Trouwen in de Gemeente Krimpenerwaard

Gemeente Krimpenerwaard
Dorpsplein 8
2821 AS Krimpenerwaard

Trouwen in Krimpenerwaard

Wat moet ik doen?

U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.

U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen.

Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.

Meld het tijdig

De wettelijke termijn voor het doen van de melding voorgenomen huwelijk is uiterlijk 14 dagen voor de huwelijksdatum. Dit is echter een wettelijke termijn. Aangeraden wordt ruim van tevoren de melding te doen. Mochten er nog andere documenten nodig zijn, of nadere informatie dan is hier nog tijd voor. Ook heeft de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijk stand dan nog de tijd om kennis met u te maken

Trouwlocaties in Krimpenerwaard

Vaste locaties

De gemeente beschikt over meerdere 'vaste' trouwlocaties waar huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties kunnen plaatsvinden.

Gemeentekantoor Bergambacht (maximaal 100 personen, waarvan 50 zitplaatsen)
Gemeentekantoor Lekkerkerk (maximaal 100 personen)
Gemeentekantoor Schoonhoven (maximaal 50 personen)
Gemeentekantoor Stolwijk (maximaal 50 personen)
De drie maenen in Ouderkerk aan den IJssel

Wilt u één van deze locaties vooraf bekijken, dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 0182 om hiervoor een afspraak te maken.

Eigen locatie

In de gemeente Krimpenerwaard kunt u sinds kort ook trouwen of uw partnerschap laten registreren op elke gewenste locatie. U kunt dus ook zelf op zoek gaan naar een bijzondere trouwlocatie in onze gemeente. De gekozen locatie dient aan diverse criteria te voldoen. De criteria vindt u hieronder.

Criteria eigen trouwlocatie

de locatie ligt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Krimpenerwaard (locatie bevindt zich op vaste grond of op een aan de wal gemeerd schip);

de locatie (bij een buitenlocatie) dient een alternatief te hebben i.v.m. slecht weer, bijvoorbeeld een partytent;

de locatie moet de toets van openbare orde en veiligheid en goede zeden kunnen doorstaan;

de eigenaar/beheerder van de locatie heeft toestemming verleend;

de veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand en de overige aanwezigen is gewaarborgd;

er is een nadrukkelijke scheiding tussen de burgerlijke voltrekking vooraf en de rest van de ceremonie;

de burgerlijke huwelijksvoltrekking vindt niet op dezelfde locatie plaats als de inzegening door een kerk- of geloofsgemeenschap;

de verbintenis kan ongehinderd en ongestoord plaatsvinden;

de openbaarheid, toegankelijkheid en brandveiligheid van de locatie zijn gewaarborgd;

voor de locatie is een gebruiksmelding afgegeven (bij meer dan 50 aanwezige personen èn als het huwelijk plaatsvindt in een tent of ander tijdelijk bouwwerk);

Als er naast de huwelijksvoltrekking ook andere activiteiten worden georganiseerd, zoals het aansnijden van de bruidstaart, een champagnemoment, een receptie of trouwfeest, dient u hiervoor de benodigde vergunningen te regelen.

Wordt aan één van deze criteria niet voldaan, dan kan dat reden zijn om niet tot het voltrekken van de verbintenis over te gaan. In geval van schade of eventueel andere kosten, voortvloeiend uit het sluiten van een verbintenis op de uitgekozen locatie, wordt de aanvrager verantwoordelijk gesteld.

Ambtenaren van de burgerlijke stand

De gemeente Krimpenerwaard heeft 17 vaste trouwambtenaren die graag uw huwelijk voltrekken.

Daarnaast is het mogelijk om iemand eenmalig te laten benoemen (en eventueel indien nodig te beëdigen) zodat hij of zij uw huwelijk kan voltrekken. Eventueel in samenwerking met één van onze trouwambtenaren.

Tarieven 2021 (Onder voorbehoud)

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur op een gemeentekantoor € 178,15
Maandag tot en met vrijdag voor 9.00 uur en vanaf 18.00 uur of zaterdag op een gemeentekantoor € 330,85
Zondag of een algemene feestdag op een gemeentekantoor € 483,55
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur op een andere locatie dan het gemeentekantoor € 152,70
Maandag tot en met vrijdag voor 9.00 uur en vanaf 18.00 uur of zaterdag op een andere locatie dan het gemeentekantoor € 229,05
Zondag of een algemene feestdag in een locatie niet zijnde gemeentekantoor € 279,95

Huwelijksvoltrekking 2021

BABS* van de gemeente Krimpenerwaard op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur € 223,95  
BABS* van de gemeente Krimpenerwaard op maandag tot en met vrijdag voor 9.00 uur en na 18.00 uur of op zaterdag € 376,65
BABS* van de gemeente Krimpenerwaard op zondag of feestdag € 529,35
Eenmalige benoeming van een Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand €152,70
Eenmalige benoeming van een BABS met ondersteuning van een BABS van de gemeente Krimpenerwaard. Op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur € 203,60
Eenmalige benoeming van een BABS met ondersteuning van een BABS van de gemeente Krimpenerwaard. Op maandag tot en met vrijdag voor 9.00 uur en na 18.00 uur € 305,40

* BABS: Gemeentelijke Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand

Overige kosten

Trouwboekje of partnerschapsboekje € 32,90
Ambtenaar als getuige bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap (per getuige) € 16,00
Bespelen van het carillon (Alleen mogelijk in Schoonhoven) € 155,05
Hernieuwen van een reeds bestaand huwelijk € 116,80
Annuleren van een huwelijksdatum binnen 1 maand voor de vastgestelde datum van het huwelijk € 26,75

* Op maandag om 9:00 en 9:30 uur is er de mogelijkheid om kosteloos te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Dit is alleen mogelijk voor inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. Deze voltrekking vindt plaats in het gemeentekantoor van Stolwijk in een vergaderkamer (maximaal aantal genodigden 10 personen). Het huwelijk wordt voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand van ons kantoor. Tijdens de 'kosteloze ceremonie' zal invulling worden gegeven aan het wettelijk recht om te kunnen trouwen. Dit betekent dat de ceremonie zich beperkt tot het opmaken van de akte en het geven van het ja-woord bij een huwelijk en het tekenen van de akte.

Trouwen in Krimpenerwaard

Voor meer informatie over trouwen kunt u natuurlijk altijd bellen met de medewerkers van de afdeling Burgerzaken, tel. 14 0182 of onze site raadplegen (www.krimpenerwaard.nl).

Copyright © 2022
Webdesign door Pixel Creation