Categorieën

Provincie

Gemeentes

Plaats

Professionals

Vraag 5 offertes aan in jouw regio

Start hier

Trouwen in de Gemeente Veendam

Gemeente Veendam
Raadhuisplein 5
9641 AW Veendam

Trouwen in Veendam

Trouwlocaties naar keuze

Sinds 1 januari 2003 is het mogelijk om binnen de gemeente Veendam te trouwen op een locatie naar eigen keuze.
Een verzoek hiertoe dient schriftelijk te worden gedaan door de partners die een huwelijk wensen te sluiten of een partnerschap willen laten registreren en kan alleen nadat de desbetreffende huwelijks- of partnerschapsaangifte heeft plaatsgevonden. Bij het verzoek dient tevens een toestemmingsverklaring van de eigenaar/gebruiker van de betreffende locatie te worden overgelegd.
Een formulier hiervoor kan in de Gemeentewinkel worden verstrekt. Om als trouwlocatie (gemeentehuis) te worden aangewezen moet o.a. aan de volgende voorwaarden worden voldaan: er moet sprake zijn van een gebouw, de locatie en de ruimte in de locatie moet passend en voor een ieder toegankelijk zijn, de locatie moet zijn voorzien van algemene faciliteiten zoals een toiletvoorziening en de algemene (brand)veiligheidsvoorschriften dienen in acht te worden genomen.

Klik hier voor het overzicht van de trouwlocaties in Veendam.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap

Het huwelijk is een samenlevingsvorm die tot stand komt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Een aantal zaken over het huwelijk ligt vast in de wet, zoals:

rechten en plichten voor beide partners.
voorwaarden om de verbintenis te kunnen sluiten.
de wijze waarop de verbintenis tot stand komt en wordt beëindigd.

Het geregistreerd partnerschap is in veel opzichten hetzelfde als een huwelijk. Het zijn wettelijk geregelde samenlevingsvormen. De rechten en plichten, de voorwaarden die gelden om de verbintenis te kunnen sluiten, de wijze waarop de verbintenis tot stand komt en wordt beëindigd, liggen voor een groot deel vast in de wet.

Een afspraak kan uitsluitend telefonisch worden ingepland via telefoonnummer 0598 652 222.

Kosteloos huwelijk

Indien u kiest voor een kosteloos huwelijk, dan kiest u voor het volgende:

De huwelijksvoltrekking vindt plaats in een spreekkamer, dus niet in de officiële trouwzaal.
De voltrekking vindt plaats op maandagmorgen 08.30 uur en om 9.00 uur.
Er wordt een ambtenaar van de burgerlijke stand toegewezen.
Er vindt geen voorgesprek plaats met deze ambtenaar van de burgerlijke stand.
Er zal geen toespraak worden gegeven tijdens de voltrekking.
Er kunnen maximaal 6 personen aanwezig zijn.
Er is maximaal 10 minuten beschikbaar voor alleen het officiële gedeelte.

Huwelijkse voorwaarden

Wanneer u onder huwelijkse voorwaarden wil trouwen of een partnerschapregistratie wil aangaan, dan moet dit vóór de voltrekking van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap bij notariële akte worden vastgelegd. Dit kunt u regelen bij de notaris.

Getuigen

U moet een kopie van het legitimatiebewijs van de getuigen inleveren bij de aangifte.

Wettelijk zijn minimaal 2 getuigen verplicht en maximaal 4 getuigen toegestaan.

Tarieven 2024 (onder voorbehoud)

Maandag t/m donderdag en vrijdag tot 12:00 uur in de raadzaal: € 415.90
Vrijdag vanaf 12:00 uur en zaterdag in de raadzaal: € 945,35
Zondag en algemeen erkende feestdagen in de raadzaal: €  945,35
Huwelijk op een vaste trouwlocatie: € 319,70
Huwelijk op locatie: € 496,90
Omzetting van een partnerschapsregistratie in een huwelijk in een spreekkamer: € 75,55

Bij een andere locatie dan het stadhuis kunnen er extra kosten zijn voor het gebruik van de locatie. Neem hiervoor contact op met de beheerder van de locatie.

Gratis trouwen

U kunt ook gratis trouwen of een partnerschap aangaan. Dit kan alleen op maandag om  08.30 of  09.00 uur. 

Overige kosten

Trouwboekje wit (linnen) € 53,00
Trouwboekje groen (kunstleer) € 53,00
Trouwboekje donker blauw (kunstleer) € 53,00
Trouwboekje rood (leer) € 74,10

 

Copyright © 2024
Webdesign door Pixel Creation