Welke.nl

Sexy voorspel op de ouderwetse manier...

Iedereen kent het gevoel meezogen te worden in een spannend boek. Je ziet of hoort niks anders meer en kunt zelfs emotionele gevoelens hebben bij het verloop van een verhaal. Bij een goed erotisch boek is dat niet anders. Story time!

Erotisch verhaal voorlezen aan partner


Veel erotische boeken hebben met elkaar gemeen dat we ze niet durven delen met onze familie en vrienden en vaak zelfs niet met onze partner. Toch kan het delen van een erotisch verhaal met je partner heel opwindend zijn. Citeer eens een passage die jij heel opwindend vond en maak het nog uitdagender door dit bijvoorbeeld op het werk te doen, zodat er een afstand tussen jullie is. Het gevoel dat dit niet ‘mag’ op werk maakt het vele malen opwindender!

Erotische liefdesquotes


De wereldberoemde boekenreeks ‘Fifty shades of grey’ is niet te vergelijken met wat vroeger werd beschouwd als erotisch. Toch zijn er enkele passages en quotes die worden beschouwd als de beste erotische uitspraken aller tijden (in boekenwereld, dan). De mooiste stukken komen uit de 20e eeuw en één passage zelfs uit de 18e eeuw. Het verschil met nu is enorm:

“Ik was mezelf niet, verward, buiten mezelf; deze nieuwe gevoelens waren teveel voor me. Mijn overhitte en gealarmeerde zintuigen veroorzaakten zoveel tumult dat ik volledig van mijn vrijheid beroofd was, mijn verstand verdwenen; tranen van genot stroomden over mijn wangen, en blusten enigszins het vuur dat in mijn hele lichaam laaide.”

Sprookjes voor volwassenen


Voor de mensen onder ons die wel een erotisch verhaal willen proberen, maar niet meer opgewonden raken van bovenstaande passage en ‘Fifty shades of grey’ iets te plat vinden, kunnen hun hart ophalen op het internet. Er bestaan tal van erotische boeken, waaronder erotische sprookjes. Ze worden ook wel sprookjes voor volwassenen genoemd. Een verhaaltje voor het slapen gaan krijgt zo wel een heel andere betekenis...

Sanne van Bortel
Copyright © 2018
Webdesign door Pixel Creation