Categorieën

Provincie

Gemeentes

Plaats

Professionals

Vraag 5 offertes aan in jouw regio

Start hier

Trouwen in de Gemeente Tubbergen

Gemeente Tubbergen
Raadhuisplein 1
7651 CV Tubbergen

Trouwen in Tubbergen

Geachte bruidspaar

Namens het gemeentebestuur van Tubbergen wil ik u alvast van harte feliciteren met uw voornemen om in het huwelijk te treden. Ik wens u alvast een prachtige huwelijksdag toe en uiteraard veel geluk liefde en voorspoed.

Ik mag u ook feliciteren met uw voornemen om uw huwelijk in Tubbergen te sluiten. De gemeente Tubbergen stelt er namelijk een eer in om de dag waarop u elkaar het ja-woord geeft een zo feestelijk mogelijke te maken. Zo biedt Tubbergen een groot aantal mogelijke locaties voor uw huwelijkssluiting. Variërend van prachtige (voormalige) gemeentehuizen tot zeer bijzondere locaties. Maar bijzonder is dat u in overleg met het team burgerzaken ook zelf uw eigen trouwlocatie mag kiezen.

Klik hier voor het overzicht van de trouwlocaties in Tubbergen.

Aan de gemeente is bovendien een groot aantal enthousiaste ambtenaren van de burgerlijke stand verbonden. Zij staan borg voor een stijlvolle huwelijksceremonie die geheel op uw wensen in toegesneden.
Met deze pagina wil de gemeente u graag zoveel mogelijk inzicht geven in wat er in Tubbergen mogelijk is. Maar mocht u toch nog vragen hebben naar aanleiding van deze informatie, aarzelt u dan niet om met ons te bellen.

Ik wens u heel veel succes toe bij de voorbereidingen van uw huwelijk. Samen met u willen wij er naar streven om uw huwelijkssluiting inderdaad de mooiste dag van uw leven te maken.

Burgemeester van Tubbergen.

Melding van een voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap(Voorheen ondertrouw)

Wilt u trouwen of uw partnerschap laten registreren? Dan  moet u dit melden bij de gemeente waar u gaat trouwen of het partnerschap laat registeren. Afhankelijk van uw situatie sturen wij u het formulier “Melding voorgenomen huwelijk" of "Melding voorgenomen geregistreerd partnerschap” of u downloadt deze.

Trouwt u in het gemeentehuis? Neem dan eerst contact op met iemand van het team burgerzaken om te vragen of de door u gewenste datum en het tijdstip beschikbaar zijn.

Trouwt u op een locatie buiten het gemeentehuis? Vul dan de naam van de locatie in.

U moet het formulier volledig invullen en voorzien van handtekeningen. Vervolgens moet u het formulier terugsturen naar de Gemeente Tubbergen, team Burgerzaken, Postbus 30, 7650 AA  Tubbergen of mailen naar gemeente@tubbergen.nl.

De schriftelijke melding moeten wij minimaal veertien dagen en maximaal één jaar voor de dag van het huwelijk of de partnerschapsregistratie plaatsvindt hebben ontvangen.

Alle persoonsgegevens zijn volledig opgenomen in de basisregistratie personen van uw woongemeente. U hoeft dan ook geen documenten in te leveren. Bent u in het buitenland geboren en/of heeft u in het buitenland gewoond, dan moet u misschien documenten overleggen, zoals een geboorteakte, een verklaring van ongehuwd zijn, een overlijdensakte of een huwelijksakte met echtscheiding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Burgerzaken 0546-628000.

Het is mogelijk om na de huwelijkssluiting het naamgebruik aan te passen. U kunt zelf kiezen of u een of beide achternamen willen. Dus uw eigen naam en/of die van uw partner. Uw eigen geslachtsnaam verandert hierdoor niet.

Wanneer u uw naamgebruik wilt wijzigen, geeft u dit door aan uw woongemeente. Woont u in de gemeente Tubbergen/Dinkelland? Dan kunt u gebruik maken van dit formulier.

Trouwen waar u wilt

Wilt u de relatie met uw partner formeel regelen? Dan zijn daarvoor bij de gemeente twee mogelijkheden: een burgerlijk huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Daar waar u in onderstaande tekst ‘huwelijken’ leest, wordt ook geregistreerd partnerschap bedoeld. Een huwelijk sluit u bij de trouwambtenaar op een trouwlocatie.

De gemeente Tubbergen kent vier soorten huwelijken:

Formaliteitenhuwelijk:

Voorwaarden:

Huwelijk wordt in een spreekkamer van het gemeentehuis voltrokken.
Er mogen maximaal acht gasten (inclusief getuigen) bij de plechtigheid aanwezig zijn. Zijn er meer dan 8 gasten bij de ceremonie aanwezig, dan brengen wij de kosten voor een budgethuwelijk/budgetpartnerschap in rekening. Deze kosten zijn € 300,00.
Eén van de toekomstige partners/echtgenoten moet in de gemeente Tubbergen wonen.
Er wordt geen toespraak gehouden.
Er is geen bode aanwezig.
Geen vrije keuze trouwambtenaar.
Ceremonie duurt maximaal tien minuten.
Tijdstippen: maandag- en dinsdagmorgen om 09.30 uur.

Klik hier om online een formaliteitenhuwelijk af te spreken.

Budgethuwelijk:

Voorwaarden:

Huwelijk wordt in de raadszaal of spreekkamer voltrokken.
Er mogen maximaal 80 gasten aanwezig zijn.
Er wordt een standaard toespraak gehouden.
Er is geen bode aanwezig.
Geen vrije keuze trouwambtenaar.
Ceremonie duurt ongeveer 20 tot 30 minuten.
Tijdstippen: maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.00 uur en op vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur.

Huwelijk vaste gemeentelocatie:

Voorwaarden:

Huwelijk wordt in de raadszaal voltrokken.
Er mogen maximaal 80 tot 100 gasten aanwezig zijn.
De trouwambtenaar van uw keuze komt bij u thuis voor een huwelijksgesprek.
Er wordt een persoonlijke toespraak gehouden.
Er is een gemeentebode aanwezig.
Voor bloemen wordt gezorgd.
Er is een mogelijkheid voor muziek.
Tijdstippen: maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur.

Huwelijk op een locatie naar eigen keuze:

Voorwaarden:

De locatie is tijdens de plechtigheid openbaar toegankelijk.
De locatie is toegankelijk voor mindervaliden.
Voor de inrichting en aankleding van de locatie, de ontvangst en de algehele gang van zaken rondom de plechtigheid is het bruidspaar verantwoordelijk.
In ieder geval moet er voor de ambtenaar van de burgerlijke stand een kleedruimte, een tafel, stoel en voldoende verlichting aanwezig zijn.
Als de plechtigheid buiten plaatsvindt moet er voor de ambtenaar van de burgerlijke stand, voor zover mogelijk, een schaduwrijke plek worden gekozen.
Als er bij de plechtigheid 150 personen of meer in een gesloten tent tegelijk aanwezig zijn, moet er een melding worden gedaan op grond van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening openbare plaatsen. Een meldingsformulier kunt u opvragen bij het Team APV/Bijzonder Wetten.

Wilt u de plechtigheid houden in een gebouw waarbij meer dan 50 personen tegelijkertijd aanwezig zijn, dan moet u een melding brandveilig gebruik indienen. Dit kunt u doen via het omgevingsloket. Neem voor meer informatie contact op met het team WABO. Dit is niet van toepassing wanneer de plechtigheid in een horecagelegenheid plaatsvindt.

Daarnaast kan het zijn dat er een ontheffing voor geluidshinder afgegeven moet worden.
Het reserveren van de locatie is de verantwoordelijkheid van het bruidspaar.
Als er kosten zijn voor het gebruik van de locatie, ontvangt u hiervoor een rekening van de locatiebeheerder. Deze kosten komen bovenop de normale kosten (leges) voor de huwelijksvoltrekking of de partnerschapsregistratie.

Huwelijk op bijzondere locaties

Onder de Kroezeboom

Eén van de meest karakteristieke elementen van Twente is de Kroezeboom op de Fleringeres. Onder deze honderden jaren oude boom met kleine kapel, kunt u uw huwelijk in de openlucht laten voltrekken.

De gemeente zorgt er voor dat er stoelen voor de gasten en een tafel met stoelen voor het bruidspaar worden geplaatst. De kosten hiervoor zijn inbegrepen in het legesbedrag dat u aan de gemeente betaalt.

Wilt u zelf de stoelen regelen? Dat kan. U betaalt dan rechtstreeks aan de eventuele horecaondernemer. Het is niet toegestaan om bij de Kroezeboom een (party)tent te plaatsen.

Na afloop bent u vrij om onder de Kroezeboom bijvoorbeeld het glas te heffen op uw huwelijk.

Het enige nadeel van de Kroezeboom is dat men niet binnen kan trouwen bij regen. Dan moet er uitgeweken worden naar een andere locatie.

In en om de havezate "De Eeshof"

Havezate "De Eeshof" dateert uit 1719. Het is vooral bekend als het geboortehuis van Mgr. Dr. Herman Schaepman, priester/staatsman die er in 1844 het levenslicht zag.

"De Eeshof" beschikt over een karakteristieke toegang, voorzien van gracht en brug. "De Eeshof" heeft een intieme ruimte geschikt voor een kleiner gezelschap.

Getuigen kiezen

Bij het huwelijk of de partnerschapsregistratie moeten minimaal 2 getuigen aanwezig zijn, maximaal 4. Iedereen boven de 18 jaar mag getuige zijn. Heeft u uw getuigen gekozen? Stuur dan kopieën van hun identiteitsbewijzen naar het gemeentehuis van Tubbergen.

Trouwambtenaar kiezen

Wie gaat uw huwelijk of partnerschap sluiten? U kunt zelf uw trouwambtenaar kiezen. U kunt een keuze maken uit de trouwambtenaren van de gemeente Tubbergen de gemeente Tubbergen. Het is ook mogelijk uw huwelijk te laten voltrekken door een ‘eigen’ ambtenaar van de burgerlijke stand. Hij of zij wordt dan voor één dag tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemd. Voorwaarde hierbij is dat betrokkene al in een andere gemeente benoemd en beëdigd is als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand.

Tarieven 2024 ( Onder voorbehoud)

Gemeentehuis te Tubbergen;

van maandag en dinsdag van 10.00 tot 21.00 uur en van woensdag tot en met zaterdag van 09.00 tot 21.00 € 598,-

Budgethuwelijk in het gemeentehuis te Tubbergen

van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur € 315,-

Trouwen op een buiten locatie

van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur € 493,-

Trouwen bij de Kroezeboom of in de Eeshof

van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur € 834,-

Het tarief is het volgt opgebouwd:

Huwelijksleges € 570,-
Huur locatie € 70,-
Huur materialen € 155,-

Bijkomende kosten:

Huwelijks-/partnerschapsboekje € 34,00
Kosten eigen trouwambtenaar € 231,00
Wijziging tijdstip, datum of locatie € 49,90
Kosten getuige op verzoek van de gemeente € 56,00
Op maandag en dinsdag kunt u om 09.30 uur kosteloos trouwen (formaliteitenhuwelijk) in het gemeentehuis in Tubbergen. Voor het voltrekken van een huwelijk moet één van de partners in de  gemeente Tubbergen of in de gemeente Dinkelland wonen. Bij een kosteloos huwelijk/partnerschap mogen maximaal 8 gasten aanwezig zijn. Dit is inclusief de getuigen. Zijn er meer dan 8 gasten bij de ceremonie aanwezig, dan brengen wij de kosten voor een budgethuwelijk/budgetpartnerschap in rekening. Deze kosten zijn  € 315,00!

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u uiteraard terecht bij de medewerkers van de afdeling Klant Contact Centrum, team Burgerzaken. Telefoonnummer: 0546-628000

Copyright © 2024
Webdesign door Pixel Creation