Trouwen in de Gemeente Laarbeek

Gemeente Laarbeek
Koppelstraat 37
5741 GA Laarbeek

Trouwen in Laarbeek

Trouwplannen of plannen om uw partnerschap te laten registreren?

Gefeliciteerd! U gaat trouwen of wilt een geregistreerd partnerschap aangaan. Onze gemeente heeft mooie trouwlocaties. Elke locatie heeft zo haar eigen charme. Onze trouwambtenaar van de burgerlijke stand zorgt in overleg met u, dat uw trouwdag onvergetelijk wordt.

Zomaar naar het gemeentehuis lopen om elkaar het jawoord te geven, kan helaas niet in Nederland. Een huwelijk of partnerschapsregistratie vraagt een gedegen voorbereiding. 

Huwelijk of geregistreerd partnerschap

U kunt kiezen tussen een huwelijk of het laten registreren van een partnerschap. De voorbereiding is hetzelfde. Als we hier over trouwen of huwelijk spreken, bedoelen we ook partnerschapsregistratie.

Hulp nodig?

Voorop staat dat uw trouwdag voor u en alle andere betrokkenen een onvergetelijke dag wordt. En dat u er nog lang en met veel plezier aan terugdenkt. U kunt echter alleen trouwen als u aan een aantal wettelijke regels hebt voldaan. Dat klinkt nogal zwaar, maar in de praktijk valt dat met onze hulp best mee. Ons belangrijkste advies is: neem ruim voor uw voorgenomen huwelijksdatum contact op met onze medewerkers van Burgerzaken. Met de betrokken ambtenaar kunt u de gang van zaken rondom uw huwelijk bespreken.

Melding

Voordat u kunt trouwen dient u eerst een melding te doen in de gemeente waar u gaat trouwen of het partnerschap laat registreren. De melding is kosteloos. De melding moet minimaal veertien dagen en maximaal één jaar voor de dag van het huwelijk plaatsvinden. De melding voor kosteloze huwelijken gaan schriftelijk, de andere meldingen kunnen schriftelijk of persoonlijk. U kunt dit formulier vinden op www.laarbeek.nl onder het product huwelijk en partnerschapsregistratie. 

Nadat u de melding heeft gedaan zal de ambtenaar van de burgerlijke stand uw gegevens controleren en vaststellen of u aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Aan de melding kunnen geen rechten worden ontleend dat op de aangegeven datum en op het aangegeven tijdstip het huwelijk kan worden voltrokken.

Als uw persoonsgegevens volledig zijn opgenomen in de basisregistratie personen (BRP) van uw woongemeente dan hoeft u in principe geen documenten, zoals bijvoorbeeld een geboorteakte, in te leveren. Als u in het buitenland bent geboren of heeft gewoond dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de medewerkers van Burgerzaken. Het is dan misschien wel vereist om documenten te overleggen zoals bijvoorbeeld een geboorteakte, een verklaring dat u ongehuwd bent, een overlijdensakte of een huwelijksakte met echtscheidingsdocumenten (eventueel vertaald in het Nederlands en gelegaliseerd door het land van afgifte). De ambtenaar van de burgerlijke stand mag altijd naar documenten vragen wanneer gegevens ontbreken of wanneer er getwijfeld wordt aan gegevens. Bij de melding dient u te overleggen:

Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van u en uw partner.

Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uw getuigen.

De leges moeten worden voldaan op de dag van de melding.

Trouwlocaties in Laarbeek

Gemeentehuis Laarbeek (Beek en Donk)
't Oude Raadhuis (Beek en Donk)
Conferentiecentrum De Couwenbergh (Aarle-Rixtel)
Kouwenbergs kerkje (Aarle-Rixtel)
Bavaria Brouwerijcafé 'de Heerenkamer' (Lieshout)
Kasteel Croy, (Aarle-Rixtel)

Wanneer u niet in het gemeentehuis trouwt dan dient u ook afspraken te maken met de desbetreffende locatie en dient u rekening te houden met extra kosten.

Heeft u zelf een andere gewenste trouwlocatie?

Naast de vaste locaties is het ook mogelijk om op een door u gewenste locatie te trouwen. Hieraan zijn wel voorwaarden en extra kosten verbonden.

Leges

Als u wilt trouwen in het gemeentehuis van Laarbeek, dan gelden andere (lagere) tarieven, dan wanneer u op een andere locatie trouwt. De actuele leges staan op de website van de gemeente Laarbeek. onder het product huwelijk en partnerschapsregistratie.

Naamgebruik

In uw eigen gemeente ondertekent u een verklaring naamgebruik. U kiest dan welke naam u na het huwelijk wilt gebruiken. U krijgt door deze keuze geen andere geslachtsnaam, het gaat alleen om een keuze voor het naamgebruik in het dagelijks leven.

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Uw eigen naam;
Naam van de echtgenoot of partner;
Naam van de echtgenoot of partner, gevolgd door de eigen naam;
Eigen naam, gevolgd door de naam van de echtgenoot of partner.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.laarbeek.nl onder het product huwelijk en partnerschapsregistratie of bij de medewerkers van Burgerzaken. 

Geef tijdig datum en tijd door

Wanneer u een huwelijk vast wilt laten leggen, dient u altijd éérst de gewenste datum en tijd door te geven aan de gemeente. Wanneer u in de Bavaria brouwerijcafé ‘de Heerenkamer’, De Couwenbergh, het Kouwenbergs Kerkje of ’t Oude Raadhuis wilt trouwen, kunt u daarna contact opnemen met de betreffende locatie. U ontvangt altijd een huwelijksbevestiging van de gemeente Laarbeek. U dient er rekening mee te houden dat er extra kosten worden gevraagd door bovenstaande trouwlocaties.

Buitengewone Ambtenaren van de Burgerlijke Stand 

Uw huwelijk wordt voltrokken door een buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS). U kunt zelf onder voorbehoud kiezen wie van de ambtenaren uw huwelijk sluit.

Tarieven 2021 (onder voorbehoud)

Maandag  09.00 en 09.15 uur  Gratis
Maandag (eenvoudige huwelijken)  09.30 en 10.00 uur € 212,00
Maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.00 uur € 425,00
Maandag t/m vrijdag (Trouwlocatie)  09.00 - 17.00 uur € 728,00
Zaterdag + zondag 09.00 - 17. 00 uur € 607,00
Zaterdag + zondag (Trouwlocatie) 09.00 - 17.00 uur  € 970,00
Zaterdag + zondag 17.00 - 19.00 uur € 789,00
Zaterdag + zondag (Trouwlocatie) 17.00 - 19.00 uur € 1213,00
Zaterdag + zondag Toeslag 19.00 - 09.00 uur € 347,00 (extra)
Trouwboekje € 37,00
Getuige (van gemeente) € 62,00

Copyright © 2022
Webdesign door Pixel Creation