Categorieën

Provincie

Gemeentes

Plaats

Professionals

Vraag 5 offertes aan in jouw regio

Start hier

Trouwen in de Gemeente Ommen

Gemeente Ommen
Chevalleraustraat 2
7731 EE Ommen

Trouwen in Ommen

Voorwoord

Deze pagina is geschreven voor iedereen die van plan is te trouwen of daar over denkt. De pagina bevat praktische informatie over trouwen in de gemeente Ommen. Wat moet je allemaal van tevoren regelen en wat zijn de mogelijkheden? Daarnaast bevat deze pagina meer algemene informatie over de wettelijke en financiële gevolgen van trouwen.

Klik hier voor het overzicht van de trouwlocaties in Ommen.

Veel zaken die hier beschreven worden zijn momenteel in beweging. De maatschappij verandert en dat heeft gevolgen voor de wetgeving op het gebied van huwelijk, pensioenen, uitkeringen en nationaliteit. Het is daarom mogelijk dat sommige uitspraken al weer verouderd zijn op het moment dat u dit leest. Bij twijfel raadpleegt u een medewerker van de afdeling Dienstverlening telefoon 14 0529.

Melding maken (voorheen ondertrouw of aangifte)

Voordat jullie kunnen trouwen of een partnerschap aan kunnen gaan, moeten jullie eerst bij de gemeente een melding doen. Jullie maken daarmee jullie voornemen om te trouwen of een partnerschap aan te gaan bekend. Voorheen heette dit ook wel ondertrouw of huwelijksaangifte.

Dit voornemen maak je bekend door middel van een persoonlijke of schriftelijke melding bij de ambtenaar burgerlijke stand van de trouw- of partnerschapsgemeente. Het formulier hiervoor vind je hieronder.Trouwen of registreren van het partnerschap kan op zijn vroegst 14 dagen ná de melding. Na de melding moeten jullie binnen één jaar trouwen of registreren.

Eén van beide echtgenoten of partners bezit(ten) niet de Nederlandse nationaliteit.

Eén of beide echtgenoten of partners is/zijn niet gemeenschapsonderdaan.

Eén of beide echtgenoten of partners beschikt/beschikken niet over een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd.

Eén of beide echtgenoten of partners is/zijn permanent woonachtig in het buitenland.

Uw melding dient u te voorzien van kopieën van geldige legitimatiebewijzen van uzelf, uw aanstaande echtgenoot of partner en van getuigen.

Naamgebruik

Tijdens de melding ondertekenen jullie beiden een 'verklaring naamgebruik'. U kiest dan welke naam u na het huwelijk of geregistreerd partnerschap wilt gebruiken. U krijgt door deze keuze dus geen andere geslachtsnaam, het gaat alleen om een keuze voor het naamgebruik in het dagelijks leven.

Jullie kunnen beiden kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Uw eigen naam.
Naam van de echtgenoot of partner.
Naam van de echtgenoot of partner, gevolgd door de eigen naam.
Eigen naam, gevolgd door de naam van de echtgenoot of partner.

Officiële stukken

Het beleid van de overheid is er op gericht de burger zoveel mogelijk te ontlasten van de plicht om stukken voor zijn huwelijk of geregistreerd partnerschap te leveren. Daarom zal heel vaak het overleggen van officiële stukken niet nodig zijn, maar wij raden u aan om altijd via de balie of telefonisch 14 0529 contact op te nemen met de afdeling Dienstverlening. Zo moeten feiten, die in het buitenland hebben plaatsgevonden, altijd bewezen worden aan de hand van officiële (gelegaliseerde) documenten.

Getuigen

Bij de huwelijksvoltrekking moeten tenminste twee en mogen ten hoogste vier getuigen aanwezig zijn. Iedereen die meerderjarig is, dat wil zeggen 18 jaar en ouder of gehuwd is, kan getuigen.

Van de getuigen willen wij graag de volgende gegevens weten:De achternaam (van gehuwde vrouwen/ mannen de eigen geslachtsnaam) en de volledige voornamen; Woonplaats en adres; Neem een kopie van een legitimiteitbewijs (paspoort of Nederlandse identiteitskaart) van de getuigen mee.

De trouwambtenaar

Het huwelijk wordt voltrokken door een speciaal daartoe aangestelde “trouwambtenaar”, de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. De trouwambtenaar neemt ongeveer één maand voor de huwelijksdatum contact met u op voor het maken van een afspraak. In dit gesprek kunt u uw wensen ten aanzien van de huwelijksvoltrekking kenbaar maken.

Plaats huwelijksvoltrekking

Het huwelijk kan in de volgende gemeenten worden voltrokken: •  In de gemeente waar de ondertrouw heeft plaatsgevonden; •  In de gemeente waar één van beide partijen op het moment van de ondertrouw woont; •  In een gemeente naar eigen keuze. Indien u in een keuzegemeente wilt trouwen, dan dient u hiervan bij de ondertrouw melding te maken.

Tijdstip

Het huwelijk kan op zijn vroegst twee weken en uiterlijk binnen één jaar na de huwelijksaangifte (ondertrouw) worden voltrokken. Trouwen in de gemeente Ommen is mogelijk van maandag tot en met zaterdag. Het huwelijkstijdstip wordt in overleg vastgesteld. U kunt bij de gemeente Ommen een optie voor een huwelijksdatum plaatsen. U ontvangt vervolgens van ons een bevestiging van de geplaatste optie. Uw optie mag max. 1 maand blijven staan. In de bevestigingsbrief staat een vervaldatum vermeld. Voor deze datum dient u de optie te bevestigen door betaling van de verschuldigde huwelijksrechten. Mocht u afzien van de optie, dan dient u dit schriftelijk aan de afdeling Dienstverlening te bevestigen. Heeft de betaling van de huwelijksrechten niet vóór de vervaldatum plaatsgevonden, dan vervalt de optie. Hierdoor kunt u geen aanspraak meer maken op de geplaatste optie.

Tijdsduur huwelijksvoltrekking

Een huwelijksvoltrekking duurt ongeveer 30 minuten. U wordt verzocht hiermee in uw planning rekening te houden.

In gemeenschap van goederen

Wanneer u niets regelt, gaat de Nederlandse wet er vanuit dat u in gemeenschap van goederen wilt trouwen. Dit betekent dat vanaf de huwelijksdatum alle bezittingen, inkomsten en (eventuele) schulden gezamenlijk eigendom worden.

Huwelijkse voorwaarden

Als u niet in gemeenschap van goederen wilt trouwen, kunt u tegen betaling bij de notaris ‘huwelijkse voorwaarden’ op laten maken. Trouwen op huwelijkse voorwaarden houdt in dat de notaris afspraken tussen u beiden vastlegt over bezittingen, inkomsten en (eventuele) schulden.

Kosten huwelijkse voorwaarden

Het opmaken van de huwelijkse voorwaarden is veel goedkoper vóór het huwelijk dan erna.

Naam

Een Nederlandse getrouwde man of vrouw houdt na het huwelijk zijn of haar eigen naam. In het dagelijks gebruik mag u de naam van uw huwelijkspartner gebruiken. Dat betekent dat u in het maatschappelijk verkeer ervoor kunt kiezen hoe u aangeschreven/ aangesproken wilt worden. U heeft de volgende mogelijkheden De eigen naam;  De naam van de echtgeno(o)te, gevolgd door de eigen naam; De eigen naam, gevolgd door de naam van de echtgeno(o)te. Let op: dit betekent niet dat de geslachtsnaam wordt gewijzigd. Bij de huwelijksaangifte dient u de keuze kenbaar te maken. KINDEREN Over de kinderen die tijdens het huwelijk zijn geboren hebben beide echtgenoten het gezag. De ouders beslissen samen over de opvoeding. Vanaf 1 januari 1998 kunnen ouders de achternaam van hun eerste kind kiezen in die van de moeder of die van de vader. De keuze is éénmalig en geldt voor alle volgende kinderen die uit dit huwelijk worden geboren. Naamskeuze vindt plaats voorafgaand aan of bij de aangifte van geboorte, bij erkenning (als de ouders niet gehuwd zijn) en bij adoptie.

Geregistreerd partnerschap

Een geregistreerd partnerschap is – net als het huwelijk – een wettelijk geregelde en erkende samenlevingsvorm. Het staat open voor paren die niet willen trouwen. Het lijkt in veel opzichten sterk op het huwelijk. Meer gedetailleerde informatie vindt u in de brochure “Trouwen, geregistreerd partnerschap en samenwonen” (Uitgave van het Ministerie van Justitie).

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben dan kunt u aanvullende informatie verkrijgen bij de afdeling Dienstverlening.

Het bezoekadres

Gemeente Ommen Afdeling Dienstverlening Chevalleraustraat 2, 7731 EE Ommen

De openingstijden

Maandag t/m vrijdag  8.30 – 12.30 uur Woensdagmiddag 13.30– 16.00 uur

De afdeling Dienstverlening is telefonisch te bereiken via telefoonnummer 14 0529. De tekst van deze brochure is informatief, u kunt er geen rechten aan ontlenen.

Trouwlocaties

De gemeente Ommen beschikt over twee trouwlocaties.

Het gemeentehuis van Ommen

De auto van het bruidspaar mag voor de ingang van het gemeentehuis geparkeerd worden. De auto’s van de bruiloftsgasten kunnen geparkeerd worden op de parkeerplaats van het gemeentehuis. Deze trouwlocatie biedt plaats aan 85 personen.

Ommen, Landgoed het Laer

De auto van het bruidspaar mag voor de ingang van Het Laer geparkeerd worden. De auto’s van de bruiloftsgasten kunnen buiten de hekken tegenover Het Laer geparkeerd worden. Als uw huwelijk op het Laer voltrokken wordt is het mogelijk (in overleg met exploitant Hotel de Zon) ook foto’s te maken in de tuin van het Landgoed. Deze trouwlocatie biedt plaats aan 120 personen.

Vrije trouwlocatie

Willen jullie trouwen op een door jullie zelf gekozen locatie? Dan is dit in de meeste gevallen ook mogelijk. Een vrije trouwlocatie is wel aan enkele voorwaarden gebonden.

Tarieven 2024 (onder voorbehoud)

De kosten voor een huwelijk zijn afhankelijk van de dag, het tijdstip en de locatie waarop u wilt trouwen. Hieronder staat het totale overzicht van alle kosten die voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap worden gerekend.

Trouw- of geregistreerd partnerschapsboekje: € 46,40 (indien gewenst)

Voltrekking huwelijk of partnerschap op het gemeentehuis:

Maandag tot en met vrijdag: € 426,40
Zaterdag en zondag: € 850,80
Feestdagen: € 850,60

Voltrekking huwelijk of partnerschap op Landgoed Het Laer, of een vrije locatie:

Maandag tot en met vrijdag: € 953,80
Zaterdag en zondag: € 1.123,70
Feestdagen: € 1.123,70

Door de vrije locatie kunnen extra kosten worden gevraagd voor de huur van de locatie.

Overige (eventuele) kosten

Omzetting van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk zonder gebruik van trouwlocatie: € 136
Benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag: € 110,20
Benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag die ook beëdigd moet worden: € 279,10
Inzetten bodedienst ter ondersteuning huwelijksceremonie: € 220,40
Verklaring huwelijksbevoegdheid: € 25,10

Copyright © 2024
Webdesign door Pixel Creation