Trouwen in de Gemeente Oosterhout

Gemeente Oosterhout
Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout

Trouwen in Oosterhout

Als u trouwplannen hebt, bent u verplicht om huwelijksaangifte te doen (in ondertrouw te gaan) bij de gemeente waar u of uw partner woont. Als u wilt trouwen, moet u ten minste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum huwelijksaangifte hebben gedaan. Andersom geldt, dat u uiterlijk één jaar voor uw trouwdatum huwelijksaangifte kunt doen! Voor meer informatie neemt u contact op met het Informatie en Servicecentrum, afdeling Burgerzaken en Zorg, tel. 140162

Datum afspreken voor huwelijksaangifte

Omdat de gemeente Oosterhout het belangrijk vindt dat de huwelijksaangifte optimaal verloopt, vinden we het prettig als u vooraf een afspraak maakt. Aangifte kunt u doen van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 uur en 14.30 uur, en op vrijdag om 9.30 uur en 10.00 uur.

Getuigen

Getuigen bij de huwelijksvoltrekking zijn onmisbaar. Nadat de partners elkaar het jawoord hebben gegeven, ondertekenen ze de huwelijksakte. U kunt zelf uw getuigen kiezen. Voorwaarde is echter dat ze meerderjarig zijn. Bij de aangifte van het huwelijk geeft u minimaal 2 en maximaal 4 namen van getuigen door met daarbij een kopie van hun legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs).

Waar kunt u trouwen

In Oosterhout worden huwelijken voltrokken op de volgende locaties:

Vredeskerk,  Rulstraat 6 Oosterhout
Vestzaktheater 'De Schelleboom', Mathildastraat 37a Oosterhout
Stadstuin 'De Schelp', (achter) St. Janstraat 9 Oosterhout
Hethoutsemeer Pannenhuisstraat 40 Den Hout
bosenco Vijf Eikenweg 56 Oosterhout
zoutencitroen Ridderstraat 86 Oosterhout
Uitspanning Jacobushoeve Steenovensebaan 29 Dorst 

Stadhuis

In de trouwzaal van het stadhuis kunnen huwelijken worden gesloten van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Iedere plechtigheid duurt maximaal een half uur.

Vredeskerk

De Vredeskerk is opengesteld voor huwelijkssluitingen.  Voor nader informatie wordt u geadviseerd contact op te nemen met de heer J. Rodenburg, Roerdompstraat 12, 4901 AL Oosterhout, tel. 0162-427228, e-mail j.rodenburg.1@kpnmail.nl. In principe is het mogelijk in deze locatie te trouwen gedurende alle dagen van de week, echter uitsluitend in overleg.

Vestzaktheater “De Schelleboom”

In dit theater worden huwelijken gesloten gedurende 7 dagen per week, op ieder gewenst tijdstip van de dag, dit alles in overleg met de eigenaren van de locatie. 

Stadstuin “De Schelp”

In de tuin is er de gelegenheid om een huwelijk te sluiten, op iedere dag van de week. Mochten de weersomstandigheden op de dag van de huwelijkssluiting van dien aard zijn dat het niet mogelijk is de plechtigheid doorgang te laten vinden, is uitwijking naar de trouwzaal in het gemeentehuis mogelijk, voor de tijden dat het gemeentehuis is geopend voor het sluiten van huwelijken. Wanneer in het gemeentehuis hiervoor geen mogelijkheid is, is een uitwijking (indien dit vooraf is besproken) naar het Vestzaktheater “De Schelleboom” mogelijk. 

Zelfgekozen locatie

Men kan per 1 februari ook zelf een locatie kiezen. Het pand moet aan een aantal eisen voldoen. Het verzoek dient te worden gedaan aan het college van burgemeester en wethouders op een doortoe vastgesteld formulier. U dient rekening te houden met de extra kosten voor het gebruik van de locatie. Informatie en Servicecentrum, Burgerzaken. Tel 140162

Huwelijkssluiting door een vriend of vriendin, broer of zus?

Ook dat is mogelijk. Wanneer u een zodanige band hebt met iemand en u wilt dat deze (meerderjarige) persoon uw huwelijk sluit, biedt de gemeente Oosterhout hiervoor de mogelijkheid. Er zijn echter wel enkele voorwaarden aan verbonden: • de persoon die het huwelijk sluit, moet zich goed verstaanbaar kunnen uitdrukken in de Nederlandse taal, omdat de huwelijksvoltrekking in Nederland openbaar is, en dus voor iedere Nederlander verstaanbaar moet zijn • er vindt altijd een begeleiding plaats door een ambtenaar van de burgerlijke stand • na een eventuele benoeming dient deze persoon te worden beëdigd door de rechtbank te Breda • de kosten die dit met zich meebrengt, worden voor de huwelijkssluiting voldaan

Naamgebruik na huwelijk

De term “naamgebruik” wordt gebruikt in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens waarin elke inwonende van de gemeente is ingeschreven. Naamgebruik geeft aan de naam waarmee u door de overheid wilt worden aangeschreven of worden vermeld in een paspoort, op een uittreksel, enz.

Tarieven 2022 (onder voorbehoud)

In de trouwzaal van het stadhuis kunnen huwelijken of partnerschapsregistraties worden gesloten van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur. 

U kunt een familielid, vriend of kennis vragen uw huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken. Meer informatie hier over vindt u bij het product een bekende tot trouwambtenaar benoemen  . Let op, dit kan niet bij de kosteloze en eenvoudige huwelijken en geregistreerde partnerschappen. (€192,00)

In het stadhuis bereikt u de ingang van de trouwzaal via de achteringang (personeelsingang). De ambtenaar van de burgerlijke stand of gemeentebode ontvangt u daar.

Kosteloos trouwen/partnerschapsregistratie

is alleen mogelijk voor inwoners van Oosterhout;

wordt gesloten in het gemeentehuis op maandag en dinsdag om 09.00 uur;

Duurt niet langer dan 15 minuten;
Er is geen gesprek met de ambtenaar van de burgerlijke stand;
Er wordt geen toespraak gehouden en
U kunt geen voorkeur opgeven voor een bepaalde ambtenaar. 

Trouwen/partnerschapsregistratie voor € 192,00 

wordt gesloten in het gemeentehuis op maandag en dinsdag om 10.00 uur, om 11.00 uur en op woensdag om 09.00, 10.00 en 11.00 uur;

Duurt niet langer dan 15 minuten;
Er is geen gesprek met de ambtenaar van de burgerlijke stand;
Er wordt geen toespraak gehouden en
U kunt geen voorkeur opgeven voor een bepaalde ambtenaar.

Huwelijk/partnerschapsegistratie in buiten- of keuzelocatie

In de buitenlocaties de Schelp, de Schelleboom, de Vredeskerk en de locaties naar keuze kunnen huwelijken of partnerschapsregistraties gesloten worden op alle dagen en tijden. LET OP: Niet op officieel erkende feestdagen. 

ma/di 09.00 uur € 0,00

overige dagen en tijden € 192

Tarief trouwlocatie

€ 192,00

stadhuis ma t/m vr 09.00-16.00 uur € 0,00
stadhuis za 09.00-16.00 uur € 223,00

Tarief aangewezen locatie *

Schelleboom, Schelp, Vredeskerk Houtse Meer, Zout&Citroen, Bos&Co, Uitspanning Jacobushoeve € 0

Tarief eenmalige locatie
eigen locatie € 130

Voor overige kosten en leges klik hier.

Copyright © 2022
Webdesign door Pixel Creation