Categorieën

Provincie

Gemeentes

Plaats

Professionals

Trouwen in de Gemeente Dinkelland

Gemeente Dinkelland
Nicolaasplein 5
7591 MA Dinkelland

Trouwen in Dinkelland

Geachte bruidspaar

Namens het gemeentebestuur van Dinkelland wil ik u alvast van harte feliciteren met uw voornemen om in het huwelijk te treden. Ik wens u alvast een prachtige huwelijksdag toe en uiteraard veel geluk liefde en voorspoed.

Ik mag u ook feliciteren met uw voornemen om uw huwelijk in Dinkelland te sluiten. De gemeente Dinkelland stelt er namelijk een eer in om de dag waarop u elkaar het ja-woord geeft een zo feestelijk mogelijke te maken. Zo biedt Dinkelland een groot aantal mogelijke locaties voor uw huwelijkssluiting. Variërend van prachtige (voormalige) gemeentehuizen tot zeer bijzondere locaties als het kasteel Singraven. Maar bijzonder is dat u in overleg met het team burgerzaken ook zelf uw eigen trouwlocatie mag kiezen.

Aan de gemeente is bovendien een groot aantal enthousiaste ambtenaren van de burgerlijke stand verbonden. Zij staan borg voor een stijlvolle huwelijksceremonie die geheel op uw wensen in toegesneden.
Met deze pagina wil de gemeente u graag zoveel mogelijk inzicht geven in wat er in Dinkelland mogelijk is. Maar mocht u toch nog vragen hebben naar aanleiding van deze informatie, aarzelt u dan niet om met ons te bellen.

Ik wens u heel veel succes toe bij de voorbereidingen van uw huwelijk. Samen met u willen wij er naar streven om uw huwelijkssluiting inderdaad de mooiste dag van uw leven te maken.

Burgemeester van Dinkelland.

Melding van een voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap

(Voorheen ondertrouw)

Wilt u trouwen of uw partnerschap laten registreren? Dan  moet u dit melden bij de gemeente waar u gaat trouwen of het partnerschap laat registeren. Afhankelijk van uw situatie sturen wij u het formulier “Melding voorgenomen huwelijk" of "Melding voorgenomen geregistreerd partnerschap” of u downloadt deze.

Trouwt u in het gemeentehuis? Neem dan eerst contact op met iemand van het team burgerzaken om te vragen of de door u gewenste datum en het tijdstip beschikbaar zijn.

Trouwt u op een locatie buiten het gemeentehuis? Vul dan de naam van de locatie in.

U vult het  formulier volledig in en  plaatst de handtekeningen. Vervolgens stuurt u het formulier naar:

De gemeente Dinkelland

team Burgerzaken
Postbus 11 7590 AA  Denekamp
of mailen naar info@dinkelland.nl.

De schriftelijke melding moeten wij minimaal veertien dagen en maximaal één jaar voor de dag van het huwelijk of de partnerschapsregistratie plaatsvindt hebben ontvangen.

Alle persoonsgegevens zijn volledig opgenomen in de basisregistratie personen van uw woongemeente. U hoeft dan ook geen documenten in te leveren. Bent u in het buitenland geboren en/of heeft u in het buitenland gewoond, dan moet u misschien documenten overleggen, zoals een geboorteakte, een verklaring van ongehuwd zijn, een overlijdensakte of een huwelijksakte met echtscheiding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Burgerzaken 0541-854100.

Het is mogelijk om na de huwelijkssluiting het naamgebruik aan te passen. U kunt zelf kiezen of u een of beide achternamen willen. Dus uw eigen naam en/of die van uw partner. Uw eigen geslachtsnaam verandert hierdoor niet.

Wanneer u uw naamgebruik wilt wijzigen, geeft u dit door aan uw woongemeente. Woont u in de gemeente Tubbergen/Dinkelland? Dan kunt u gebruik maken van dit formulier.

Trouwen waar u wilt

Wilt u de relatie met uw partner formeel regelen? Dan zijn daarvoor bij de gemeente twee mogelijkheden: een burgerlijk huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Daar waar u in onderstaande tekst ‘huwelijken’ leest, wordt ook geregistreerd partnerschap bedoeld. Een huwelijk sluit u bij de trouwambtenaar op een trouwlocatie.

De gemeente Dinkelland kent vier soorten huwelijken:

Formaliteitenhuwelijk:

Voorwaarden:

Huwelijk wordt in een spreekkamer van het gemeentehuis voltrokken
Zijn er meer dan 8 gasten bij de ceremonie aanwezig, dan brengen wij de kosten voor een budgethuwelijk/budgetpartnerschap in rekening. Deze kosten zijn € 300,00. Eén van de toekomstige partners/echtgenoten moet in de gemeente Dinkelland wonen. Er wordt geen toespraak gehouden. Er is geen bode aanwezig. Geen vrije keuze trouwambtenaar. Ceremonie duurt maximaal tien minuten. Tijdstippen: maandag- en dinsdagmorgen om 09.30 uur.

Budgethuwelijk:

Voorwaarden:

Huwelijk wordt in de raadszaal of spreekkamer voltrokken. Er mogen maximaal 80 gasten aanwezig zijn. Er wordt een standaard toespraak gehouden. Er is geen bode aanwezig. Geen vrije keuze trouwambtenaar. Ceremonie duurt ongeveer 20 tot 30 minuten. Tijdstippen: maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.00 uur en op vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur.

Huwelijk vaste gemeentelocatie:

Voorwaarden:

Huwelijk wordt in de raadszaal voltrokken. Er mogen maximaal 80 tot 100 gasten aanwezig zijn. De trouwambtenaar van uw keuze komt bij u thuis voor een huwelijksgesprek. Er wordt een persoonlijke toespraak gehouden. Er is een gemeentebode aanwezig. Voor bloemen wordt gezorgd. Er is een mogelijkheid voor muziek. Tijdstippen: maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur.

Huwelijk op een locatie naar eigen keuze:

Voorwaarden:

Huwelijk wordt voltrokken op de locatie van uw keuze in de gemeente Dinkelland. Het huwelijk mag niet in een gebedshuis worden voltrokken. Bij een huwelijk in een tent moet een evenementenvergunning worden aangevraagd en bij een huwelijk in een bouwwerk zonder gebruikersvergunning waarbij meer dan 50 personen aanwezig zijn moet een melding brandveilig gebruik worden gedaan. De trouwambtenaar van uw keuze komt bij u thuis voor een huwelijksgesprek. Er wordt een persoonlijke toespraak gehouden. De gemeente levert alleen een trouwambtenaar, huwelijksakte en huwelijksboekje. Er is geen gemeentebode aanwezig. Bruidspaar moet alles zelf regelen op de huwelijkslocatie. Het huwelijk is openbaar, daarom moet de locatie goed toegankelijk zijn, ook voor mindervaliden. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de algehele (brand)veiligheid, ook niet voor de veiligheid van de trouwambtenaar. Voor de trouwambtenaar moet een aparte ruimte zijn om zich te verkleden. De gemeente Dinkelland is niet verantwoordelijk voor de schade ontstaan door of tijdens uw huwelijk. Kosten van de locatie zijn voor rekening van het bruidspaar. Tijdstippen: maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur.

Getuigen kiezen

Bij het huwelijk of de partnerschapsregistratie moeten minimaal 2 getuigen aanwezig zijn, maximaal 4. Iedereen boven de 18 jaar mag getuige zijn. Heeft u uw getuigen gekozen? Stuur dan kopieën van hun identiteitsbewijzen naar het gemeentehuis van Dinkelland.

Trouwambtenaar kiezen

Wie gaat uw huwelijk of partnerschap sluiten? U kunt zelf uw trouwambtenaar kiezen. U kunt een keuze maken uit de trouwambtenaren van de gemeente Dinkelland de gemeente Tubbergen. Het is ook mogelijk uw huwelijk te laten voltrekken door een ‘eigen’ ambtenaar van de burgerlijke stand. Hij of zij wordt dan voor één dag tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemd. Voorwaarde hierbij is dat betrokkene al in een andere gemeente benoemd en beëdigd is als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand.

Tarieven 2022 (Onder voorbehoud)

Gemeentehuis te Denekamp;

van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur €570,-

Budgethuwelijk in het gemeentehuis te Denekamp

van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur € 300 

Trouwen op een Buitenlocatie

van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur € 470,-

Bijkomende kosten:

Huwelijks-/partnerschapsboekje € 30
Kosten eigen trouwambtenaar  € 220
Wijziging tijdstip, datum of plaats  €47,50 
Kosten getuige op verzoek van de gemeente € 54,00

* Op maandag en dinsdag kunt u om 09.30 uur kosteloos trouwen (formaliteitenhuwelijk) in het gemeentehuis in Denekamp. Voor het voltrekken van een huwelijk moet één van de partners in de gemeente Dinkelland of in de gemeente Tubbergen wonen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u uiteraard terecht bij de medewerkers van de afdeling Klant Contact Centrum, team Burgerzaken

Telefoonnummer: 0541-854100

Copyright © 2023
Webdesign door Pixel Creation