Trouwen in de Gemeente Leiden

Gemeente Leiden
Stadhuisplein 1
2311 EJ Leiden

Trouwen in Leiden

Het is een feest om in Leiden te kunnen trouwen

In Leiden kunt u behalve in het historische stadhuis ook op andere sfeervolle locaties in de stad trouwen. Naast de vaste locaties is het ook mogelijk om een locatie aan te laten wijzen. Vanzelfsprekend wordt bij de huwelijksvoltrekking zo veel mogelijk met individuele wensen rekening gehouden.

Daarnaast is het ook voor paren van gelijk geslacht mogelijk in het huwelijk te treden. Niet alleen voor de huwelijksvoltrekking zelf, in het stadhuis of in één van de zeven andere prachtige locaties, maar ook voor het vieren van een bruiloftsfeest zijn er in en rond Leiden talloze gelegenheden. Deze pagina geeft u ongetwijfeld voldoende inspiratie om er een mooie dag van te maken.

Henri Lenferink

Trouwlocaties

Trouwen kan op veel (bekende) plekken in Leiden. Een aantal locaties zijn vaste, officiële trouwlocaties, maar u kunt ook eenmalig een andere locatie als trouwlocatie laten aanwijzen.

Vaste of eenmalige trouwlocatie

Wilt u trouwen op een vaste trouwlocatie? Leg daar uw huwelijksdatum vast voor u in ondertrouw gaat.

Trouwzaal stadhuis tijdelijk gesloten

Vanwege een grootschalige renovatie van het stadhuis is het tijdelijk niet mogelijk om te trouwen in de trouwzaal van het stadhuis. De verwachting is, dat de trouwzaal van het stadhuis in de loop van 2022 weer beschikbaar is. De gemeente biedt in die periode twee andere trouwlocaties aan. Zie hieronder, onder het kopje Vaste gemeentelijke trouwlocaties.

Overige locaties: bel de locatie voor meer informatie.

Wilt u ergens anders trouwen? Dan kunt u eenmalig een andere trouwlocatie laten aanwijzen.

Vaste gemeentelijke trouwlocaties

Trouwzaal Stadskantoor
Gemeenlandshuis, blauwe zaal, vervangende trouwlocatie
Gemeenlandshuis, rode zaal, vervangende trouwlocatie
Trouwzaal stadhuis, tijdelijk gesloten

Overige vaste trouwlocaties

Galerie Café Leidse Lente
Grand Café de Burcht
Grand Café Pakhuis
Hooglandse Kerk
Hortus botanicus
Huys van Leyden
Koetshuis de Burcht
Lab071
Leids Maçonniek Centrum
Leidse Schouwburg
Marekerk
Museum Volkenkunde
Pieterskerk
Restaurant De Gaanderij & Zalen
Restaurant WOODS
Rijksmuseum van Oudheden
Scheltema Leiden
Theehuis Leidse Hout
De tuin van de smid
Van der Valk Hotel
De Vergulde Kruik
Visbrasserie de Poort

contactpersoon stadhuis
Servicepunt Burgerzaken.
14 071 Gemeente Leiden
Postbus 9100, 2300 PC  Leiden
sleutel@leiden.nl

Informatie overige huwelijkslocaties verwijzen wij u naar onze website: www.leiden.nl/gemeente.

Trouwt u op locatie, dan dient u er rekening mee te houden dat de kosten hiervoor bovenop de leges voor de huwelijksvoltrekking in rekening worden gebracht.

Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS)

Een Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS) is degene die namens de gemeente huwelijken voltrekt en het partnerschap registreert. Het zijn mannen en vrouwen van verschillende leeftijden en met uiteenlopende achtergronden en interesses. De BABS neemt van te voren contact met u op, om de gang van zaken bij de plechtigheid met u door te nemen en zo mogelijk nadere informatie van u te krijgen, die eventueel in de toespraak verwerkt kan worden.

U bereidt zich natuurlijk ook voor op uw huwelijk of registratie. En u zult het waarschijnlijk prettig vinden om met een Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand te maken te hebben die u ligt. Ieder paar heeft een eigen stijl en eigen voorkeur.

Het bepalen van deze voor u zeer belangrijke datum

Dit kan eventueel telefonisch, maar graag ontvangen wij u persoonlijk op de afdeling Burgerzaken in ons stadhuis. Voor de aangifte van de voorgenomen verbintenis is een bezoek aan het stadhuis voorwaarde. Onze ambtenaren van de burgerlijke stand willen graag rekening houden met uw wensen t.a.v. de wijze waarop de voltrekking plaatsvindt. Daarnaast heeft u de ruimte aan te geven of u een voorkeur heeft voor een specifieke ambtenaar: ieder heeft zijn persoonlijke stijl. Wij brengen u, als u dat wilt, in contact met deze ambtenaar om u in de gelegenheid te stellen in ieder geval telefonisch het een en ander dat voor u van belang is door te spreken.

Geregistreerd partnerschap

Sinds 1 januari 1998 bestaan het huwelijk en het geregistreerd partnerschap wettelijk naast elkaar. De gevolgen voor beide verbintenissen zijn vrijwel identiek; echter met betrekking tot de kinderen voortkomend uit de verbintenis is bij het geregistreerd partnerschap ten opzichte van het huwelijk een uitzondering gemaakt. De afdeling Burgerzaken kan u over alle voorwaarden die aan het geregistreerd partnerschap verbonden zijn informeren.

Herbevestiging huwelijk of partnerschap

Sinds 2011 is het mogelijk dat een eerder gesloten huwelijk of partnerschap door de gemeente Leiden wordt herbevestigd. De herbevestiging is, een niet bij wet ?geregelde, vormvrije ceremonie. De ceremonie kan op elk gewenst ogenblik ?tijdens een huwelijk of partnerschap plaatsvinden.  Denk daarbij niet alleen aan ?bijvoorbeeld na 12,5 of 50 jaar! Ook elders en zelfs in het buitenland voltrokken ?huwelijken of partnerschappen kunnen alhier worden herbevestigd. De leges zijn gelijk aan de huwelijksleges.

Tarieven 2021 ( Onder voorbehoud )

Uitgebreide ceremonie

De trouwambtenaar houdt een persoonlijke toespraak voor u.
U kunt een voorkeur uitspreken voor een bepaalde trouwambtenaar of zelf een trouwambtenaar laten benoemen.  
Het aantal aanwezigen is afhankelijk van uw trouwlocatie.
Stadskantoor: maximaal 80 gasten
Gemeenlandshuis, blauwe zaal: maximaal 30 gasten
Gemeenlandshuis, rode zaal: maximaal 20 gasten
Stadhuis (vanaf voorjaar 2022): maximaal 200 gasten

Uitgebreide ceremonies zijn mogelijk op:

Maandag tot en met donderdag, kosten: € 505,65.
Vrijdag, kosten: € 679,95.
Zaterdag, kosten: € 1.115,85.
Maandag tot en met vrijdag in de avond, kosten: € 1.115,85.
Op een afwijkend tijdstip, nadat daarvoor toestemming is gegeven, kosten: € 1.274,45.

Let op: als uw ceremonie niet plaatsvindt op een van de gemeentelijke locaties, dan betaalt u naast de kosten voor de ceremonie ook een bedrag aan uw trouwlocatie.

Eenvoudige ceremonie

Dinsdag om 09.00 uur en 09.30 uur. Kosten: € 161,05.
Aantal aanwezigen: bruidspaar + maximaal 8 personen.
Korte, niet persoonlijke, toespraak.
Voor deze ceremonie bestaat een wachtlijst. Reken op een wachttijd van ongeveer 6 maanden.
Bij deze ceremonie kunt u geen voorkeur uitspreken voor een trouwambtenaar of een eigen trouwambtenaar laten benoemen.

Basisceremonie

Dinsdag om 08.30 uur en 08.45 uur.
Gratis.
Alleen mogelijk wanneer een van de partners staat ingeschreven in de gemeente Leiden.
Aantal aanwezigen: bruidspaar + maximaal 4 personen.
Geen toespraak.
Voor deze ceremonie bestaat een wachtlijst. Reken op een wachttijd van ongeveer 6 maanden.
Bij deze ceremonie kunt u geen voorkeur uitspreken voor een trouwambtenaar of een eigen trouwambtenaar laten benoemen.
Bovenstaande bedragen (behalve de gratis mogelijkheid) gelden ook voor een geregistreerd partnerschap of voor een ceremoniële herbevestiging van een huwelijk.

Kosten voor annuleren

Mocht u uw huwelijk moeten afzeggen of u komt te laat voor de ceremonie, dan gelden de volgende regels:

Uitgebreide of eenvoudige ceremonie:

Annuleert u tussen 3 maanden en 2 weken voor de huwelijksdatum? U krijgt 75% van de betaalde kosten terug.
Annuleert u binnen 2 weken voor de huwelijksdatum? U krijgt 50% van de betaalde kosten terug.
Wanneer u niet verschijnt of zo laat verschijnt dat de ceremonie niet kan doorgaan, dan krijgt u geen geld terug. 

Basisceremonie:

Annuleert u tussen 3 maanden en 2 weken voor de huwelijksdatum? De gemeente brengt € 50 in rekening.
Annuleert u binnen 2 weken voor de huwelijksdatum? De gemeente brengt € 75 in rekening.
Verschijnt u niet of zo laat dat de ceremonie niet kan doorgaan? De gemeente brengt € 100 in rekening.

Trouwboekje

Een trouw- of partnerschapsboekje is een tastbaar aandenken aan uw trouw- of partnerschapsceremonie. Het heeft geen juridische waarde.

In het boekje kunnen kinderen worden bijgeschreven. U kunt alleen kinderen laten bijschrijven van wie u en uw partner beiden de ouders zijn.

In het formulier Melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt gevraagd of u een trouw- of partnerschapsboekje wilt kopen. Dit zijn de mogelijkheden:

boekje met omslag van plastic (marineblauw of crème): € 18,30
boekje met omslag van kunstleer (marineblauw): € 29,45
boekje met omslag van leer (marineblauw): € 42,80


Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright © 2022
Webdesign door Pixel Creation