Categorieën

Provincie

Gemeentes

Plaats

Professionals

Vraag 5 offertes aan in jouw regio

Start hier

Trouwen in de Gemeente Hillegom

Gemeente Hillegom
Hoofdstraat 115
2181 EC Hillegom

Trouwen in Hillegom

Beste toekomstige Bruid en Bruidegom

Voor de huwelijksvoltrekking hebben jullie de keuze laten vallen op ’t Hof van Hillegom. Ongetwijfeld een weloverwogen keuze én, zeer zeker een goede keuze. Het waardevolle rijksmonument ’t Hof van Hillegom is bij uitstek geschikt voor een huwelijksceremonie. De stijlvol ingerichte trouwzaal, de Sixkamer, heeft de juiste sfeer om een huwelijksvoltrekking dat hele bijzondere tintje te geven. Ook het voorrijden en de entrée hebben iets bijzonders.  Anno 2012/2013 nodigt ‘t Hof van Hillegom net als vroeger uit om bijvoorbeeld met rijtuig met paarden voor te rijden. De geschiedschrijving over ’t Hof van Hillegom begint rond het jaar 1450. Door de eeuwen heen is ’t Hof van Hillegom gebruikt als woonhuis. In 1903 schonken de erven Van Waveren ‘t Hof en de tuin aan de bewoners van Hillegom. Vanaf die tijd is ’t Hof van Hillegom als gemeentehuis in gebruik. Om de herinnering aan de toenmalige bewoners levendig te houden hebben de werkkamers in het gebouw namen van de voormalige eigenaars, vandaar de naam Six (eigenaar van 1749-1822) voor de trouwzaal. Op de twee grote schilderijen in de trouwzaal (J.W. Pieneman) staan afgebeeld de vader, moeder en dochter van Gerard Leembruggen die in 1837 eigenaar werd van ‘t Hof van Hillegom.

Klik hier voor het overzicht van de trouwlocaties in Hillegom.

In de achterliggende honderd jaar gemeentehuis, hebben inmiddels ontelbare bruidsparen elkaar het ja-woord gegeven in ’t Hof van Hillegom. De ambtenaren Burgelijke Stand en de Bodes doen er alles aan om het de bruidsparen zoveel mogelijk naar de zin te maken. Zo brengt de ambtenaar van de Burgelijke Stand ruim voor de huwelijksdatum een bezoek aan jullie om te horen wat jullie persoonlijke wensen zijn. Een korte formele ceremonie, een uitgebreide plechtigheid of iets daar tussen in, het behoort allemaal tot de mogelijkheden. Iedereen doet zijn best om van het belangrijkste moment van jullie trouwdag echt iets bijzonders te maken.

Geniet er van!
Veel geluk in de toekomst.

Namens het team Publiekszaken.

Trouwen of partnerschap registreren

Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan moet u dat vooraf bij de gemeente melden. U kunt vanaf twee weken tot uiterlijk één jaar daarna trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.

Voorwaarden

U mag niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben.
U moet 18 jaar of ouder zijn.

Melding van voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap

Ook bij een partnerregistratie doet u een melding.

Als u in onze gemeente wilt trouwen/een partnerschap wilt aangaan dient u het meldingsformulier samen met uw partner thuis in te vullen en te ondertekenen. Hiervoor verzamelt u kopieën van geldige legitimatiebewijzen van de aanstaande echtgenoten en de getuigen (minimaal 2 en maximaal 4). Indien u kiest voor een ‘eigen trouwambtenaar’ en/of ‘eigen trouwlocatie' voegt u de desbetreffende aanvraagformulieren en benodigde documenten toe. Houdt daarbij rekening met het feit dat zowel de aanvraag voor een eigen trouwambtenaar als de aanvraag voor een eigen trouwlocatie minimaal 3 maanden voor de trouwdatum bij ons binnen moet zijn. Wanneer u de benodigde stukken heeft verzameld en het formulier heeft ondertekend, maakt u telefonisch een afspraak om de complete meldingsstukken in te leveren bij de balie van de afdeling burgerzaken.

Houdt u er rekening mee dat de eventuele kosten van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap aan de balie moeten worden voldaan. Indien de melding niet compleet is, nemen wij deze niet in behandeling en is het op dat moment niet mogelijk om een huwelijksdatum/partnerschapsdatum in te plannen.

Uitzondering

Is u of uw partner in het buitenland geboren, heeft u in het buitenland gewoond of is een eerder huwelijk in het buitenland door overlijden of echtscheiding ontbonden? Dan is het mogelijk dat er buitenlandse documenten vereist worden. Als het huwelijk/de partnerregistratie niet in Hillegom plaatsvindt, hangt het van de betreffende gemeente af of u bewijsstukken moet inleveren.

Verschil huwelijk / geregistreerd partnerschap

Het geregistreerd partnerschap sluit bijna naadloos aan bij het huwelijk en is hieraan ook gelijkwaardig.

De grootste verschillen tussen geregistreerd partnerschap en het huwelijk zijn:

aan een geregistreerd partnerschap mag een kerkelijke inzegening voorafgaan

een huwelijk komt tot stand doordat de aanstaande echtgenoten ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand en de getuigen een verklaring afleggen. Meteen daarna wordt van deze verklaring een huwelijksakte opgemaakt (artikel 1:67 Boek 1 BW).

het geregistreerd partnerschap komt tot stand door het opmaken van de akte van registratie van partnerschap door de ambtenaar van de burgerlijke stand (artikel 80a lid 3 Boek 1 BW)

in geval van beëindiging van het geregistreerd partnerschap met wederzijds goedvinden is geen rechterlijke beslissing nodig

bij ontbinding van het huwelijk, ook op gemeenschappelijk verzoek, is  altijd een rechterlijke uitspraak nodig

scheiding van tafel en bed is alleen bij een huwelijk mogelijk. Het geregistreerd partnerschap kent geen vergelijkbare regeling.

na 1 april 2014 ontstaat op grond van artikel 199 Boek 1 BW het ouderschap van de man die met de moeder door een geregistreerd partnerschap is verbonden op het tijdstip van de geboorte van het kind. Dit is echter alleen van toepassing voor kinderen die geboren zijn vóór de inwerkingtreding van de diverse wetswijzingen op 1 april. Dit betekent dat de man die door een geregistreerd partnerschap met de moeder is verbonden waaruit reeds kinderen zijn geboren, niet alsnog van rechtswege ouder wordt van deze kinderen op het moment dat de wijziging in werking treedt.

De Gemeente

Naast de onderstaande documenten kunnen nog andere documenten nodig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie of een verkeerde interpretatie ervan.
Geldig identiteitsbewijs.
Hillegom heeft besloten om de procedure rond de huwelijks- en partnerschapsaangifte te vereenvoudigen. Voorheen moest u een aantal bewijsstukken overleggen.

Als zowel de aangifte van huwelijk / partnerschap en het huwelijk / partnerschap zelf in Hillegom plaatsvindt hoeft u geen bewijsstukken te overleggen. In plaats hiervan zal worden verzocht om een verklaring van burgerlijke staat te ondertekenen. Indien niet alle gegevens geregistreerd zijn in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) of er twijfel bestaat over de juistheid van de gegevens kan alsnog worden verzocht documenten in te leveren. Als u buiten Hillegom gaat trouwen / partneren, hangt het van de gemeente waar het huwelijk / partnerschapsregistratie plaatsvindt af of u bewijsstukken dient in te leveren. Wij raden u in dit geval aan altijd vooraf te informeren welke stukken ingeleverd moeten worden.

Kopie van een paspoort of identiteitskaart van de getuigen (minimaal 2 en maximaal 4 getuigen)
Indien woonachtig in buitenland: bewijs dat betrokkene daar woonachtig is, bewijs nationaliteit, bewijs burgelijke staat en bewijs van vereiste legalisatie.
Indien één of beide huwelijkspartners niet de Nederlandse nationaliteit bezit; verklaring vreemdelingendienst (M46). Deze verklaring moet vooraf door de aanstaande huwelijkspartner met de niet-Nederlandse nationaliteit worden aangevraagd. De vreemdelingendienst stuurt de M46 rechtstreeks naar de ambtenaar van de burgelijke stand.
Indien één of beide partners die een geregistreerd partnerschap willen aangaan niet de Nederlandse nationatliteit bezit, een document waaruit de verblijfsrechterlijke positie van de niet-Nederlandse partner blijkt.
Daarnaast kunnen, afhankelijk van de situatie, ook stukken ten aanzien van rechterlijke genoegzaamverklaring, ministreliële ontheffing en / of opheffing van stuiting, zwangerschap van de aanstaande bruid en andere bescheiden noodzakelijk zijn.

Trouwlocatie

Het waardevolle rijksmonument 't Hof van Hillegom is bij uitstek geschikt voor een huwelijksceremonie. De stijlvol ingerichte trouwzaal, de Sixkamer, heeft de juiste sfeer om een huwelijksvoltrekking dat hele bijzondere tintje te geven.

Ook het voorrijden en de entree hebben iets bijzonders. Anno 2014 nodigt 't Hof van Hillegom net als vroeger uit om bijvoorbeeld met een rijtuig met paarden voor te rijden.

Geschiedenis

De geschiedschrijving over 't Hof van Hillegom begint rond het jaar 1450. Door de eeuwen heen is 't Hof van Hillegom gebruikt als woonhuis. In 1903 schonken de erven Van Waveren 't Hof en de tuin aan de bewoners van Hillegom. Vanaf die tijd is 't Hof van Hillegom als gemeentehuis in gebruik. Om de herinnering aan de toenmalige bewoners levendig te houden hebben de werkkamers in het gebouw namen van de voormalige eigenaars, vandaar de naam Six (eigenaar van 1749-1822) voor de trouwzaal. Op de twee grote schilderijen in de trouwzaal (J.W. Pieneman) staan afgebeeld de vader, moeder en dochter van Gerard Leembruggen die in 1837 eigenaar werd van 't Hof van Hillegom. In de achterliggende honderd jaar gemeentehuis hebben inmiddels ontelbare bruidsparen elkaar het jawoord gegeven in 't Hof van Hillegom.

Ambtenaren

De ambtenaren Burgerlijke Stand en de Bodes doen er alles aan om het de bruidsparen zoveel mogelijk naar de zin te maken. Zo brengt de ambtenaar van de Burgerlijke Stand ruim voor de huwelijksdatum een bezoek aan jullie om te horen wat jullie persoonlijke wensen zijn. Een korte formele ceremonie, een uitgebreide plechtigheid of iets daar tussen in, het behoort allemaal tot de mogelijkheden. Iedereen doet zijn best om van het belangrijkste moment van jullie trouwdag echt iets bijzonders te maken. op telefoonnummer 14 0252.

Getuigen

Minimaal twee en maximaal vier meerderjarige getuigen moeten bij de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie aanwezig zijn.  Van elke getuige dient u een kopie van het paspoort of identiteitskaart bij de ondertrouw in te leveren.

Toespraak

De ambtenaar die uw huwelijk voltrekt of uw partnerschap registreert neemt van tevoren contact met u op om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek over de toespraak. Op uw verzoek kan een toespraak achterwege blijven en de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie worden beperkt tot een formele handeling.

Parkeren

De trouwauto’s kunnen gebruik maken van de parkeergelegenheid vóór ’t Hof van Hillegom.

Tarieven 2024 ( Onder voorbehoud )

Eigen ambtenaar burgerlijke stand (uit andere gemeente) € 153,00
Kosten gemeentelijke getuige (per getuige) € 60,00
Kosten trouwboekje € 34,00
Extra kosten éénmalig aangewezen locatie € 311,00
Tarief laten wijzigen inrichting van de trouwzaal/-locatie € 90,00
Administratief omzetten geregistreerd partnerschap naar huwelijk € 57,00
Kosteloze voltrekking maandag 9.00 uur en 9.30 uur
Maandag tot en met vrijdag 10.00 tot 16.00 uur € 453,00
Zaterdag 10.00 tot en met 16.00 uur € 1.017,00
Afwijkend tijdstip na verkregen toestemming € 1.468,00

Annulering huwelijk/geregistreerd partnerschap

Bij annulering binnen 4 weken voor de huwelijksvoltrekking/registratie partnerschap of omzetting brengen we 50% van de leges in rekening.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente Hillegom

Openingstijden (alleen op afspraak)

alleen op afspraak

Maandag t/m woensdag: 8:30 - 17:00 uur en
Donderdag: 8:30 - 20:00 uur
Vrijdag 8:30 - 12:30 uur.
Telefoonnummer: 14 0252

Openingstijden gemeentewerf:

Maandag t/m vrijdag: 8.00 - 12.00 en 13.00 - 16.00 en
Zaterdag van 9.00 - 12.00 uur.

Bezoekadres
Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom
Telefoon:  14 0252
Fax:  (0252) 537 356
E-mail:  gemeente@hillegom.nl

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright © 2024
Webdesign door Pixel Creation