Trouwen in de Gemeente Oldambt

Gemeente Oldambt
Johan Modastraat 6
9671 CD Oldambt

Trouwen in Oldambt

Trouwlocaties

In de gemeente Oldambt kunt u 7 dagen per week uw huwelijk laten voltrekken of uw partnerschap laten registreren in één van de vele unieke trouwlocaties. Er zijn in de gemeente Oldambt meerdere trouwambtenaren werkzaam. Informatie over de trouwlocaties of de trouwambtenaren kunt u vinden op de website van de gemeente Oldambt.

Bad Nieuweschans

De Akkerschans
Garnizoenskerk

Beerta

De Bartholomeus Kerk

Heiligerlee

Klokkengieterijmuseum

Midwolda

Blauwestadhoeve
Boerderij Hermans Dijkstra

Nieuw Beerta

Nederlands Hervormde Kerk

Nieuwolda

Museumgemaal De Hoogte

Oldambtmeer

Rondvaartboten Pieter Dekker

Scheemda

De Esbörg
Nederlands Hervormde Kerk

Westerlee

Landgoed Westerlee
Sint Joris Kerk

Winschoten

Museum Stoomgemaal
De Harbourclub

Raadzaal Gemeentehuis Oldambt

Gemeente Oldambt maakt trouwen in een pand naar eigen keuze mogelijk

De gemeente kan met inachtneming van enkele voorwaarden elk gebouw binnen de grenzen van de gemeente Oldambt voor één dag aanwijzen als trouwlocatie.

De beheerder/eigenaar/gebruiker van de beoogde trouwlocatie moet hiervoor een schriftelijk verzoek bij de gemeente indienen. De kosten die de gemeente moet maken om te onderzoeken of de gevraagde locatie de veiligheidstoets kan doorstaan en de kosten met betrekking tot de administratieve afhandeling worden doorberekend aan de verzoeker en bedragen € 150,-.

Trouwambtenaren

In de gemeente Oldambt zijn voor het voltrekken van de huwelijken meerdere trouwambtenaren (de Buitengewone Ambtenaren Burgerlijke Stand) beschikbaar. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de trouwambtenaren van de gemeente Oldambt.

Als u een voorkeur heeft voor een van deze ambtenaren, dan kunt u dit kenbaar maken tijdens de ondertrouw. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan de door u uitgesproken voorkeur voor een trouwambtenaar. Heeft u geen uitgesproken voorkeur, dan wordt u een trouwambtenaar toegewezen. De trouwambtenaar van uw keuze, of de trouwambtenaar die u krijgt toegewezen voor uw huwelijksvoltrekking, neemt circa twee weken van tevoren contact met u op. U kunt dan met hem of haar tijdens een persoonlijk gesprek uw wensen kenbaar maken voor de huwelijkstoespraak.

Melding van voorgenomen huwelijk

Als u met elkaar wilt trouwen, mag u zelf de trouwlocatie kiezen. Meld uw plannen bij de gemeente waar u de ceremonie wilt laten plaatsvinden.

Doe de melding op z'n vroegst 1 jaar voor uw trouwdag. U heeft er de tijd voor tot uiterlijk 2 weken van tevoren. De gemeente controleert of u met elkaar mag trouwen.

Krijgt u toestemming, dan kunt u met elkaar trouwen. Lees meer informatie op de pagina 'Trouwen'.

Woont u niet in Nederland? Maar wilt u wel in Nederland trouwen? Lees dan de informatie op de pagina 'Trouwen in Nederland als u in het buitenland woont'.

Alles over trouwen in de gemeente Oldambt

Burgerlijke stand Oldambt Openingstijden: Voor huwelijksaangifte (ondertrouw): Uitsluitend op afspraak, tel. (0597) 48 20 00 E-mail: burgerlijkestand@gemeente-oldambt.nl Voor alle overige zaken: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 8.30 tot 12.30 uur Woensdag: van 8.30 tot 16.00 uur.

Wie mag trouwen?

Iedere inwoner van Nederland die de huwbare leeftijd (18 jaar) heeft bereikt en in een gemeente in Nederland staat ingeschreven, mag in Nederland trouwen of zijn/haar partnerschap laten registreren. Uw nationaliteit doet daarbij niet ter zake.

Huwelijkse voorwaarden

Indien u onder huwelijkse voorwaarden wilt gaan trouwen, kan een notaris u hierover nadere informatie verstrekken. Indien hieromtrent niets wordt geregeld vóór uw huwelijk, dan bent u automatisch getrouwd in gemeenschap van goederen. Er wordt op de huwelijksakte (later) geen vermelding geplaatst van het feit dat u onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd.

Benodigde documenten

De documenten die u moet overleggen kunnen per bruidspaar variëren en worden bepaald door uw persoonlijke situatie (bijvoorbeeld uw woonplaats, geboorteland of uw nationaliteit). Het is nodig om tijdig een afspraak te maken bij de afdeling Publiekszaken / Burgerzaken bij de woonplaats van uzelf of van uw partner. Tijdens dit gesprek wordt u geïnformeerd over de documenten die u tijdens de huwelijksaangifte dient te overleggen. Tijdens kantooruren kunt hierover meer informatie krijgen bij een ambtenaar van de burgerlijke stand.

Buitenlandse documenten. Indien u in het buitenland bent geboren, als u in het buitenland heeft gewoond, of als u niet de Nederlandse nationaliteit bezit, dan wordt u geadviseerd om vroegtijdig contact op te nemen met de afdeling Publiekszaken / Burgerzaken van uw woonplaats. Daar kan men u informeren over de in te leveren documenten en over de eisen waaraan deze documenten dienen te voldoen (bijvoorbeeld legalisaties en vertalingen).

Getuigen bij het huwelijk

Bij een huwelijk moeten minimaal twee meerderjarige getuigen aanwezig zijn en mogen maximaal vier getuigen worden opgegeven. De persoonsgegevens van de getuigen moeten bij de ondertrouw bekend zijn. Van uw getuigen dient een fotokopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, Nederlandse ID-kaart of rijbewijs) te worden ingeleverd.

Naamgebruik na de huwelijksvoltrekking

Voor personen met de Nederlandse nationaliteit wijzigt de eigen geslachtsnaam niet na de huwelijksvoltrekking. U hebt wel de mogelijkheid om na het voltrekken van uw huwelijk, in het dagelijks leven de achternaam van uw echtgenote of echtgenoot te voeren. U heeft de keuze uit de onderstaande mogelijkheden: • E  =  Eigen geslachtsnaam • P  =  Geslachtsnaam partner •  V =  Geslachtsnaam partner gevolgd door uw eigen geslachtsnaam • N =  Eigen geslachtsnaam gevolgd door de geslachtsnaam partner Indien u bij de ondertrouw een wijziging van uw naamgebruik heeft doorgegeven, dan wordt dit vanaf uw huwelijksdatum in de GBA verwerkt. Uw geslachtsnaam in uw trouwboekje blijft ongewijzigd na de voltrekking van uw huwelijk.

Huwelijk in het buitenland

Indien u in het buitenland wilt trouwen, dan dient u zich te wenden tot de autoriteiten van het betreffende land. Die autoriteiten kunnen u vragen om een verklaring van huwelijksbevoegdheid. Deze verklaring kunt u aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven in de GBA. De stukken die u hiervoor nodig heeft, zijn dezelfde die u nodig zou hebben als u in Nederland gaat trouwen. Is uw huwelijk in het buitenland voltrokken en u woont in Nederland, dan dient u het huwelijk te laten registeren in de gemeente waar u in de GBA bent ingeschreven. Het is raadzaam om vóór de huwelijksvoltrekking bij de gemeente waar u woont, te informeren aan welke eisen uw huwelijksakte moet voldoen voor de inschrijving in de GBA.

Muziek tijdens uw huwelijksvoltrekking

U heeft de mogelijkheid om uw huwelijksplechtigheid in het gemeentehuis in Winschoten een persoonlijk tintje te geven door uw favoriete muziek te draaien. Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden: de nummers (maximaal twee) die gespeeld moeten worden dient u op een cd te branden. Indien u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, dan dient u de cd uiterlijk één week voor uw huwelijksdatum in te leveren bij de burgerlijke stand van het gemeentehuis. De titel van het muziekstuk en de naam van de artiest dienen genummerd op de cd te worden vermeld. Ook dient u uw naam en die van uw partner op de cd te vermelden. In het geval uw huwelijk wordt voltrokken in één van de andere locaties in de gemeente, dan dient u over het afspelen van uw favoriete muziek met de eigenaar/beheerder van de betreffende locatie afspraken te maken.

Tarieven 2022 (onder voorbehoud)

Kosten die u betaalt aan de gemeente

huwelijksrecht ma t/m vr 09.00 - 16.00 (gemeentehuis) € 309,00
huwelijksrecht ma t/m vr 09.00 - 18.00 (niet in gemeentehuis) € 188,00
huwelijksrecht za 09.00 -16.00 (gemeentehuis): € 606,00
huwelijksrecht za 09.00 - 18.00 (niet in gemeentehuis): € 362,00
huwelijksrecht (buiten reguliere tijden, op zon- en feestdagen of bij Koninklijk besluit met een algemene feestdag gelijkgestelde dag (bijvoorbeeld 22-05-2020) en/of andere uren dan voornoemd): € 841,00
onderzoekskosten eendaagse trouwlocatie € 168,00
herhaalonderzoek eendaagse trouwlocatie € 56,00
omzetting geregistreerd partnerschap in huwelijk (in spreekkamer): € 38,00
bijzonder huis (extra): € 31,00
trouwboekje: € 24,00
gekalligrafeerd lettertype in het trouwboekje: € 12,00
kalligrafie kindbijschrijving: € 8,75
kalligrafie kerkelijke inschrijving: € 7,00
kalligrafie getuigebijschrijving: € 2,50

Kosteloos trouwen

Een kosteloze huwelijksvoltrekking, geregistreerd partnerschap of een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk kan alleen op dinsdagmorgen en woensdagmorgen om 9.00 uur.

Let op!! Voor trouwen niet in het gemeentehuis, betaalt u rechtstreeks extra kosten aan de trouwlocatie. Neem hiervoor contact op met de trouwlocatie.

Contact Afdeling Publiekszaken Team Burgerlijke Stand Bezoekadres:

Johan Modastraat 6 9671 CD Winschoten Postadres: Postbus 175 9670 AD Winschoten
Tel. 0597 – 48 20 00
burgerlijkestand@gemeente-oldambt.nl www.gemeente-oldambt.nl

Copyright © 2022
Webdesign door Pixel Creation