Categorieën

Provincie

Gemeentes

Plaats

Professionals

Vraag 5 offertes aan in jouw regio

Start hier

Trouwen in de Gemeente Neder-Betuwe

Gemeente Neder-Betuwe
Burg. Lodderstraat 20
4043 KM Opheusden (Neder-Betuwe)

Trouwen in Neder- Betuwe

Korte of langere tijd geleden maakte u de keuze van uw leven.

Van harte gefeliciteerd met de keuze van de partner waarmee u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap mee aangaat. Proficiat ook met de keuze van Neder-Betuwe, als gemeente waar de dag van uw leven gaat plaatsvinden.

De mogelijkheid staat open om in de gemeente Neder-Betuwe als externe buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand benoemd te worden. Voor een dergelijke benoeming is het niet noodzakelijk dat de te benoemen persoon beschikt over enige ervaring op het gebied van een huwelijksvoltrekking cq het registreren van een partnerschap.
Bovenstaande verzoek dient minimaal 10 weken voor trouwdatum ingediend te worden.

Klik hier voor het overzicht van de trouwlocaties in Neder Betuwe.

Een huwelijkssluiting wordt vastgelegd in een trouwboekje. U kunt daarbij kiezen uit drie soorten: de normale uitvoering in blauw en zwart en een blauw skai uitvoering.

Melding van voorgenomen huwelijk

Vanaf 1 september 2015 doet u geen huwelijksaangifte of aangifte van geregistreerd partnerschap meer. U doet melding van uw voornemen met elkaar in het huwelijk te treden of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Voor het gemak blijven we het huwelijksaangifte noemen. U kunt zich daarvoor rechtstreeks tot de ambtenaar van de burgerlijke stand (abs) van de gemeente waar u gaat trouwen wenden.

Deze melding kan zowel in persoon als schriftelijk gebeuren:

Persoonlijke melding: U maakt een afspraak voor dag en tijd. De schriftelijke melding dat u in het huwelijk wilt treden vult u tijdens de afspraak in en ondertekent u ter plaatse.

Schriftelijke melding: U levert, samen met een aantal andere documenten ook de schriftelijke verklaring van het voornemen om in het huwelijk  te treden in.

Nadat u in uw trouwgemeente de huwelijksaangifte heeft gedaan, zal de abs daar uw gegevens controleren en vaststellen of u aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

Woont u in het buitenland en bent u beiden of is één van u Nederlander? Dan moet u, om in Nederland te kunnen trouwen, in Den Haag de melding van het voorgenomen huwelijk doen.

Kosten

Aan de huwelijksaangifte of aangifte partnerschap zijn geen kosten verbonden.

Geldigheid

De ondertrouw is een jaar geldig vanaf de dag na melding. Tussen de melding en het voltrekken van het huwelijk zitten minimaal 14 dagen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Gemeentewinkel via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Meenemen

U neemt een kopie van de legitimatiebewijzen van uw getuigen mee. En van uzelf.

Heeft u in het buitenland gewoond? Of bent u in het buitenland geboren? Dan kunt u het beste contact met ons opnemen. We overleggen of u nog aanvullende documenten nodig heeft. Het kan zijn dat die documenten uit het buitenland moeten komen. Dat kost vaak tijd, soms maanden. Dus neemt u ruim voor uw geplande huwelijksdatum contact met ons op.

Geregistreerd Partnerschap

De procedure voor het aanvragen van een partnerschapregistratie, is bijna gelijk aan die van een huwelijk.Indien u een huwelijk of geregistreerd partnerschap wilt aangaan, dient u hiervan eerst aangifte te doen. Dit is het moment waarop de ambtenaar van de burgerlijke stand controleert of u kunt en mag trouwen (dit staat bekend als in ondertrouw gaan).

Huwelijksluiting

De huwelijkssluiting: dit is het moment van het daadwerkelijk ‘trouwen’. Datum, tijdstip en de gemeente zijn vrij in keuze. U kunt samen met de ambtenaar bespreken hoe de inhoud van de huwelijkssluiting eruit gaat zien. Mocht u na uw bezoek aan www.nederbetuwe.nl nog vragen hebben, dan kunt u bellen met nummer 0488-449900

Trouwlocaties

De trouwlocatie in de gemeente Neder-Betuwe is van oudsher het gemeentehuis. Daarnaast zijn andere gebouwen aangewezen als trouwlocatie. (de huur van de locaties is NIET bij de leges inbegrepen):

Kasteel Wijenburg

Exclusieve betovering. Een compleet kasteel exclusief tot uw beschikking? Die mogelijkheid biedt Kasteel Wijenburg. Een sprookjesachtig decor voor huwelijksvoltrekkingen, recepties, diners en bruiloftsfeesten. Of u nu kiest voor één enkele zaal of alle ruimtes. Voor een klein of groot gezelschap. Het betoverende Kasteel Wijenburg staat exclusief tot uw beschikking.

Ons Dorpshuis

Restaurant Molen ‘De Zwaluw’

Unieke sfeervolle trouwlocatie in hartje Betuwe. Op deze bijzondere dag speelt de trouwlocatie een belangrijke rol. Bij molen ‘de Zwaluw’ heeft u de mogelijkheid om elkaar het Ja- woord te geven in één van de prachtig ingerichte (trouw) zalen. U kunt hier in een sfeervolle locatie uw huwelijksvoltrekking laten plaatsvinden, een buffet, diner of receptie geven. Wij verzorgen complete bruiloften voor grote en kleine gezelschappen, en zorgen dat alles tot in de puntjes voor u geregeld wordt. U en uw gasten zal het aan niets ontbreken! Ook is het mogelijk om bij de molen uw fotoreportage te laten nemen.

Restaurant / Herberg de Engel

“De Engel” is sinds 2002 Huis der Gemeente van de nieuwe fusie gemeente Neder Betuwe, dit wil zeggen dat u elkaar het jawoord kunt geven in onze romantische herberg. Indien u “De Engel” verkiest als trouwlocatie kunt u contact opnemen met het gemeente secretariaat van de gemeente Neder Betuwe en inlichtingen vragen bij de burgerlijke stand. Ook aanstaande bruidsparen uit andere gemeenten kunnen in “De Engel” elkaar het jawoord geven.

Café Restaurant  ‘t Veerhuis

In een prachtige omgeving, tussen uiterwaarden en langs de dijk (Rijn), naast de weg richting de veerpont heeft ‘t Veerhuis al meer dan honderd jaar haar thuis. Een unieke lokatie voor multifunctioneel gebruik.

De Duikenburg

Nationaal Fruitpark Hotel & Spa Huize der Gemeente

Restaurant / Hotel van Balveren

Meer informatie over bovenstaande trouwlocaties vind u hier.

Eenmalige huwelijkslocatie

De eenmalige huwelijkslocatie moet voldoen aan de eisen van openbare orde en goede zeden. Zo is het trouwen in een woonhuis, kerk of in gebruik zijnde bedrijfsgebouwen niet toegestaan. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het team Gemeentewinkel (14 0488 of burgerzaken@nederbetuwe.nl)

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden verbonden aan het aanwijzen van een eenmalige huwelijkslocatie. Een uitgebreid overzicht van de voorwaarden kun u hier bekijken.

Wat moet je doen als je voor een eenmalige locatie kiest?

Vul het  aanvraagformulier eenmalige huwelijkslocatie in en print het uit.  Alle partijen (beheerder en bruidspaar) moeten dit formulier ondertekenen en een kopie van een geldig legitimatiebewijs bijvoegen. Zorg ervoor dat de aanvraag vier maanden voor jullie trouwdatum bij het team Gemeentewinkel ontvangen is. De voorwaarden voor het aanwijzen van een eenmalige huwelijkslocatie zijn opgenomen bij dit formulier. Het kan zijn dat we een aanvullende melding brandveilig vragen.

En dan?

Nadat alle stukken compleet zijn, nemen wij een besluit. Daarover ontvang je schriftelijke bricht. Als de locatie is aangewezen als eenmalige huwelijkslocatie, kun je de melding voorgenomen huwelijk (de ondetrouw) indienen. Hierbij log je in met je DigiD en met de benodigde stukken (legitimatiebewijzen van jullie en de getuigen) kun je de melding voorgenomen huwelijk doen. Hierbij geef je dan aan dat je in een eenmalig aangewezen huwelijkslocatie gaat trouwen. U betaalt € 131,82 extra voor het aanvragen van een eenmalige huwelijkslocatie.

Babs-en

Als u bij ons een afspraak heeft gemaakt voor uw huwelijk of geregistreerd partnerschap zoekt de medewerker van team Gemeentewinkel een trouwambtenaar voor uw ceremonie. Iemand die graag een bijdrage wil leveren om uw huwelijksdag tot een geslaagde dag te maken. U kunt via de digitale melding voorgenomen huwelijk/partnerschap wel uw voorkeur voor een trouwambtenaar aangeven. Het is echter niet zeker dat deze trouwambtenaar uw huwelijk gaat voltrekken. Indien u niet de ambtenaar van uw keuze kunt selecteren, dan houdt dat in dat deze niet beschikbaar is. In dat geval adviseren wij u om een andere trouwambtenaar te kiezen.

Bij ons zijn 9 trouwambtenaren in dienst. Ongeveer een maand voor uw huwelijksvoltrekking neemt de trouwambtenaar contact met u op. U kunt dan nader kennismaken en uw wensen met hem of haar bespreken.

Informatie over de trouwambtenaren vindt u hier.

Gemeentewinkel

Bij de afdeling Gemeentewinkel kunt u informeren wat de hoogte van de leges van de huwelijksvoltrekkingen c.q. partnerschapregistraties is.

Wanneer kan er worden getrouwd of kan een partnerschapregistratie plaatsvinden?
Maandag tot en met zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur
Buiten deze tijden is mogelijk maar er zijn extra kosten aan verbonden

Tarieven 2023 (onder voorbehoud)

Kosteloze huwelijksvoltrekking

Wilt u geen ceremonie? Dan kunt u kiezen voor een kosteloze huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie. Dat kan alleen in het gemeentehuis op maandag- en woensdagmorgen om 9.00 uur. Dit betekent dat we geen huwelijksleges berekenen. U betaalt wel de kosten van de benodigde uittreksels en eventueel een huwelijksboekje.  Omdat de ceremonie om 09.00 uur begint, wordt u verzocht ruim op tijd aanwezig te zijn. Komen jullie niet op tijd? dan moeten jullie wel de huwelijksleges betalen.

Een medewerkster van team Gemeentewinkel (Ambtenaar van de Burgerlijke Stand) voltrekt dit huwelijk. Zij houdt dan geen toespraak. De voltrekking duurt vijf tot tien minuten. Het huwelijk wordt voltrokken in een speciaal daarvoor aangewezen ruimte. Er kunnen (inclusief de trouwambtenaar) maximaal 13 personen in de trouwruimte. Meer personen laten we in deze ruimte niet toe.

Voor een gratis huwelijksvoltrekking is de voorwaarde dat één van de partners/huwelijkskandidaten ten tijde van de melding én het huwelijk staat ingeschreven en woont in de gemeente Neder-Betuwe.

Leges gemeentehuis in Opheusden

Maandag- en woensdagochtend om 9.00 uur gratis
Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur: € 389,85
Zaterdag tussen 8.30 uur en 16.00 uur: € 717,70

Overige kosten

Ambtelijke getuige: € 37,49.
Uittreksel burgerlijke stand: € 15,70.
Verklaring van huwelijksbevoegdheid: € 27,50.
Huwelijksboekje: € 33,26.
Wijziging in de huwelijksafspraak € 46,04.
Annulering na ontvangst melding tot vier weken voor de huwelijksvoltrekking: € 109,20.
Annulering (binnen vier weken voor de huwelijksdatum): € 226,28.
Annulering van een gratis huwelijk/partnerschap na ontvangst melding tot de huwelijksvoltrekking: € 109,28.

U betaalt het tarief dat geldig is in het jaar van de huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie. Let op dat de tarieven elk jaar per 1 januari kunnen wijzigen.

Leges vaste locaties: kasteel Wijenburg, restaurant herberg De Engel, 't Veerhuis, restaurant hotel Van Balveren, Ons Dorpshuis Kesteren, Molen de Zwaluw, St. Nationaal Fruitpark, zalencentrum De Vicary Ochten, restaurant De Duikenburg

Maandag t/m zaterdag van 8.30 tot 20.00 uur: € 610,27.
Feestdagen (artikel 10, onder 7 Reglement BS) van 12.00 tot 17.00 uur: € 1.150,81.

Aanvragen eenmalige huwelijkslocatie € 139,97 (let op! Dit zijn extra leges, u betaalt ook de leges voor de locatie)

Voor het aanvragen van een woonhuis als eenmalige huwelijkslocatie betaalt u € 536,32

Let op: de huur van de locatie is hier niet in verrekend!

Contact

Heeft u nog geen antwoord op uw vraag? Neem dan contact op met team Gemeentewinkel via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Copyright © 2023
Webdesign door Pixel Creation