Trouwen in de Gemeente Rijssen-Holten

Gemeente Rijssen-Holten
Schild 1
7461 DD Rijssen-Holten

Trouwen in Rijssen-Holten

Huwelijk/partnerschap

Iedereen die 18 jaar of ouder is kan trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan in de gemeente Rijssen-Holten, ongeacht zijn of haar woonplaats. Ook kan een geregistreerd partnerschap worden omgezet in een huwelijk.

Melding van voorgenomen huwelijk / geregistreerd & partnerschap (tot 1 september 2015 ‘huwelijksaangifte’)

Sinds 1 september 2015 is de huwelijksaangifte (ondertrouw) vervallen. Vanaf die datum is daarvoor de melding van voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap in de plaats gekomen. Deze melding moet worden gedaan in de gemeente waar het huwelijk wordt gesloten of het partnerschap wordt geregistreerd. Als u in de gemeente Rijssen-Holten trouwt, dan krijgt u met de bevestiging van
de huwelijksafspraak de meldingsformulieren toegezonden of gemaild.

Datum en locatie reserveren

U kunt bij het team Burgerzaken een datum, tijdstip en locatie voor uw huwelijk of geregistreerd partnerschap reserveren. Een overzicht van de locaties vindt u op de bijlage Trouwlocaties en tarieven.

Kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap

Op maandag- en woensdagochtend om 9.00 uur kunt u legesvrij trouwen. Ook kunt u dan kosteloos uw partnerschap laten registreren of omzetten in een huwelijk. Dit kan alleen in het gemeentehuis. Het betreft dan enkel de formaliteiten en u krijgt geen toespraak. Deze huwelijken/partnerschapsregistraties vinden in een spreekkamer plaats voor maximaal 8 personen.

Trouwambtenaren

Mevrouw M.P.E. (Maryon) van der Weide-Weber
E
uroparing 24 
7641 DA Wierden 
telefoon (0546) 572 787

Graag wil ik hierbij wat over mijzelf vertellen. Mijn naam is Maryon van der Weide. Mijn man en ik wonen in Wierden, onze dochter die in­middels is afgestudeerd, woont in Utrecht. Wij hebben een internationaal organisatiebureau waarin ik ook mijn steentje bijdraag. Verder geef ik Nederlandse les aan volwassenen, iets wat ik met veel plezier doe. 
Het lijkt me heel fijn om samen met het bruidspaar een mooie onvergetelijke huwelijksvoltrekking voor te berei­den. Wij zullen dan ook van tevoren een kennismakingsge­sprek hebben.

In mijn speech probeer ik daar dan zo veel mogelijk reke­ning mee te houden en er op in te spelen. Samen kunnen wij er dan een bijzondere dag van maken. Mijn levensfilosofie is iedereen te respecteren, wat zijn of haar levensovertuiging dan ook is. Ik wens u alvast veel succes toe met de voorbereiding van uw trouwdag en alle goeds voor de toekomst.

Mevrouw J. (Jenny) Voortman-Keizer 
Markeloseweg 95 
7461 PB Rijssen 
telefoon (0548) 516 801

Ook ik wil me, voor zover dat mogelijk is, op papier graag aan u voorstellen. Mijn naam is Jenny Voortman-Keizer, gehuwd en moeder van twee dochters. Sinds mijn geboorte in 1960 woon ik in Rijssen en nog steeds met veel plezier.

Naast mijn werk in ons gezin besteed ik de nodige “vrije” uren aan vrijwilligerswerk. Ik vind het leuk om met men­sen om te gaan en probeer te leven naar het grote ge­bod, “God liefhebben bovenal en mijn naaste als mezelf”. Door middel van de media en cursussen volg ik de maat­schappelijke ontwikkeling op de voet. Ook zit ik al een paar jaar op Engelse les. So I can speak Riessens, Dutch and English.

Als ambtenaar van de burgerlijke stand vind ik het een voorrecht om mee te mogen werken aan de totstandko­ming van huwelijken. Misschien wel van jullie huwelijk.

In een gesprek kunnen we overleggen hoe jullie burgerlijk huwelijk eruit moet zien, natuurlijk is er wel een officieel gedeelte. Als jullie mij kiezen zal ik mijn best doen om dat gedeelte van de dag prettig te laten verlopen. In ieder geval wens ik jullie een goede voorbereiding en hopelijk tot ziens. 

De heer C.J.C. (Conno) Vlaardingerbroek 
Vianenweg 38 
7451 TE Holten 
telefoon 06 36096444

Gefeliciteerd met jullie voornemen te gaan trouwen.

De dag van het huwelijk is een groot, onvergetelijk fees­telijk moment waarop alles volgens planning, persoonlijke voorkeur en wensen ingevuld kan worden. Als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand lever ik daar met veel plezier, samen met de bode, een op maat geschreven unieke bijdrage aan.

Voorafgaand aan het thuisgesprek ontvangen jullie per mail een intakeformulier dat helpt belangrijke verbinden­de gebeurtenissen en wensen in kaart te brengen die in de speech verwerkt kunnen worden.

Herkenbaarheid, eigenheid en persoonlijke inbreng staan voorop in de toespraak, het gaat immers om jullie unieke verhaal waar we samen inhoud en betekenis aan geven.

Mijn motto: ruimte voor humor en plezier waar het kan en een serieuze noot waar nodig.

Wie ik ben ?

Ik ben Conno Vlaardingerbroek, geboren Tukker die nu alweer ruim 18 jaar met plezier op de bosrijke Borkeld tussen Holten, Rijssen en Markelo woont. Respect voor elkaar in het verschillend zijn is voor mij net zo belangrijk als de bron tot zingeving of levensbeschouwing waaruit een mens zijn of haar levensovertuigingen put. In Am­sterdam heb ik twee jaar acteer- en presenteerlessen genomen. De daar opgedane kennis en vaardigheden naast ruime ervaring in het voltrekken van huwelijken zet ik tijdens de toespraak en het huwelijksceremonieel optimaal in.

Als docent/coach ben ik werkzaam in het volwassen onderwijs binnen de sociale werkvoorziening.

Ik wens jullie veel plezier op de onvergetelijke dag en misschien wel tot ziens.

De heer G.J. (Gerrit) Dannenberg 
Veeneslagen 22 
7462 ZA RIJSSEN 
telefoon (0548) 520 536

Ik ben Gerrit Dannenberg, geboren in 1962 in Rijssen. Ik ben gehuwd. We hebben vier kinderen: drie dochters en een zoon. Om in ons levensonderhoud te voorzien is mijn vrouw werkzaam als anesthesieassistente in het ZGT Almelo. Ikzelf ben een deel van de week docent Neder­lands aan de Fruytier Scholengemeenschap in Rijssen. Daarnaast heb ik een eigen tekst- en communicatiebu­reau.

Ik ben een taalliefhebber met een speciale voorliefde voor het Twents. Ik ben ook actief binnen de Twentse taalbeweging. Als jullie (een deel van) je huwelijksplech­tigheid in het Twents willen laten verlopen, dan zal ik daar graag aan meewerken.

Jullie hebben besloten te gaan trouwen en dat vind ik een goede zaak. Ik geloof stellig dat een huwelijk een van de beste besluiten is die mensen in hun leven kunnen nemen. Dat vind ik in het algemeen, maar ook vanuit mijn christelijke levensbeschouwing. Een goede relatie is alles waard. Het is mij een eer om daar als ambtenaar van de burgerlijke stand een rol in te hebben.

In overleg met elkaar kunnen we er een mooie huwe­lijksplechtigheid van maken.

Succes met alle voorbereidingen en misschien spreken we elkaar. 

Mevrouw M. (Marianne) Dannenberg-Baan 
Grebbebergstraat 22 
7462 MB Rijssen 
telefoon (0548) 541 074

Ik ben Marianne Dannenberg-Baan en ik wil mij graag aan u voorstellen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Rijssen-Holten.

Ik ben in Rijssen geboren en getogen. Het Rijssens dialect zie ik daarom dan ook als een mooi stukje cultuur dat we in stand moeten proberen te houden. Ik ben ge­huwd en uit ons huwelijk zijn vier kinderen geboren.

Wij zijn kerkelijk meelevend en de Bijbel is het handboek in ons leven. Respecteren en gerespecteerd worden, zie ik als belangrijke waarden en normen in onze samenle­ving.

Naast mijn gezin, dat uiteraard op de eerste plaats staat, ben ik erg actief in het vrijwilligerswerk met name voor het Rode Kruis. Mensen die het moeilijk hebben door ziekte, ouderdom of handicap, hebben daarin mijn speci­ale aandacht.

Ik zie het als een eer dat ik een bijdrage mag leveren aan het in stand houden van het burgerlijk huwelijk tussen man en vrouw in onze samenleving, en misschien ook wel bij jullie huwelijk. Ter voorbereiding van de huwe­lijksvoltrekking bespreken we samen de invulling van de plechtigheid.

Originaliteit en spontaniteit zijn bepalende factoren voor een ontspannen sfeer bij de voltrekking van het huwelijk. Jullie inbreng hierin is onmisbaar. De eerste stap in jullie huwelijk moet er een zijn waar jullie met veel genoegen aan terug kunnen denken.

De toespraak kan naar wens zowel in het Nederlands als in het “Riessens” gehouden worden. Een mix van beide valt ook erg in de smaak, zeker voor de oudere generatie.

Ik wens jullie alvast een prettige voorbereiding van jullie huwelijk en een onvergetelijke trouwdag toe. Voor de toekomst: wees jezelf, accepteer elkaar, dan worden jullie vast en zeker een heel gelukkig paar.

Mevrouw M.H. (Marian) de Rooij-Dondertman 
Holterbergweg 8 
7451 JL Holten 
T: 0548-364802 / 06-24393221
E: marian@opdeholterberg.nl

Jullie trouwdag een feestje? Daar wil ik graag aan bijdra­gen!

Jullie kijken lang en verlangend naar jullie trouwdag uit en kijken er nog veel langer met plezier op terug. Daarom wil ik graag een persoonlijke, warme invulling aan jullie trouwceremonie geven.

Ik stel me graag aan jullie voor: Marian de Rooij. Samen met mijn man en twee honden woon ik in Holten. Onze drie kinderen zijn afgestudeerd en wonen in Deventer, Den Haag en Hilversum.

Eén van mijn beroepen was verpleegkundige, ik ben een zorgzaam type en geniet ervan als ik het anderen naar de zin kan maken. Ik ga graag met mensen om, ben een echt mensen mens.

In een voorgesprek bij jullie of bij mij thuis zullen we elkaar leren kennen en kunnen jullie je wensen kenbaar maken, zodat het een huwelijksvoltrekking op maat zal worden. Ik respecteer daarbij elke levensovertuiging.

Het is mijn wens om jullie in het stralende middelpunt te plaatsen van een persoonlijke en vrolijke huwelijksvol­trekking. Ik zal er alles aan doen om van jullie trouwdag een onvergetelijke dag te maken, waarin ruimte moet zijn voor een lach en een traan.

Zelfs het spannende moment van het jawoord moet in een ontspannen sfeer verlopen. Spreekt je dit aan, dan tref ik jullie graag op één van onze mooie trouwlocaties.

Bij het maken van de afspraak voor het huwelijk/geregistreerd partnerschap geeft u een eerste en een tweede keuze aan. De ambtenaar van uw keuze neemt daarna contact met u op voor een kennismakingsgesprek.

Trouwlocaties en tarieven 2018

Locaties

De gemeente Rijssen-Holten kent verschillende locaties voor het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap:

Locatie Plaats Dagen Tijdstip Huur Aantal pers.

Gemeentehuis Rijssen ma-za 09.00-16.00 uur € - -

Kulturhus Holten ma-za 09.00-16.00 uur € 148,05  70

Kulturhus Dijkerhoek, Bethaniëzaal Dijkerhoek ma-za 09.00-16.00 uur € 125,- 80

Brasserie Uit (voorheen De Beyaardier) ma-za 10.00-16.00 uur € 150,- 55

Discotheek Lucky & Co Rijssen ma-za 10.00-16.00 uur € 375,- -

Fletcher Hotel Sallandse Heuvelrug Rijssen ma-za 10.00-16.00 uur € 175,- 50*

Havezathe De Oosterhof Rijssen di -za 10.00-16.00 uur € 425,- 60

Hotel-Restaurant ‘t Lösse Hoes Holten ma-za 10.00-16.00 uur € 350,- -

Outdoors Holten Holten ma-za 10.00-16.00 uur € 225,- 75

Oudheidkamer Hoolt’n - Dorpsstraat** Holten ma-za 09.00-16.00 uur € 125,- 50

Partycentrum ‘t Brodshoes Rijssen ma-za 10.00-16.00 uur € 170,- -

Parkgebouw Rijssen ma-vr 10.00-16.00 uur € 181,50 85

Restaurant/hotel Hoog Holten Holten ma-za 10.00-16.00 uur € 350,- 80

Restaurant/hotel De Swarte Ruijter*** Holten ma-za 09.00-16.00 uur € 250,- 30

Restaurant en partycentrum Het Schwarzwald Rijssen ma-za 10.00-16.00 uur € 375,- 100

Restaurant/café Het Bonte Paard Holten ma-za 10.00-16.00 uur € 250,- -****

Bistro de Holterberg Holten ma-za 10.00-16.00 uur € 300,- 40

Vogelkijkhut het Overveen Rijssen ma-za 10.00-16.00 uur € 165,- 50*****

* 50-100 personen huurprijs € 200,-, meer dan 100 personen op aanvraag. Toeslag buiten trouwen op terras € 25,- (tot 50 personen zittend).

** De zaal is slecht toegankelijk voor mindervaliden. Zij kunnen beneden meekijken op een scherm.

*** De zaal is niet toegankelijk voor mindervaliden.

**** De zaal kan worden ingericht voor een klein tot groot gezelschap

***** Alleen van 1 mei tot en met 30 september

Tarieven

Huwelijksrecht gemeentehuis, maandag t/m vrijdag € 386,-

Huwelijksrecht gemeentehuis, zaterdag € 590,-

Huwelijksrecht overige locaties, maandag t/m vrijdag € 283,-

Huwelijksrecht overige locaties, zaterdag € 486,-

Trouw-/partnerschapsboekje standaard € 44,20

Trouw-/partnerschapsboekje luxe € 57,50,-

De huur van de locatie betaalt u rechtstreeks aan de beheerder. De kosten van huwelijksrecht en overige kosten betaalt u aan de gemeente.

Kosteloze voltrekking

Op maandag- en woensdagochtend om 9.00 uur kunt u uw huwelijk of geregistreerde partnerschap kosteloos laten voltrekken. De plechtigheid vindt dan zonder toespraak

plaats in een spreekkamer voor maximaal 6 personen. De kosten van het trouw-/partnerschapsboekje komen wel voor uw rekening.

Voorwaarden huwelijk/geregistreerd partnerschap

Om te mogen trouwen of een partnerschap te laten registreren moet u beiden eerst een ‘Melding van voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap’ invullen en aan ons toesturen. De wettelijke termijn voor het inleveren van dit formulier is 14 dagen voor het huwelijk. Het formulier moet compleet met kopieën van de identiteitsbewijzen van beide partners, gegevens van de getuigen met kopieën van hun identiteitsbewijzen en eventueel overige door ons gevraagde documenten worden ingeleverd.

U ontvangt van ons een bevestiging van ontvangst en goedkeuring van de stukken. Wij adviseren u echter het formulier minimaal 6 weken voor het huwelijk in te leveren. Er is dan nog genoeg tijd voor een gesprek met de trouwambtenaar. De melding is een jaar geldig. Bij controle van uw huwelijksbevoegdheid in de Basisregistratie Personen kan blijken dat er nog aanvullende documenten nodig zijn. Bijvoorbeeld als u in het buitenland woont of bent geboren. 

Getuigen

U heeft bij een huwelijk of partnerschapsregistratie meerderjarige getuigen nodig. Dit mogen minimaal 2 en maximaal 4 getuigen zijn. U mag zelf bepalen hoe u het aantal getuigen over de partners verdeelt.

Voltrekking van het huwelijk

Dit is het moment van het daadwerkelijk trouwen of aangaan van een geregistreerd partnerschap. Met de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunt u bespreken hoe de inhoud van deze plechtigheid eruit gaat zien.

Huwelijksakte

Van de voltrekking van het huwelijk en het aangaan van een geregistreerd partnerschap wordt een akte opgemaakt. Na het afleggen van de verklaring ondertekenen zowel de beide partners alsook de getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand de huwelijksakte of de akte van partnerschapsregistratie.

Trouwen op huwelijkse voorwaarden

Als u trouwt op huwelijkse voorwaarden, dan hoeft u dit niet op te geven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Een notaris maakt een akte van huwelijkse voorwaarden op. Het is verstandig dit te laten doen vóór de huwelijkssluiting. Het naderhand laten opmaken van een dergelijke akte is namelijk een ingewikkelde en kostbare aangelegenheid. Na de huwelijkssluiting kunnen huwelijkse voorwaarden alleen opgemaakt of gewijzigd worden als het huwelijk ten minste één jaar heeft bestaan. De notaris kan u de nodige informatie verstrekken.

Verzoek aanduiding naamgebruik

In Nederland verandert de geslachtsnaam niet na een huwelijk of geregistreerd partnerschap. U mag wel elkaars achternaam gebruiken, waarbij u kunt kiezen uit uw eigen naam, de naam van uw echtgenoot/partner of de naam van uw echtgenoot/partner voor of achter uw eigen naam. Hiervoor kunt u een Verklaring naamgebruik invullen bij uw woongemeente.

Adreswijziging na het huwelijk / geregistreerd & partnerschap

Als uw adres wijzigt, dan moet u dat zelf doorgeven aan de gemeente waar u woont/gaat wonen.

Meer informatie

Meer informatie kunt u krijgen bij het loket Burgerzaken in het gemeentehuis in Rijssen of het Kulturhus in Holten. Dit kan ook via een e-mail naar burgerzaken@rijssenholten. nl of telefonisch via t (0548) 854 835.

Algemene gegevens

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244, 7460 AE Rijssen
t (0548) 854 854
f (0548) 854 855
w www.rijssen-holten.nl
e gemeente@rijssen-holten.nl

Bezoekadressen

Gemeentehuis
Schild 1, Rijssen
Navigatieadres parkeergarage:
De Hagen 15A, 7461 LA Rijssen

Kulturhus (loketten Burgerzaken en Zorg)
Smidsbelt 6, Holten

Openingstijden

Loketten Rijssen
maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur
donderdag van 13.30 tot 17.00 uur (alleen Burgerzaken)
donderdag van 18.00 tot 20.00 uur

Loketten Holten (Burgerzaken en Zorg)
• Loket Burgerzaken:
donderdag van 08.30 tot 12.30 uur / 13.30 tot 17.00 uur / 18.00 tot 20.00 uur

• Loket Zorg:
donderdag van 13.30 tot 17.00 uur / 18.00 tot 20.00 uur

Actuele openingstijden vindt u op www.rijssen-holten.nl

Copyright © 2022
Webdesign door Pixel Creation