijk of partnerschap de gemeente laten weten dat u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt sluiten. Dit doet u bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waarin u wilt trouwen of het partnerschap wilt sluiten. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan u vertellen welke gegevens u daarvoor moet verstrekken.

U moet minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanmelden. De getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn.

Voor meer informatie kunt u de website van uw gemeente raadplegen of contact opnemen met uw gemeente.

Geboorteakte verstrekken niet meer nodig

Bij een melding van een voorgenomen huwelijk of partnerschap hoeft u geen geboorteakte te verstekken. U kunt uw geboortegegevens aan de ambtenaar van de burgerlijke stand doorgeven. Kan de ambtenaar uw geboortegegevens niet controleren in de Basisregistratie personen (BRP)? En kunt u op verzoek van de ambtenaar uw geboorteakte niet overleggen? Dan kunt u een beëdigde verklaring over uw geboortegegevens afleggen.

Religieus huwelijk na burgerlijk huwelijk

Heeft u uw huwelijk voltrokken of uw geregistreerd partnerschap gesloten bij de ambtenaar van de burgerlijke stand? Dan kunt u rondom uw huwelijk een religieuze ceremonie in bijvoorbeeld een kerk of moskee laten plaatsvinden. Die ceremonie mag u niet houden voordat u het burgerlijk huwelijk heeft gesloten.

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn 2 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

Als u trouwt, moet u elkaar het ‘ja-woord’ geven. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.

Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen heeft, buiten de rechter om eindigen. Voor de ontbinding van een huwelijk moet u altijd naar de rechter. Verder kent het geregistreerd partnerschap geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.

Rechten en plichten huwelijk of geregistreerd partnerschap

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft u een aantal rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Onder andere een onderhoudsplicht en erfrecht. Meer informatie vindt u op de pagina Wat zijn mijn rechten en plichten binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap?

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden

U kunt trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Meer informatie hierover vindt u op de pagina':

Op welke manieren kan ik trouwen of een geregistreerd partnerschap afsluiten?

Trouwen zonder aanwezigheid partner

Kunt u of uw partner niet persoonlijk voor de ambtenaar van de burgerlijke stand verschijnen? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie een vergunning geven om het huwelijk bij volmacht te voltrekken. Bijvoorbeeld als een van de partners ernstig ziek is.

Geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk

Heeft u een geregistreerd partnerschap en wilt u trouwen met uw geregistreerd partner? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk. Dit doet u bij de gemeente. De omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is in elke gemeente mogelijk. U kunt uw huwelijk niet laten omzetten in een geregistreerd partnerschap.

Ouderschap bij huwelijk of geregistreerd partnerschap

Een kind dat wordt geboren uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen man en vrouw, krijgt automatisch beide echtgenoten of beide geregistreerde partners als ouder. Ook als de man niet de biologische vader is. Deze familierechtelijke band zorgt er onder andere voor dat het kind erft van de ouders. En dat de ouders het gezag hebben over hun kind.

Ouderschap bij homohuwelijk of partnerschap tussen personen van hetzelfde geslacht

In Nederland is een homohuwelijk of geregistreerd partnerschap tussen personen van hetzelfde geslacht bijna gelijk aan een huwelijk tussen man en een vrouw. Komt er een kind in een homohuwelijk of een partnerschap tussen 2 personen van hetzelfde geslacht? Dan zijn er wel belangrijke verschillen.

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 vrouwen krijgt de biologische moeder automatisch het ouderschap. Het hangt van de situatie af of de duomoeder automatisch het ouderschap krijgt.

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 mannen gelden andere regels. De partner van de vader kan het vaderschap verkrijgen door erkenning of adoptie.

Tarieven 2022 (onder voorbehoud)

De kosten voor een huwelijk/partnerschapsregistratie in het gemeentehuis van de gemeente Reimerswaal zijn als volgt:

dinsdag om 09.00 uur en om 09.30 uur gratis*
maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur € 352,00
zaterdag tussen 08.30 en 16.30 uur € 622,00

*onder het kopje 'regelen' staan de voorwaarden om gratis te kunnen trouwen

In de gemeente Reimerswaal is het mogelijk om op aanvraag op een alternatieve locatie een huwelijk of geregistreerd partnerschap aan te gaan. De kosten daarvoor zijn:

Tijdstip Prijs 2021 (incl. bode*) Prijs 2021 (excl. bode)

maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur € 352,00 € 310,00
zaterdag van 08.30 uur tot 16.30 uur € 462,00 € 352,00

*De bode kan die dag voor u de ceremoniemeester zijn namens de gemeente tijdens de huwelijksvoltrekking/geregistreerd partnerschap.

De kosten voor een trouwboekje zijn in 2022 € 46,30. U kunt de keuze voor uw trouwboekje aangeven in de online melding.

Regelen 

Wilt u een gratis voltrekking? Hou er dan rekening mee dat:

mogelijk op dinsdag om 9.00 uur of om 9.30 uur.
de voltrekking is in het gemeentehuis.
u krijgt geen toespraak.
u kunt geen trouwambtenaar kiezen.
uw gezelschap bestaat uit het bruidspaar/geregistreerd partners, getuigen (maximaal 4) en de trouwambtenaar.

Trouw-/partnerschapslocaties

De gemeente heeft als vaste trouw-/partnerschapslocaties de raadszaal en de commissiekamer in het gemeentehuis in Kruiningen.

Wilt u trouwen/registreren op een andere locatie? Dan dient u de volgende procedure te volgen:

De aanstaande partners dienen tenminste 3 maanden voor de datum van het huwelijk/partnerschapsregistratie een schriftelijk verzoek in bij burgemeester en wethouders (gericht aan het hoofd van de afdeling Dienstverlening).

Tegelijk met het verzoek wordt een overeenkomst meegestuurd tussen de aanstaande partners en de eigenaar/beheerder van de betreffende locatie (ook te vinden in het aanvraagformulier).

Na ontvangst van de aanvraagbescheiden wordt de locatie op geschiktheid beoordeeld door of namens het hoofd van de afdeling Dienstverlening.

De aanstaande partners en de eigenaar/beheerder van de locatie worden schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit.

Copyright © 2022
Webdesign door Pixel Creation