Categorieën

Provincie

Gemeentes

Plaats

Professionals

Trouwen in de Gemeente Hof van Twente

Gemeente Hof van Twente
de Hofte 7
7471 DK Goor

Trouwen in het Hof van Twente

U gaat trouwen, van harte gefeliciteerd!

Wij hopen dat u de gemeente Hof van Twente kiest als de plaats waar u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap gaat sluiten. Wanneer u besloten heeft te gaan trouwen breekt er een hele gezellige tijd aan, waarinveel moet worden geregeld. Dat begint natuurlijk bij de gemeente, met de voltrekking van het burgerlijk huwelijk.

Klik hier voor het overzicht van de trouwlocaties in Hof van Twente.

Soorten huwelijken

Kosteloos huwelijk

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

Huwelijk wordt in een spreekkamer op de begane grond van het gemeentehuis voltrokken
Alleen de getuigen (maximaal 4) mogen daarbij aanwezig zijn, hierop is geen uitzondering mogelijk.
Er wordt geen toespraak gehouden.
Er is geen bode aanwezig.
Geen vrije keuze trouwambtenaar.
Ceremonie duurt maximaal 10 minuten.
Tijdstippen: maandag om 09.00 en 09.15 uur. 

Hofhuwelijk

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

Huwelijk wordt in de raadszaal/trouwzaal voltrokken.
Er mogen maximaal 30 personen (incl. bruidpaar en ambtenaar burgelijke stand) aanwezig zijn;.
Er wordt een standaard toespraak gehouden.
Er is geen bode aanwezig.
Geen vrije keuze trouwambtenaar.
Ceremonie duurt maximaal 20 minuten.
Tijdstippen: donderdag om 15.00 uur.

Huwelijk in gemeentehuis

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

Het huwelijk wordt voltrokken in de raadszaal/trouwzaal van het gemeentehuis, de Höfte 7 te Goor.
Er mogen maximaal 130 gasten aanwezig zijn.
De trouwambtenaar komt bij u thuis voor een huwelijksgesprek.
Er wordt een persoonlijke toespraak gehouden door de trouwambtenaar van uw keuze.
Er is een gemeentebode aanwezig.
De ceremonie duurt maximaal 30 minuten.
Tijdstippen huwelijksvoltrekking: maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Huwelijk op locatie naar eigen keuze

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

Huwelijk wordt voltrokken op de locatie van uw keuze in de gemeente Hof van Twente.
Het huwelijk mag niet worden voltrokken in:  een gebedshuis, een kerkhof, een bordeel, een luchtvaartuig dat is opgestegen, in een vaartuig dat niet is afgemeerd en een locatie die in strijd is met de openbare orde.
Bij een huwelijk in een tent moet een evenementenvergunnning worden aangevraagd en bij een huwelijk in een bouwwerk zonder gebruiksvergunning waarbij meer dan 50 personen aanwezig zijn moet een tijdelijke gebruiksvergunning worden aangevraagd.
De trouwambtenaar komt bij u thuis voor een huwelijksgesprek.
Er wordt een persoonlijke toespraak gehouden door de trouwambtenaar van uw keuze.
Gemeente levert alleen een trouwambtenaar, huwelijksakte en huwelijksboekje.
Er is geen gemeentebode aanwezig.
Bruidspaar moet alles zelf regelen op de huwelijkslocatie.
Het huwelijk is openbaar daarom moet de locatie goed toegankelijk zijn, ook voor rolstoelgebruikers.
De gemeente is niet verantwoordelijk voor de inrichting, aankleding en verzorging van de trouwlocatie.
Bruidspaar is zelf verantwoordelijk voor de algehele (brand)veiligheid, ook voor de veiligheid van de trouwambtenaar.
Voor de trouwambtenaar moet een aparte ruimte zijn om zich te verkleden.
De gemeente Hof van Twente is niet verantwoordelijk voor de schade ontstaan door of tijdens uw huwelijk.
Ceremonie duurt maximaal 30 minuten.
U kunt op elk gewenst tijdstip trouwen. Dit in overleg met de trouwambtenaar. 
Kosten van de locatie zijn voor rekening van het bruidspaar.

Huwelijkslocaties

Als u bij de gemeente uw huwelijksdatum vastlegt, wordt ook gevraagd naar de trouwlocatie. Bij de gemeente Hof van Twente zijn er twee vaste trouwlocaties, maar u kunt ook zelf een locatie kiezen die bij u past. U dient zelf contact op te nemen met de trouwlocatie van uw keuze om deze locatie te boeken. Vergeet u niet daarna uw huwelijksdatum en locatie door te geven aan de gemeente. 

Gemeentehuis Goor

de Höfte 7, 7471 DK Goor www.hofvantwente.nl

Capaciteit: Huwelijk 70 tot maximaal 130 personen. Hofhuwelijk maximaal 70 personen.

Het gemeentehuis van Hof van Twente is geopend in 2006. De trouwzaal ademt de sfeer van het hele gemeentehuis, het heeft een open uitstraling door de vele glaspartijen. De zaal is modern en sober ingericht. Het is een multifunctionele ruimte die ook wordt gebruikt voor raadsvergaderingen en andere bijeenkomsten. U trouwt dan ook in het “hart” van het gemeentehuis. 

In deze zaal kunt u op een bijzondere manier een eigen invulling geven aan uw huwelijk. Er is een groot scherm van 6 meter breed en 3 meter hoog ingebouwd waar op uw verzoek tijdens de voltrekking foto’s via een PowerPointpresentatie kunnen worden getoond. U kunt deze foto’s, eventueel samen met tekst en muziek, aanleveren op een DVD. Het is een bijzondere ervaring voor uzelf en uw gasten om te kijken naar bijvoorbeeld uw jeugdfoto’s of foto’s van speciale gebeurtenissen. Dit is niet mogelijk bij een Hofhuwelijk. De trouwzaal is op de begane grond en rolstoelvriendelijk. De toiletvoorziening en garderobe bevinden zich direct naast de trouwzaal. 

Voor het gemeentehuis, op het plein de Höfte, is er voldoende ruimte om gratis (met parkeerschijf) te parkeren. Alleen op vrijdagmorgen is er tot 13.00 uur markt op een gedeelte van het parkeerplein. De auto van het bruidspaar kan dan wel geparkeerd worden voor het gemeentehuis. Uw gasten kunnen de auto’s parkeren op de parkeerplaats aan de Pastoriestraat, bij de RK kerk.

Eén weekend in het jaar is het gemeentehuis slecht bereikbaar en is er sprake van geluidsoverlast. Dit is tijdens het Goorse School- en volksfeest. Dit feest wordt elk jaar gehouden op het plein de Höfte voor het gemeentehuis en vindt plaats in het laatste volle weekend in juni. Dit betekent dat de laatste donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag geheel in juni moeten vallen. 

Trouwlocatie eigen keuze

U bent echter niet verplicht een bestaande trouwlocatie te kiezen. Stel u weet zelf een mooie plek, waar u een emotionele band mee hebt.  Ook daar komt de ambtenaar van de burgerlijke stand graag naar toe om u in de echt te verbinden. Zo’n plek kan bijvoorbeeld de plaats zijn waar u elkaar hebt ontmoet, of  uw eigen woning.

Welke keuzes u ook maakt, de gemeente Hof van Twente wenst u een uitermate geslaagde dag toe en natuurlijk een heel gelukkig huwelijk!
Wat moet u allemaal doen voor een huwelijksvoltrekking? Deze informatie is terug te vinden op onze website www.hofvantwente.nl. Via het digitaal loket vindt u alle informatie die u nodig heeft voor het sluiten van het burgerlijk huwelijk in Hof van Twente. Hieronder vindt u alvast meer informatie over de trouwambtenaren en de huwelijkslocaties in onze gemeente.

Het hofhuwelijk

Wilt u het allemaal wat eenvoudiger dan is het Hofhuwelijk misschien iets voor u. Iedere week zijn er twee tijdstippen waarbij u in de trouwzaal van het gemeentehuis kunt trouwen voor een lager tarief.

De ambtenaar van de burgerlijke stand

De ambtenaar van de burgerlijke stand is nodig om uw huwelijk formeel te laten vastleggen. Hof van Twente heeft maar liefst 9 ambtenaren van de burgerlijke stand in dienst. Iedere ambtenaar sluit het huwelijk op zijn of haar eigen manier. U kunt natuurlijk ook uw familieleden of vrienden een rol geven bij de ceremonie rond het voltrekken van uw huwelijk. Bespreekt u de mogelijkheden vooral met de medewerkers van afdeling Publiekszaken en de ambtenaar van de burgerlijke stand. Hij of zij stelt samen met u een heel persoonlijk programma op voor de huwelijksceremonie.

Liesbeth de Boer
Addie van der Sluijs
Willy Rohaan
Henri Tijhuis
Karin Jorritsma
Hans Stenvert
Evelien Meijer

Melding van een voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap

Wilt u trouwen of uw partnerschap laten registreren? Dan is de eerste stap die u moet nemen dat u dit moet melden bij de gemeente waar u gaat trouwen of het partnerschap laat registreren. Dit is kostenloos. De melding moet minimaal veertien dagen en maximaal één jaar voor de dag van het huwelijk of de partnerregistratie plaatsvinden. 

Afhankelijk van uw situatie moet u gebruik maken van één van onderstaande meldingsformulieren:

Meldingsformulier voorgenomen huwelijk als u in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit; of u bent een gemeenschapsonderdaan; of u heeft een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd. 

Meldingsformulier voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap voor andere situaties dan hierboven genoemd.

Het formulier moet volledig ingevuld en voorzien van handtekeningen worden gestuurd naar info@hofvantwente.nl. Vergeet u niet om kopieën van identiteitsbewijzen van uzelf en de getuigen als bijlage mee te sturen. Als u het meldingsformulier en de bijlagen niet per mail verzendt, dan kunt u deze sturen naar Gemeente Hof van Twente, t.a.v. Burgerlijke stand, postbus 54, 7470 AB  Goor.

Als uw persoonsgegevens volledig zijn opgenomen in de basisregistratie personen (BRP) van uw woongemeente hoeft u in principe geen documenten in te leveren. Als u in Nederland bent geboren en daar altijd heeft gewoond is dat zeer waarschijnlijk het geval. Bent u in het buitenland geboren en/of heeft in het buitenland gewoond? Dan moet u misschien nog documenten overleggen, zoals een geboorteakte, een verklaring dat u ongehuwd bent, een overlijdensakte of een huwelijksakte met echtscheidingsdocumenten. Voor meer informatie kunt u ons bellen op 0547-858585. 

Nadat u de melding heeft gedaan zal de ambtenaar van de burgerlijke stand uw gegevens controleren en vaststellen of u aan de wettelijke voorwaarden voldoet. De ambtenaar van de burgerlijke stand is bevoegd om nadere gegevens en/of documenten van u te vragen.

Wij adviseren u tenminste 8 weken voordat u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap laat registreren een meldingsformulier in te vullen.

U ontvangt na het versturen van het meldingsformulier binnen drie werkdagen schriftelijk een bevestiging van uw melding. Als er nog vragen zijn dan wordt er telefonisch of per e-mail contact met u opgenomen.

Tarieven 2023 ( Onder voorbehoud )

Kosteloos huwelijk, gemeentehuis Goor

Maandag om 09.00 en 09.15 uur Geen

Huwelijk in gemeentehuis Goor

Maandag t/m vrijdag 09.00 tot 17.00 uur € 468,60
Zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur € 657,25

Hofhuwelijk, gemeentehuis Goor

Donderdag om 14.30 en 15.00 uur € 159,95

Huwelijk locatie naar eigen keuze

Maandag t/m vrijdag gehele etmaal € 296

Zaterdag en zondag gehele etmaal € 330,30

Eigen trouwambtenaar € 97,10
Trouw- of partnerschapsboekje € 29,70
Getuige van de gemeente, per getuige €  24,50

Meer informatie

Alle informatie over soorten huwelijken bij de gemeente Hof van Twente kunt u vinden op onze website in het digitaal loket.Ook kunt u natuurlijk terecht bij de publieksbalie van de gemeente Hof van Twente, de Höfte 7 in Goor.

De publieksbalie in ons gemeentehuis werkt op afspraak. Dat betekent dat u gericht een afspraak maakt voor een product of dienst en zo wachttijden kunt voorkomen. Een afspraak maakt u online via afspraak maken of telefonisch via 0547 - 85 85 85. 

Openingstijden publieksbalie

Maandag 12.00 - 19.30 uur
Dinsdag 9.00 - 17.00 uur
Woensdag 9.00 - 17.00 uur
Donderdag 9.00 - 13.00 uur
Vrijdag 9.00 - 13.00 uur / 17.00 - 19.30 uur

Copyright © 2023
Webdesign door Pixel Creation