Categorieën

Provincie

Gemeentes

Plaats

Professionals

Trouwen in de Gemeente Halderberge

Gemeente Halderberge
Parklaan 15
4731 GJ Halderberge

Trouwen in Halderberge

Gefeliciteerd

Een belangrijk moment, een belangrijke beslissing. Het huwelijk met al haar rechten en verplichtingen. Het voornemen op zich is een felicitatie waard en dat de keuze op de gemeente Halderberge is gevallen waar u uw huwelijk wilt laten voltrekken, kunnen wij als gemeentebestuur van harte onderstrepen.

De mooie locatie in het gemeentehuis is zeker de moeite waard en dat kunt u zelf beoordelen aan de hand van de foto’s op deze pagina. Indien u onze trouwzaal “live” wilt bekijken kan dit natuurlijk ook, maar dan graag even een telefoontje vooraf.

Een bekend spreekwoord is : een goede voorbereiding is het halve werk.

Middels deze pagina willen wij u daarmee graag helpen. U vindt hier allerlei informatie omtrent de ondertrouw, de huwelijkssluiting en verdere mogelijkheden in.

Wij wensen u alvast een mooie huwelijksdag toe en voor de toekomst veel geluk en zijn graag bereid u verder te informeren.

Cluster Burgerzaken

Wanneer wij op deze pagina huwelijk, huwelijksvoltrekking noemen, dan bedoelen we daarmee uiteraard ook partnerschap of partnerschapsregistratie mee. De loketten van de cluster Burgerzaken bevinden zich op de begane grond van het gemeentehuis aan de Parklaan 15 te Oudenbosch.

Wij zijn voor publiek geopend op Maandag 12.30 tot 19.30 uur, op Dinsdag 08.30 tot 12.30 uur, op Woensdag 12.30 tot 19.30 uur, op Donderdag 08.30 tot 12.30 uur en op Vrijdag 08.30 tot 12.30 uur.

Een afspraak maken voor het verkrijgen van informatie, voor het vastleggen van een huwelijksdatum of voor ondertrouw is mogelijk via telefoonnummer: 140165.

Informatie voor iedereen die van plan is te gaan trouwen.

Voordat u voor de trouwambtenaar staat om elkaar het ja-woord te geven, moeten heel wat zaken geregeld worden, ook bij de gemeente. Hier volgt een overzicht van de stappen die in de meest gebruikelijke gevallen gezet moeten worden.

De eerste stap die u gaat ondernemen is in ondertrouw gaan, ook wel huwelijksaangifte genoemd. Dat gebeurt op het gemeentehuis van de woonplaats van een van de partners. De trouwdatum kunt u op elk moment (voorlopig) vastleggen.

Melden van een voorgenomen huwelijk

Gaat u trouwen? Dan moet u dat eerst melden. Dit heet 'Melden van een voorgenomen huwelijk'. U doet dat in de gemeente waar u gaat trouwen. Maak een afspraak om uw voorgenomen huwelijk te melden.

Bewijsstukken bij aangifte huwelijk niet meer nodig.

Heeft u het voornemen om in Halderberge te trouwen? Vanaf I mei 2009 is dit vereenvoudigd. Indien u al met juiste en betrouwbare gegevens ingeschreven staat bij de gemeente ( bij de bevolkingsadministratie GBA), hoeft u namelijk geen bewijsstukken meer aan te vragen en te betalen.

Wanneer u in een andere gemeente gaat trouwen en deze gemeente neemt genoegen met een zogenaamd uitgebreid uittreksel GBA, dan verstrekt de gemeente Halderberge dit kosteloos. De gemeente wil met dit besluit de administratieve en financiële lastenverlichting voor de burgers realiseren. Dit past bij het streven van de overheid dat de burger in de nabije toekomst zijn gegevens nog maar één keer hoeft te verstrekken. Hierdoor hoeft de burger voor verschillende doeleinden niet steeds opnieuw documenten te blijven overleggen met gegevens die de overheid al heeft.

De ambtenaar van de burgerlijke stand kan echter bij twijfel aan de gegevens die afkomstig zijn uit de GBA, altijd een nader onderzoek instellen en van de burger stukken verlangen.

Ook kan er nog een verklaring van de vreemdelingendienst nodig zijn indien één van beiden of beiden niet over de Nederlandse nationaliteit beschikt.

Buitenlandse documenten

In veel gevallen moeten buitenlandse documenten voldoen aan extra formaliteiten, zoals legalisatie of een apostille-stempel. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal u aan de hand van een schriftelijke opgave van de benodigde stukken graag daarover inlichten. Informeer wel tijdig, ..., want in de praktijk blijkt dat legalisatie van enkele buitenlandse huwelijks-documenten soms wel een jaar kan duren. Als u in het buitenland bent geboren of een niet-Nederlandse nationaliteit hebt of in het buitenland hebt gewoond, verdient het aanbeveling om tevoren bij de burgerlijke stand te informeren of u bijvoorbeeld nodig heeft:
een geboorte-akte voorzien van een beëdigde vertaling;
een verklaring van huwelijksbevoegdheid;
een bewijs van de burgerlijke staat;
een verklaring van woonplaats of laatste woonplaats buiten Nederland;
een verklaring van de vreemdelingenpolitie.

Mogelijkheden

Hoewel een huwelijkssluiting natuurlijk aan wettelijke regels gebonden is, is er daarnaast een heleboel mogelijk. Samen met de ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen er bij de huwelijksaangifte reeds wensen kenbaar gemaakt worden.
Ook later, tijdens een gesprek met de “trouwambtenaar” kunnen al uw wensen besproken worden. Wilt u een korte of juist een lange toespraak en komt er een klein gezelschap of is er belangstelling van bijvoorbeeld een klas met schoolkinderen. De trouwzaal van de gemeente Halderberge in Oudenbosch kan het allemaal sfeervol verwerken. In de trouwzaal kan gedurende de huwelijksplechtigheid volop worden gefotografeerd en kunnen video-opnamen gemaakt worden. Voorwaarde hiervoor is natuurlijk wel dat hierdoor de huwelijksvoltrekking niet wordt verstoord. Ook de aanwezige audio-apparatuur kan gebruikt worden voor het afspelen van (eigen) gepaste muziek.

Trouwlocaties in de gemeente Halderberge

Gemeentehuis

In het gemeentehuis kunt u elke dag van de week trouwen, dus ook op zaterdag en zondag

Reserveer op tijd. Vrijdag en zaterdag zijn de meest gewilde trouwdagen. Ook hiervoor geldt: op tijd reserveren

U kunt op dinsdagochtend om 9.30 en 10.00 uur gratis trouwen in het Halderbergse gemeentehuis.

Vaste trouwlocaties

Leisure & Business Centre 't Veerhuis
Centrum Bovendonk
Brasserie Tivoli
Buitengoed Albert Tielens
Gastel Sfeer
Restaurant  De Haard    
Restaurant Pouwe

Andere trouwlocaties

U mag in principe overal in Halderberge trouwen. Wel gelden de volgende voorwaarden:
U dient het verzoek voor een alternatieve locatie minimaal 3 maanden voor de huwelijksdatum in
U mag niet trouwen in de lucht of op het water
Er moeten toiletten zijn
U moet toestemming hebben van de eigenaar of beheerder van het terrein
De locatie moet veilig zijn en de openbare orde mag niet worden verstoord
De locatie moet bereikbaar zijn
De locatie moet openbaar toegankelijk zijn

Getuigen

Bij het huwelijk kunnen minimaal twee en maximaal vier getuigen zijn. De getuigen moeten meerderjarig zijn (18 jaar of ouder). U dient zelf voor getuigen te zorgen. Hun gegevens kunt u invullen op een formulier welke is bijgevoegd bij de door u in te vullen gegevensstaat.

Naamgebruik na huwelijk

De vrouw die een huwelijk is aangegaan is bevoegd de geslachtsnaam van haar echtgenoot te voeren, aan haar naam te doen voorafgaan, dan wel die te doen volgen op haar eigen geslachtsnaam. Sinds 1 januari 1998 is het bovenstaande van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de man. Formulieren omtrent naamgebruik zijn in een aparte informatiefolder bijgevoegd. Bedenk wel dat het hier gaat om naamgebruik; indien u de Nederlandse nationaliteit bezit blijft u de eigen geslachtsnaam altijd behouden conform het Nederlandse naamrecht.

De trouwdag

Op de dag van uw huwelijk wordt u op het afgesproken tijdstip op de locatie verwacht. De gemeentebode ontvangt u bij de hoofdingang en brengt u en uw gezelschap naar de trouwzaal

Kosteloze huwelijken

Op dinsdag om 9:30 uur en 10:00 uur. Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken

Parkeren

Het is toegestaan om met 3 auto’s op het plein voor het gemeentehuis te parkeren. Daar onder het plein een parkeergarage is, is het niet toegestaan om met voertuigen zwaarder dan 4 ton op het plein te parkeren.
Houdt u daar rekening mee indien u van plan bent met een bus of een vrachtwagen te komen!

Tarieven 2022 (onder voorbehoud)

maandag tot en met zaterdag tot 16.00 uur € 449,00
dinsdagochtend om 9.30 uur of 10.00 uur gratis
dinsdag 11.00 uur zonder ceremonie € 108,00
zaterdag na 16.00 uur en zondag € 974,00
Extra kosten trouwen op eigen locatie € 108,00
Benoemen van buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand € 82,00
Trouwboekje of partnerschapboekje € 28,00
Wijzigen of annuleren dag en/of locatie € 55,00

Copyright © 2023
Webdesign door Pixel Creation