Categorieën

Provincie

Gemeentes

Plaats

Professionals

Trouwen in de Gemeente Westerveld

Gemeente Westerveld
Raadhuislaan 1
7981 EL Westerveld

Trouwen in Westerveld

Waar moet ik aan denken als ik wil trouwen of een geregistreerd partnerschap wil sluiten?

Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt sluiten, is er een aantal zaken waar u aan moet denken.

Voorwaarden huwelijk of geregistreerd partnerschap

Om te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige in het buitenland? Dan erkent de overheid het huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.

U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.

Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.

Huwelijksdispensatie

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heethuwelijksdispensatie.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap via uw gemeente

Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt sluiten, kunt u terecht bij uw gemeente. U moet in ieder geval de volgende zaken regelen met uw gemeente:

U moet ten minste 2 weken voor de geplande datum van uw huwelijk of partnerschap de gemeente laten weten dat u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt sluiten. Dit doet u bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waarin u wilt trouwen of het partnerschap wilt sluiten. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan u vertellen welke gegevens u daarvoor moet verstrekken.
U moet minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanmelden. De getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn.

Voor meer informatie kunt u de website van uw gemeente raadplegen of contact opnemen met uw gemeente.

Geboorteakte verstrekken niet meer nodig

Bij een melding van een voorgenomen huwelijk of partnerschap hoeft u geen geboorteakte te verstekken. U kunt uw geboortegegevens aan de ambtenaar van de burgerlijke stand doorgeven. Kan de ambtenaar uw geboortegegevens niet controleren in de Basisregistratie personen (BRP)? En kunt u op verzoek van de ambtenaar uw geboorteakte niet overleggen? Dan kunt u een beëdigde verklaring over uw geboortegegevens afleggen.

Religieus huwelijk na burgerlijk huwelijk

Heeft u uw huwelijk voltrokken of uw geregistreerd partnerschap gesloten bij de ambtenaar van de burgerlijke stand? Dan kunt u rondom uw huwelijk een religieuze ceremonie in bijvoorbeeld een kerk of moskee laten plaatsvinden. Die ceremonie mag u niet houden voordat u het burgerlijk huwelijk heeft gesloten.

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn 2 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

Als u trouwt, moet u elkaar het ‘ja-woord’ geven. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen heeft, buiten de rechter om eindigen. Voor de ontbinding van een huwelijk moet u altijd naar de rechter. Verder kent het geregistreerd partnerschap geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.

Rechten en plichten huwelijk of geregistreerd partnerschap

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft u een aantal rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Onder andere een onderhoudsplicht en erfrecht. Meer informatie vindt u op de pagina Wat zijn mijn rechten en plichten binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap?

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden

U kunt trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Meer informatie hierover vindt u op de paginaOp welke manieren kan ik trouwen of een geregistreerd partnerschap afsluiten?

Trouwen zonder aanwezigheid partner

Kunt u of uw partner niet persoonlijk voor de ambtenaar van de burgerlijke stand verschijnen? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie een vergunning geven om het huwelijk bij volmacht te voltrekken. Bijvoorbeeld als een van de partners ernstig ziek is.

Geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk

Heeft u een geregistreerd partnerschap en wilt u trouwen met uw geregistreerd partner? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk. Dit doet u bij de gemeente. De omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is in elke gemeente mogelijk. U kunt uw huwelijk niet laten omzetten in een geregistreerd partnerschap.

Ouderschap bij huwelijk of geregistreerd partnerschap

Een kind dat wordt geboren uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen man en vrouw, krijgt automatisch beide echtgenoten of beide geregistreerde partners als ouder. Ook als de man niet de biologische vader is. Deze familierechtelijke band zorgt er onder andere voor dat het kind erft van de ouders. En dat de ouders het gezag hebben over hun kind.

Ouderschap bij homohuwelijk of partnerschap tussen personen van hetzelfde geslacht

In Nederland is een homohuwelijk of geregistreerd partnerschap tussen personen van hetzelfde geslacht bijna gelijk aan een huwelijk tussen man en een vrouw. Komt er een kind in een homohuwelijk of een partnerschap tussen 2 personen van hetzelfde geslacht? Dan zijn er wel belangrijke verschillen.

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 vrouwen krijgt de biologische moeder automatisch het ouderschap. Het hangt van de situatie af of de duomoeder automatisch het ouderschap krijgt.

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 mannen gelden andere regels. De partner van de vader kan het vaderschap verkrijgen door erkenning of adoptie.

Kosten 2022 ( onder voorbehoud )

Huwelijk of geregistreerd partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in het gemeentehuis € 384,80
Huwelijk of geregistreerd partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap zaterdag in het gemeentehuis € 764,75
Huwelijk of geregistreerd partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap op een vrije locatie € 513,85
Huwelijk of geregistreerd partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap buiten openingstijden, alsmede op zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdagen, op een vrije locatie* € 657,80
Huwelijk/partnerschapsboekje € 25
Benoeming in Westerveld van een elders benoemde Ambtenaar Burgerlijke Stand (per huwelijk) € 108,65
Getuigen van de gemeente (als u zelf geen getuigen levert) (per getuige, minimaal 2) € 27,15

 * Iedere andere locatie dan de raadzaal van het gemeentehuis

Trouwen op een vrije locatie

U kunt een verzoek doen om uw huwelijk/geregistreerd partnerschap te laten voltrekken op een 'vrije' locatie (iedere andere locatie dan de raadzaal), mits deze voldoet aan de voorwaarden:

Het reserveren en inrichten van de trouwruimte of vrije trouwlocatie is een verantwoordelijkheid van de partners.
U moet zich er vroegtijdig van vergewissen dat de betreffende locatie beschikbaar is.

Indien de ruimte geschikt en beschikbaar is, moet de door de gemeente Westerveld verstrekte concept overeenkomst door de eigenaar of beheerder worden ondertekend. Hiermee geeft deze aan in te stemmen met de aanwijzing tot vrije locatie.

De kosten voor het gebruik van de vrije locatie worden rechtstreeks door de betreffende locatie aan het bruidspaar in rekening gebracht. Dit bedrag staat los van de leges die de gemeente voor het sluiten van een huwelijk in rekening brengt.

De plechtigheid moet altijd worden voltrokken in een gebouw. Wel mag een terras en/of tuin behorende bij een gebouw worden gebruikt voor het voltrekken van het huwelijk, mits instemming van de trouwambtenaar en indien noodzakelijk per direct het huwelijk alsnog in dat gebouw kan plaatsvinden.

U kunt dit aangeven op de melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap

Gratis trouwen

Op maandagochtend tussen 09.30 en 11.30 uur biedt de gemeente de mogelijkheid om kosteloos een huwelijk of geregistreerd partnerschap aan te gaan. Deze huwelijksvoltrekking heeft een sober karakter; er wordt geen toespraak gehouden, er is alleen sprake van de officiële huwelijksvoltrekking of registratie van het partnerschap en dit duurt ongeveer 10 minuten.

Het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt voltrokken in een spreekkamer in het bijzijn van de getuigen. Om hiervan gebruik te maken moet u contact opnemen met de gemeente om een datum vast te leggen en de melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap indienen. Eén van beiden moet woonachtig zijn in de gemeente Westerveld.

Copyright © 2023
Webdesign door Pixel Creation