Categorieën

Provincie

Gemeentes

Plaats

Professionals

Trouwen in de Gemeente Wijdemeren

Gemeente Wijdemeren
Rading 1
1231 KB Wijdemeren

Trouwen in Wijdemeren

Wijdemeren heeft verschillende unieke trouwlocaties: een landgoed, een kasteel, een molen, boten, aan het water, een kerk, gebouwen met een unieke uitstraling. Iedere locatie heeft een eigen uitstraling en sfeer. Er is er vast één die bij u past. 

Klik hier voor het overzicht van de trouwlocaties in Wijdemeren.

Uw eigen locatie kiezen?

Heeft u een andere locatie dan het gemeentehuis gekozen, neem dan eerst contact op met de locatie voor de beschikbaarheid. Na de reservering bij de locatie kunt u uw melding doen. Zodra wij een schriftelijke bevestiging van de locatie hebben ontvangen, nemen we uw reservering in behandeling.

De vermelde bedragen zijn de gemeentelijke leges, dit is exclusief de kosten van de locaties.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over deze mogelijkheid contact op met burgerzaken, telefoon (035) 65 59 559 of kijk voor de criteria op www.wijdemeren.nl Zoek bij het Bewonersloket op trouwen.

Reserveren van de trouwlocatie

De trouwlocaties in gemeente Wijdemeren kunt u maximaal één jaar van tevoren bij Burgerzaken reserveren, telefoon: (035) 65 59 559. Neemt u eerst contact op met de trouwlocatie; zij kunnen u vertellen of de door u gekozen datum beschikbaar is.

Melding van voorgenomen huwelijk

U meldt uw voorgenomen huwelijk in de gemeente waar u gaat trouwen;

Maak telefonisch een afspraak voor de melding van uw voorgenomen huwelijk (huwelijksaangifte/partnerschapaangifte) en het reserveren van een datum voor het huwelijk/partnerschap;

U meldt uw voorgenomen huwelijk uiterlijk twee weken voor de datum van huwelijk/partnerschap;

Na de melding van uw voorgenomen huwelijk trouwt of registreert u binnen een jaar, anders vervalt de melding en moet u deze opnieuw doen;

U kiest zelf in welke gemeente u wilt trouwen. U neemt hiervoor zelf contact op met de betreffende gemeente.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer: 14 035 

Uitzonderingen

Het kan altijd voorkomen dat de medewerkster burgerzaken u vraagt om alsnog documenten te overleggen, indien er sprake is van administratieve verschillen. Bent u in het buitenland geboren, in het buitenland gehuwd, gescheiden, weduwe/weduwnaar geworden of bent u woonachtig geweest in het buitenland, dan is het verstandig eerst contact op te nemen met de afdeling Burgerzaken. In vrijwel alle gevallen heeft u buitenlandse akten nodig. Deze akten moeten gelegaliseerd worden of voorzien van een apostille-verklaring. In de praktijk neemt dit vaak lange tijd in beslag.>

Komt u van buiten de EU?

Komt u of uw partner niet uit de Europese Unie? Dan heeft u voor de huwelijksaangifte ook een verklaring van de vreemdelingendienst over de verblijfsrechtelijke positie van de buitenlandse partner nodig (de zogenoemde M-46 verklaring). Burgerzaken verzorgt het aanvragen van deze verklaring, zodra u de benodigde stukken bij de ambtenaar van de burgerlijke stand hebt ingeleverd. De M-46 verklaring is 6 maanden geldig en dient zowel bij de aangifte als bij het huwelijk/geregistreerd partnerschap overlegd te worden.

Getuigen kiezen

In Nederland moeten er minimaal twee en maximaal vier meerderjarige getuigen aanwezig zijn bij een huwelijksvoltrekking/registratie partnerschap. Deze personen kiest u zelf uit. Van iedere getuige heeft Burgerzaken een kopie van het paspoort of van de Nederlandse identiteitskaart nodig.

Wie trouwt u?

De gemeente Wijdemeren heeft 7 ‘bijzondere ambtenaren van de burgerlijke stand’ (babs) in dienst die uw huwelijk/ geregistreerd partnerschap kunnen voltrekken. Uiterlijk vier weken van tevoren ontvangt u bericht welke ambtenaar uw huwelijk/geregistreerd partnerschap gaat voltrekken.
U kunt dan zelf contact opnemen om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.
Het is ook mogelijk een eigen babs mee te brengen die uw huwelijk of geregistreerd partnerschap gaat voltrekken. De voorwaarde is wel dat deze babs al als zodanig benoemd is in een andere gemeente in Nederland. Ook moet deze babs beëdigd zijn bij een rechtbank in Nederland. De eigen babs moet de onderstaande documenten overleggen:
Het benoemingsbesluit van de gemeente waar hij/zij momenteel werkzaam is;
een afschrift van de beëdiging van de rechtbank;
een kopie van het legitimatiebewijs.

Welke achternaam?

Zowel de vrouw als de man mag tijdens en na het huwelijk of geregistreerd partnerschap de achternaam van de partner gebruiken in het dagelijks verkeer.
Voor het gebruik van de achternaam van de partner zijn er vier mogelijkheden:
eigen naam;
eigen naam gevolgd door de naam van de partner;
naam van de partner gevolgd door de eigen naam;
de naam van de partner.

Tarieven 2023 ( onder voorbehoud )

In het gemeentehuis kunt u van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur trouwen. Op locatie kan dit van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 24.00 uur. Op zondag tussen 13.00 en 24.00 uur.

Gemeentehuis (door ambtenaar van de gemeente):

Maandag om 9.15 en 9.30 uur: gratis (alleen mogelijk als één van de partners in Wijdemeren woont, maximaal acht personen aanwezig)
Dinsdag t/m donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur: € 120,00 (maximaal acht personen aanwezig)
Maandag t/m vrijdag tot 17.00 uur:  € 507,00
maandag t/m vrijdag na 17.00 uur: € 567,00
Zaterdag tot 17.00 uur: € 677,00
Kosten zijn inclusief trouwboekje (m.u.v. gratis trouwen).

Locatie (door ambtenaar van de gemeente):

Maandag t/m vrijdag tot 17.00 uur: € 327,00
Maandag t/m vrijdag na 17.00 uur: € 357,00
Zaterdag tot 17.00 uur: € 387,00
Zaterdag na 17.00 uur: € 447,00
Zaterdag na 20.00 uur: € 491,00
Zondag na 13.00 uur: € 491,00
Kosten zijn inclusief trouwboekje.

Overig:

Voorgenomen huwelijk: gratis
Eenmalige trouwlocatie: € 596,00
Trouwboekje of partnerschapsboekje: € 29,00
Uittreksel burgerlijke stand: € 15,70
Getuigen: € 22 per getuige
Eenmalige benoeming buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (Babs), elders benoemd: € 89,00
Eenmalige benoeming buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (Babs), niet elders benoemd: € 133,00

Gratis trouwen

Als u gratis trouwt of kiest voor het budgethuwelijk kunt u maximaal zes personen meenemen. Wilt u een trouwboekje? Dan betaalt u € 29,00. Dit bedrag maakt u uiterlijk een maand van tevoren over onder vermelding van: uw namen, datum en tijdstip van uw huwelijk/geregistreerd partnerschap. Het IBAN-rekeningnummer van de gemeente Wijdemeren is NL66 BNGH 02850.98.268 bij de NV BNG in ’s-Gravenhage.

Copyright © 2023
Webdesign door Pixel Creation