Categorieën

Provincie

Gemeentes

Plaats

Professionals

Vraag 5 offertes aan in jouw regio

Start hier

Trouwen in de Gemeente Etten-Leur

Gemeente Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Trouwen in Etten-Leur

Fijn dat u gekozen heeft voor Etten-Leur als plaats waar u elkaar over enige tijd het ja-woord gaat geven. Onze fraaie en gastvrije gemeente staat garant voor een grandioze huwelijksdag. Niet alleen de trouwzalen bezitten allure, ook de omgeving biedt alle gelegenheid voor het samenstellen van een prachtige bruidsreportage.

Klik hier voor het overzicht van de trouwlocaties in Etten-Leur.

Op welke wijze u ook invulling geeft aan uw trouwdag, uitbundig of ingetogen, Etten-Leur biedt u een gastvrij onthaal. De gemeente Etten-Leur doet er alles aan om uw huwelijksdag tot een groot succes te maken. Deze pagina vormt daarvoor de juiste basis. Er komt namelijk veel kijken bij het voorbereiden van deze grote dag. Ik wens u veel succes toe bij de voorbereiding van de bruiloft, voorts een bijzonder plezierig bruiloftsfeest, maar bovenal alle geluk in uw verdere leven.

Miranda de Vries
Burgemeester van Etten-Leur

De trouwzalen

In de gemeente Etten-Leur zijn er verschillende locaties waar u kunt trouwen. Kies één van onze gemeentelijke locaties zoals de Van Gogh kerk of het Trouwkerkje of kies een andere locatie binnen Etten-Leur. Een ceremonie duurt maximaal 30 minuten. Het is ook mogelijk om voordelig of gratis te trouwen in een van onze spreekkamers.

Bij het onderdeel ‘’regel uw dag’’ geeft u aan welke trouwlocatie uw voorkeur heeft. In de agenda worden alleen de data getoond waarop de locatie beschikbaar is. De agenda’s van de trouwlocaties en de trouwambtenaren zijn met elkaar verbonden.

Melding van voorgenomen huwelijk

Per 1 september 2015 is de aangifte van een huwelijk/geregistreerd partnerschap (ondertrouw) komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is de melding van voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap gekomen.

De melding kan zowel in persoon als schriftelijk gedaan worden en wordt gedaan bij de gemeente waar het huwelijk/geregistreerd partnerschap zal plaatsvinden. Het huwelijk/geregistreerd partnerschap kan niet eerder plaatsvinden dan veertien dagen na de dag waarop de melding bij ons is binnengekomen èn nadat de documenten in orde zijn bevonden. Wanneer u de melding van het voornemen in persoon wilt doen, dan dient u vooraf een afspraak te maken. De afspraken worden ingepland op dinsdag- en donderdagmiddag om 14.00 uur, 15.00 uur en 16.00 uur.

Aanstaande echtgenoten/geregistreerde partners dienen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand documenten te overleggen. Indien deze documenten al eerder zijn overgelegd en deze zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP) dan komt de verplichting tot overlegging hiervan te vervallen.

Als de ambtenaar van de burgerlijke stand twijfelt aan de juistheid of volledigheid van de gegevens in de BRP mag hij/zij altijd om documenten blijven vragen. Wonen de aanstaande echtgenoten/geregistreerde partners buiten Nederland en bezit één hen de Nederlandse nationaliteit, dan moeten zij, als zij in een Nederlandse gemeente willen trouwen/partnerschap willen registreren, hun voornemen kenbaar maken bij de ambtenaar van de burgerlijke stand te 'sGravenhage.

Getuigen

Tijdens de huwelijksaangifte dient u op te geven welke personen als getuigen bij het huwelijk aanwezig zullen zijn. Bij een huwelijk moeten tenminste twee en kunnen ten hoogste vier personen optreden als getuige. Bij de afdeling Publieks- en Wijkzaken is een formulier verkrijgbaar waarop de gegevens van de getuigen kunnen worden ingevuld. Dit ingevulde formulier dient u uiterlijk twee weken voor de huwelijksdatum in te leveren bij de afdeling Publieks- en Wijkzaken in het stadskantoor.

Vrije keuze ambtenaar burgerlijke stand

Bij de huwelijksaangifte is het mogelijk om een voorkeur uit te spreken voor een ambtenaar van de burgerlijke stand bij de huwelijkssluiting. Deze ambtenaar dient benoemd te zijn door en in dienst te zijn van de gemeente Etten-Leur. Het is een goed gebruik dat deze man of vrouw met u contact opneemt. Bij die gelegenheid kunt u de eigen wensen en ideeën kenbaar maken over de toespraak of over andere momenten tijdens de huwelijkssluiting. De huwelijkssluiting vindt minimaal veertien dagen en maximaal één jaar na de dag van de huwelijksaangifte plaats en nadat alle zaken, die genoemd zijn in het eerdergenoemde hoofdstuk “De formaliteiten”, in orde zijn.

Het trouwboekje

Er zijn trouwboekjes in verschillende modellen en kleuren. Bij de huwelijksaangifte kunt u een keuze maken. De prijs is afhankelijk van het model dat u kiest.

Tarieven 2024 (Onder Voorbehoud)

Huwelijk/partnerschapsregistratie in een spreekkamer in het stadskantoor op maandag en donderdag om 9.00 uur (= zonder ceremonie): kosteloos
Huwelijk/partnerschapsregistratie in een spreekkamer in het stadskantoor op dinsdag om 14.00 uur en donderdag om 16.00 uur (= zonder ceremonie): € 169,55
Huwelijk/partnerschapsregistratie in Van Goghkerk/Trouwkerkje van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 18.00 uur: € 341,30
Huwelijk/partnerschapsregistratie in Van Goghkerk/Trouwkerkje op zaterdag: € 401,30
Huwelijk/partnerschapsregistratie op een andere locatie: € 178,05

De kosten van Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS)


Gemeentelijke BABS in Van Goghkerk/Trouwkerkje: € 219,50
Gemeentelijke BABS op een andere locatie: € 269,20
Eenmalige benoeming van een externe BABS (reeds beëdigd): € 100,15
Eenmalige benoeming van een externe BABS (niet beëdigd): € 145,25

De kosten voor een trouw-/partnerschapsboekje

Normale uitvoering wit: € 30,35
Normale uitvoering zwart: € 31,80
Luxe uitvoering donkerblauw: € 42,50

De kosten voor een getuige van de gemeente

In Van Goghkerk/Trouwkerkje of op een andere locatie: per getuige € 61,60
In spreekkamer in het stadskantoor: per getuige € 27,40

Overig

Het annuleren/wijzigen binnen 14 dagen voorafgaand aan een reeds gereserveerde datum en/of tijdstip bedraagt: € 36,30

Betaling

Bij melding van het voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap in persoon dienen de rechten gelijk betaald te worden. Wanneer u de melding schriftelijk doet, dan ontvangt u van het team Financiën op een later moment de factuur.

Overige informatie

Voor meer informatie met betrekking tot trouwen/partnerschapsregistratie in EttenLeur en voor informatie over documenten welke niet in Nederland zijn afgegeven en/of de hieraan gestelde legalisatie-eisen kunt u contact opnemen met de afdeling:

Samenleving, team Publiekszaken, telefoon: 14076.

Copyright © 2024
Webdesign door Pixel Creation