Trouwen in de Gemeente Opsterland

Gemeente Opsterland
Hoofdstraat 82
9244 CR Opsterland

Trouwen in Opsterland

Waar moet ik aan denken als ik wil trouwen of een geregistreerd partnerschap wil sluiten?

Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt sluiten, is er een aantal zaken waar u aan moet denken.

Voorwaarden huwelijk of geregistreerd partnerschap

Om te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige in het buitenland? Dan erkent de overheid het huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.

U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.

Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.

Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.

Huwelijksdispensatie

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heethuwelijksdispensatie.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap via uw gemeente

Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt sluiten, kunt u terecht bij uw gemeente. U moet in ieder geval de volgende zaken regelen met uw gemeente:

U moet ten minste 2 weken voor de geplande datum van uw huwelijk of partnerschap de gemeente laten weten dat u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt sluiten. Dit doet u bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waarin u wilt trouwen of het partnerschap wilt sluiten. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan u vertellen welke gegevens u daarvoor moet verstrekken.

U moet minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanmelden. De getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn.

Voor meer informatie kunt u de website van uw gemeente raadplegen of contact opnemen met uw gemeente.

Geboorteakte verstrekken niet meer nodig

Bij een melding van een voorgenomen huwelijk of partnerschap hoeft u geen geboorteakte te verstekken. U kunt uw geboortegegevens aan de ambtenaar van de burgerlijke stand doorgeven. Kan de ambtenaar uw geboortegegevens niet controleren in de Basisregistratie personen (BRP)? En kunt u op verzoek van de ambtenaar uw geboorteakte niet overleggen? Dan kunt u een beëdigde verklaring over uw geboortegegevens afleggen.

Religieus huwelijk na burgerlijk huwelijk

Heeft u uw huwelijk voltrokken of uw geregistreerd partnerschap gesloten bij de ambtenaar van de burgerlijke stand? Dan kunt u rondom uw huwelijk een religieuze ceremonie in bijvoorbeeld een kerk of moskee laten plaatsvinden. Die ceremonie mag u niet houden voordat u het burgerlijk huwelijk heeft gesloten.

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn 2 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

Als u trouwt, moet u elkaar het ‘ja-woord’ geven. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.

Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen heeft, buiten de rechter om eindigen. Voor de ontbinding van een huwelijk moet u altijd naar de rechter. Verder kent het geregistreerd partnerschap geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.

Rechten en plichten huwelijk of geregistreerd partnerschap

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft u een aantal rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Onder andere een onderhoudsplicht en erfrecht. Meer informatie vindt u op de pagina Wat zijn mijn rechten en plichten binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap?

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden

U kunt trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. 

Trouwen zonder aanwezigheid partner

Kunt u of uw partner niet persoonlijk voor de ambtenaar van de burgerlijke stand verschijnen? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie een vergunning geven om het huwelijk bij volmacht te voltrekken. Bijvoorbeeld als een van de partners ernstig ziek is.

Geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk

Heeft u een geregistreerd partnerschap en wilt u trouwen met uw geregistreerd partner? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk. Dit doet u bij de gemeente. De omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is in elke gemeente mogelijk. U kunt uw huwelijk niet laten omzetten in een geregistreerd partnerschap.

Ouderschap bij huwelijk of geregistreerd partnerschap

Een kind dat wordt geboren uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen man en vrouw, krijgt automatisch beide echtgenoten of beide geregistreerde partners als ouder. Ook als de man niet de biologische vader is. Deze familierechtelijke band zorgt er onder andere voor dat het kind erft van de ouders. En dat de ouders het gezag hebben over hun kind.

Ouderschap bij homohuwelijk of partnerschap tussen personen van hetzelfde geslacht

In Nederland is een homohuwelijk of geregistreerd partnerschap tussen personen van hetzelfde geslacht bijna gelijk aan een huwelijk tussen man en een vrouw. Komt er een kind in een homohuwelijk of een partnerschap tussen 2 personen van hetzelfde geslacht? Dan zijn er wel belangrijke verschillen.

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 vrouwen krijgt de biologische moeder automatisch het ouderschap. Het hangt van de situatie af of de duomoeder automatisch het ouderschap krijgt.

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 mannen gelden andere regels. De partner van de vader kan het vaderschap verkrijgen door erkenning of adoptie.

Tarieven 2022 (onder voorbehoud)

Trouwlocaties

Trouwen in Opsterland kan op verschillende locaties. Naast het gemeentehuis in Beetsterzwaag staat het Lycklamahûs: een prachtig statig pand aan een uitgestrekte tuin. In het Lycklamahûs bevindt zich een hele fraaie trouwzaal die al voor vele bruidsparen het decor van hun huwelijksdag is geweest.Naast het Lycklamahûs in Beetsterzwaag zijn de volgende locaties door het college van burgemeester en wethouders aangewezen tot structurele trouwlocatie:

Landgoed Lauswolt in Beetsterzwaag
St. Hippolytuskerk in Olterterp
De Slotplaats in Bakkeveen

Wilt u trouwen op een andere locatie? Dan kunt u een locatie voor 1 dag als trouwlocatie laten aanwijzen. Bespreek dit tijdig met ons, bijvoorbeeld tijdens uw afspraak voor de ondertrouw.

Kosten trouwen in Opsterland

Lycklamahûs  

Maandag tot en met vrijdag € 296,00
Zaterdag € 900,00

Vaste Aangewezen Trouwlocaties

Maandag tot en met vrijdag (van 8.00 tot 18.00 uur) € 296,00
Overige dagen/tijdstippen € 330,00

 * Dit zijn de gemeentelijke kosten, de kosten voor de locatiehuur kunt u bij de locatie zelf opvragen.  

Eigen trouwlocatie voor 1 dag  

Maandag tot en met vrijdag € 462,00
Zaterdag € 499,00

 * Dit zijn de gemeentelijke kosten, de kosten voor de locatiehuur kunt u bij de locatie zelf opvragen.  

Overige kosten  

Trouwboekje € 20,00
Getuige van de gemeente € 21,00
Huwelijksbevoegdheidsverklaring € 25,10
Beëdigde Babs € 56,00
Niet-beëdigde Babs € 157,00

Kosteloos trouwen

U kunt in Opsterland gratis trouwen op maandag- en dinsdagochtend om 9.00 uur. De voorwaarden zijn:

Tenminste één van de aanstaande echtgenoten is inwoner van Opsterland;

Het huwelijk wordt voltrokken in een spreekkamer, niet in het Lycklamahûs;

Er kunnen twee getuigen aanwezig zijn, voor meer gasten is geen ruimte;

De huwelijksvoltrekking bestaat alleen uit de wettelijk verplichte formaliteiten; er wordt geen toespraak gehouden.

Komt minstens één van de aanstaande echtgenoten in aanmerking voor kwijtschelding van (gemeentelijke) belastingen? Dan geldt het bovenstaande niet. Het huwelijk kan dan wél in het Lyckamahûs met een toespraak en in het bijzijn van gasten worden voltrokken.

Copyright © 2022
Webdesign door Pixel Creation