Categorieën

Provincie

Gemeentes

Plaats

Professionals

Trouwen in de Gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam
Coolsingel 40
3011 BN Rotterdam

Trouwen in Rotterdam

Elk jaar kiezen zo’n 2.500 mensen ervoor om in Rotterdam in het huwelijksbootje te stappen of hun partnerschap te laten registreren. Voor het overgrote deel zijn dat paren waarvan tenminste één van de partners afkomstig is uit Rotterdam. Natuurlijk zijn er ook mensen die bewust kiezen voor een huwelijk of partnerschapsregistratie in de Maasstad, omdat bijvoorbeeld één van hun ouders of grootouders er destijds ook getrouwd is. Of omdat het statige stadhuis, gebouwd in het begin van de vorige eeuw, zo’n prachtige achtergrond vormt voor de trouwreportage. Heel bijzonder is de trouwzaal op de eerste verdieping. Rijk gedecoreerd met schilderingen, goudkleurige ornamenten en prachtig houtsnijwerk. Al deze versieringen verbeelden op hun eigen manier liefde, geluk en eenheid. 

Of u nu kiest voor deze luxe trouwzaal of voor één van de andere trouwzalen in het stadhuis, de medewerkers van de gemeente Rotterdam zullen er alles aan doen om de plechtigheid zo feestelijk mogelijk te maken. Met ingang van 1 januari 2014 kunt u nu ook trouwen waar u wilt en wanneer u wilt. Uiteraard moet er bij de keuze van de locatie rekening gehouden worden met zaken als openbare orde, veiligheid en moet de locatie openbaar en toegankelijk zijn. 

Klik hier voor het overzicht van de trouwlocaties in Rotterdam.

Zo kan er nu bijvoorbeeld getrouwd worden naast de leeuwenkooi in Blijdorp, in uw stamkroeg, op een aangemeerde boot of op die ene speciale plek waar u elkaar voor het eerst hebt ontmoet. Het bruidspaar moet wel toestemming van een dergelijke locatie hebben om het huwelijk of partnerschap daar te voltrekken. Het is niet mogelijk om in de lucht (bijvoorbeeld in een vliegtuig of tijdens een parachutesprong) of tijdens een boottocht te trouwen, omdat deze locaties niet openbaar toegankelijk zijn.

Het huwelijk

Het huwelijk is een van rechtswege erkende vereniging van twee personen van verschillend of gelijk geslacht. Het huwelijk is een verbintenis die als volgt tot stand komt. Beide partijen leggen een verklaring af tegenover de ambtenaar van de burgerlijke stand die daarvan een huwelijksakte opmaakt. Sinds 1 maart 2009 is het niet meer mogelijk een huwelijk om te zetten in een geregistreerd partnerschap. Bent u nu getrouwd en wilt u een geregistreerd partnerschap aangaan dan moet u eerst uw huwelijk bij de rechtbank laten ontbinden.

Geregistreerd partnerschap

Naast het huwelijk kunt u ook kiezen voor het registreren van uw partnerschap. Het geregistreerde partnerschap is net als het huwelijk een wettelijk geregelde en erkende samenlevingsvorm. Geregistreerd partnerschap en huwelijk zijn gelijkwaardig. De gevolgen zijn vrijwel gelijk. Beide voltrekkingen hebben juridische gevolgen voor de partners onderling en voor de verhouding tot anderen. Het belangrijkste verschil zit in de rechten en plichten rond kinderen. U kunt het geregistreerd partnerschap wel omzetten in een huwelijk. Het is dan niet nodig om het geregistreerd partnerschap eerst te ontbinden.

Verklaring van voorgenomen huwelijk

U kunt uw melding voorgenomen huwelijk online regelen bij de gemeente Rotterdam. Lees de informatie goed door. U regelt de online aanvraag in 3 stappen.

Voorwaarden aanvraag online huwelijk

Voor een online melding voorgenomen huwelijk geldt:

u en uw partner hebben beiden DigiD
u wilt in de gemeente Rotterdam trouwen
u kunt met iDeal betalen

Stap 1. Het verzamelen en opsturen van de documenten

U leest in het overzicht onder Meesturen wat u nodig heeft en moet opsturen. Zorg dat u de documenten klaar hebt staan voordat u aan de online melding begint.

Juiste persoonsgegevens

Als u een melding voorgenomen huwelijk aflegt, dan moeten uw persoonsgegevens juist en compleet zijn. Controleer uw gegevens altijd via de website MijnOverheid. Ontbreken er gegevens, bijvoorbeeld van uw ouders of uw ex-partner? Dan moet u eerst deze gegevens laten registreren. Maak een afspraak bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Staat u ingeschreven in de gemeente Rotterdam? Dan kunt u via de pagina Brondocumenten registreren een afspraak maken. Nadat de gemeente uw persoonsgegevens heeft geregistreerd, kunt u beginnen aan uw online melding voorgenomen huwelijk.

Stap 2

Vul het online formulier Melding van voorgenomen huwelijk in.
Doe online melding van uw voorgenomen huwelijk via de knop Melden voorgenomen huwelijk. Houd hiervoor de gegevens van u, uw partner en die van de getuigen bij de hand. U logt in met uw DigiD.
Heeft uw partner geen DigiD? Dan kunt u de melding niet online doen.

Lees wat u kunt doen.
Melding voorgenomen huwelijk

Na het ontvangen van uw melding, controleert de gemeente uw dossier. Is uw dossier compleet? Dan wordt u binnen 10 werkdagen gebeld om een videobelafspraak te maken. U krijgt tijdens het telefoongesprek een link toegestuurd die u kunt aanklikken op het moment van de videobelafspraak.

Stap 3. Uw huwelijk boeken en betalen

Tijdens het videobelgesprek worden uw huwelijksdatum, tijdstip, locatie en andere wensen vastgelegd. Het gesprek duurt ongeveer 20 minuten. Nadat uw wensen zijn vastgelegd krijgt u van de ambtenaar een betaallink toegestuurd. Ook tekent u voor alle legesvoorwaarden. U betaalt tijdens de videobelafspraak. U krijgt automatisch een bevestiging via de mail dat de betaling is gelukt. Dat kan een aantal werkdagen duren.

Kosten

Aan het afleggen van de verklaring zelf zijn geen kosten verbonden..

24/7 en overal trouwen in rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft de mogelijkheden van een huwelijksvoltrekking verruimd.
Sinds 1 januari 2014 kan in Rotterdam altijd en overal getrouwd worden. Naast het traditionele stadhuis kunnen de bruid en bruidegom iedere plek aanwijzen waar zij elkaar het ja-woord willen geven. Zolang deze locatie maar veilig is en voor iedereen toegankelijk, zo schrijft de wet voor.

Ook het tijdstip waarop het bruidspaar in het huwelijksbootje stapt kent geen beperkingen meer, dus dat kan ook in het weekend en ook ’s nachts.

Het bruidspaar moet uiteraard wel toestemming van een dergelijke locatie hebben om het huwelijk daar te voltrekken. Het is niet mogelijk om in de lucht (bijvoorbeeld in een vliegtuig of tijdens een parachutesprong) of tijdens een boottocht te trouwen, omdat deze locaties niet openbaar toegankelijk zijn.

Gratis huwelijk

maandag tussen 09.00 - 12.00 uur

Eenvoudig huwelijk

Naast het gratis huwelijk heeft Rotterdam ook de eenvoudige huwelijksvoltrekking. Deze duurt maximaal 15 minuten. Behalve het bruidspaar, de getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand mogen er maximaal 14 gasten bij de eenvoudige huwelijksvoltrekking aanwezig zijn.
Dinsdag en Woensdag tussen 10.15 en 12.30 uur

Buitengewoon ambtenaar

U kunt uw voorkeur aangeven voor een BABS. Maak voor uzelf een top 3 en geef deze door bij de voorbereiding van de plechtigheid. Een garantie dat deze ambtenaar van uw eerste keuze uw huwelijk of partnerschap voltrekt, kunnen we niet geven, maar we houden er wel rekening mee. De ambtenaar neemt twee weken van tevoren contact op met het paar over de toespraak en de invulling van de plechtigheid. Voor een gratis of eenvoudig huwelijk of partnerschap wijst de gemeente een beschikbare ambtenaar toe. Hiervoor kunt u geen voorkeur aangeven.

BABS voor één dag

Ook een familielid of een vriend(in) kan uw huwelijk of partnerschap voltrekken. De enige voorwaarde is dat hij/zij 18 jaar of ouder is en niet onder curatele staat. Deze persoon wordt dan voor de gelegenheid benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij de plechtigheid is altijd een ambtenaar burgerlijke stand aanwezig. Deze ambtenaar zorgt ervoor dat de ceremonie op de juiste manier verloopt.

Als u een ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag wilt laten benoemen, moet u het aanvraagformulier invullen. Het formulier moet tien weken voor de voltrekking van de plechtigheid binnen zijn bij de gemeente Rotterdam. Op het formulier staat welke documenten u moet opsturen en naar welk e-mailadres u moet versturen. Het benoemen van deze ambtenaar voor één dag kost € 203,20 (kosten 2022).

Als het onderzoek van de documenten laat zien dat uw verzoek wordt goedgekeurd, dan moet u deze extra leges betalen. Als de betaling bij de gemeente is ontvangen, krijgt u het besluit van de benoeming toegestuurd.

Huwelijkslocaties

Als u een huwelijk of partnerschapsregistratie wilt aangaan, kunt u kiezen uit verschillende trouwlocaties binnen Rotterdam waar de huwelijksceremonie plaatsvindt. Dit kan een gemeentelijke of niet- gemeentelijke trouwlocatie zijn. Bij het regelen van de ondertrouw geeft u aan waar u daadwerkelijk wilt trouwen.

U kunt schriftelijk een verzoek indienen om in Rotterdam een vrije niet-gemeentelijke locatie te kiezen. U kunt het formulier printen, samen met de locatie-eigenaar/-beheerder invullen en opsturen naar het adres dat erop vermeld staat. Het bespreken en betalen van deze locaties moet u zelf regelen.

De prijzen zijn afhankelijk van de trouwlocatie, dag en tijdstip. Kijk hiervoor in de prijslijst huwelijk en geregistreerd partnerschap voor de prijzen van alle gemeentelocaties. Let op bij de keuze voor de trouwlocaties: mogelijk geldt dat u naast het bedrag dat u aan de gemeente betaalt, ook een bedrag moet betalen aan de trouwlocatie.

Kosten 2023 (onder voorbehoud)

Huwelijk en geregistreed partnerschap

Eenvoudige voltrekking in het stadhuis:
Dinsdag en woensdag 10.15 – 12.30 uur € 186,30

Gratis voltrekking in het stadhuis:
Maandag 09.00 – 12.00 uur 

In een trouwzaal van het stadhuis: 1)
Maandag en dinsdag 09.00 uur tot 12.30 uur € 295,40
12.30 uur tot 17.00 uur € 424,20
Woensdag 10.00 uur tot 12.30 uur € 295,40
12.30 uur tot 17.00 uur € 424,20
Donderdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur € 424,20

In de trouwkamer naast de Burgerzaal van het stadhuis: 1)
Maandag t/m vrijdag 09.00 uur tot 16.00 uur € 844,20
Zaterdag: 11.00 uur tot 15.00 uur € 1.229,60

1) De dagen en tijden waarop de voltrekking van een huwelijk / geregistreerd partnerschap kan plaatsvinden, is afhankelijk van de agenda. Informeer daarom altijd vooraf of de door u gewenste datum en tijdstip beschikbaar is.

Elke andere locatie die als Huis der gemeente kan dienen voor de voltrekking:

Maandag t/m vrijdag 00.00 – 09.00 uur € 1865,20
09.00 – 17.00 uur € 547,80
17.00 – 21.00 uur € 932,90
21.00 – 24.00 uur € 1865,80

Zaterdag 00.00 – 09.00 uur € 1865,80
09.00 – 21.00 uur € 932,90
21.00 – 24.00 uur € 1865,80
Op zon- en erkende feestdagen 00.00 – 24.00 uur € 1865,80

Als u niet komt opdagen

Als u niet komt opdagen en u heeft dat niet aan ons doorgegeven, dan bent u alle gemaakte kosten kwijt. Hebt u gekozen voor een gratis ceremonie en u komt niet opdagen? Dan moet u € 117,60 betalen.  

Aanvullende informatie:

1) De dagen en tijden waarop de voltrekking van een huwelijk / geregistreerd partnerschap kan plaatsvinden, is afhankelijk van de agenda. Informeer daarom altijd vooraf of de door u gewenste datum en tijdstip beschikbaar is. Neemt u voor de beschikbare dagen, tijden en prijzen contact op met de gemeente Rotterdam.
2)Exclusief de kosten voor de locatie zelf.
3)Inclusief de kosten voor het uittreksel uit de huwelijksakte / partnerschapsregistratie

Copyright © 2023
Webdesign door Pixel Creation