Trouwen in de Gemeente Ooststellingwerf

Gemeente Ooststellingwerf
't Oost 11
8431 LE Oostellingwerf

Trouwen in Oostellingwerf

Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. Gaat u trouwen? Dan doet u eerst huwelijksaangifte bij de gemeente. Deze aangifte wordt ook wel ondertrouw genoemd.

Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

Hoe werkt het?

Niet alleen een man en een vrouw kunnen met elkaar trouwen. Ook 2 vrouwen of 2 mannen kunnen met elkaar trouwen.

Voorwaarden om te kunnen trouwen

U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of      kantonrechter.

Toestemming vragen om te mogen trouwen

Zijn u en uw partner allebei 16 of 17 jaar? Of is één van u beiden 16 of 17? U hebt toestemming nodig van de ouders of voogd in de volgende situaties:

de vrouw is zwanger
de vrouw heeft al een kind

U hebt toestemming nodig van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in de volgende situaties:

U en uw partner zijn allebei 16 of 17 jaar en de vrouw is niet zwanger.
U of uw partner is jonger dan 16 jaar en de vrouw is zwanger of heeft een kind.
U wilt trouwen met uw adoptiebroer of adoptiezus.

Melding van voorgenomen huwelijk

U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen.
Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.

Welke naam wilt u gebruiken?

Naamgebruik is het recht dat iemand heeft om de achternaam (geslachtsnaam) van de (ex-) huwelijkspartner of geregistreerd partner te gebruiken. Naamgebruik heeft geen wijziging van de achternaam tot gevolg. Het gaat hierbij alleen om het voeren van de achternaam.

Het naamgebruik is na het huwelijk, partnerschap of beëindiging daarvan op elk gewenst moment te wijzigen.

Bij naamgebruik kunt u kiezen tussen de volgende vormen:

alleen de eigen geslachtsnaam
eigen geslachtsnaam, gevolgd door de geslachtsnaam van de partner
geslachtsnaam van de partner, gevolgd door de eigen geslachtsnaam
alleen de geslachtsnaam van de partner

Het naamgebruik wordt geregistreerd in de basisregistratie persoonsgegevens. Diverse overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst, pensioenfondsen, uw ziektekostenverzekeraar, gebruiken de gegevens uit de basisregistratie. Zo sturen zij u brieven conform het gekozen naamgebruik.

In officiële documenten staat altijd uw eigen achternaam, ongeacht welk naamgebruik u hebt gekozen. Wel kan op officiële documenten de achternaam worden aangevuld met het naamgebruik.

Tarieven 2022 (onder voorbehoud) 

Voltrekking huwelijk/Registratie partnerschap in het gemeentehuis op een werkdag € 413,95
Voltrekking huwelijk/Registratie partnerschap in het gemeentehuis op een zaterdag € 505,95

Voltrekking huwelijk/Registratie partnerschap op locatie "Lunia"

(zonder ondersteuning van een bode van de gemeente) € 528,80

Voltrekking huwelijk/Registratie partnerschap op locatie "Lunia"

(met ondersteuning van een bode van de gemeente) € 724,60
Geschiktheid bepalen van een door u gekozen locatie € 168,40

Voltrekking huwelijk/Registratie partnerschap op een door u gekozen locatie

(zonder ondersteuning bode van de gemeente) € 319.30

Voltrekking huwelijk/Registratie partnerschap op een door u gekozen locatie

(met ondersteuning bode van de gemeente) € 510,70


Een verzoek in behandeling nemen voor een door u aangewezen bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand voor het voltrekken van uw huwelijk of registratie partnerschap, of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk. € 138,00
Huwelijks-/partnerschapboekje (gekalligrafeerd) € 55,25
Gekalligrafeerd bijschrijven van uw kind in het huwelijks-/partnerschapsboekje € 26,50
Huwelijks-/partnerschapboekje (geprint) € 43,25
Optreden ambtenaar van de gemeente als getuige bij voltrekking huwelijk/registratie partnerschap (per getuige) € 30,70

Gratis trouwen of uw partnerschap registreren op donderdagmorgen

Woont 1 van de 2 aanstaande echtgenoten in onze gemeente? Dan kunt u donderdagmorgen om 9.00 uur en 9.15 uur gratis trouwen of uw partnerschap registreren.

Die plechtigheid is kort en beperkt tot de wettelijk verplichte handelingen. In een spreekkamer voor maximaal 8 personen. 

Copyright © 2022
Webdesign door Pixel Creation