Trouwen in de Gemeente Katwijk

Gemeente Katwijk
Koningin Julianalaan 3
2224 EW Katwijk aan Zee

Trouwen in Katwijk

Voorwoord Burgemeester

Binnenkort gaat u trouwen. Namens het gemeentebestuur van Katwijk wil ik u hiermee van harte feliciteren. De huwelijksvoltrekking is het begin van een nieuwe levensfase.

In het gemeentehuis verklaren twee mensen dat zij in het vervolg als partners door het leven gaan, met alle rechten en plichten die de Nederlandse wet toekent aan het ja-woord. Sinds de Franse tijd schrijft de Nederlandse wet voor dat een huwelijk moet worden voltrokken in het “huis van de gemeente”, ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dus in wettelijke zin is er geen ontkomen aan: het “huis van de gemeente” vormt een belangrijk decor bij uw huwelijk of relatiebevestiging. Als gemeente doen wij er dan ook alles aan om dat belangrijke moment zo goed mogelijk te laten verlopen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft naast het gemeentehuis van Katwijk nog acht locaties aangewezen als “huis van de gemeente”, te weten: het voormalig gemeentehuis van Rijnsburg en Valkenburg, het Katwijks Museum, etablissement De Roskam en in Katwijk aan den Rijn, het Smalspoormuseum in Valkenburg, Sponsorhome van Rijnsburgse Boys, Museum Genootschap Oud Rijnsburg en zalencentrum De Voorhof in Rijnsburg. Zo zijn er nu dus negen locaties waar een huwelijk kan worden voltrokken of een relatie kan worden bevestigd. Een klein stukje geschiedenis over de locaties vindt u verderop op deze pagina. U kunt erin lezen waar u allemaal mee te maken krijgt bij de voorbereidingen van de dag. 

Ik hoop dat u met plezier de pagina zult gebruiken en ik wens u veel geluk op het gezamenlijk pad dat voor u ligt.

Cornelis Visser
burgemeester

Trouwen

“Wij gaan trouwen!”. Een klein zinnetje dat u de afgelopen tijd mogelijk al vele malen uitgesproken heeft. Een klein zinnetje dat veel voorbereidingen kan vragen. U hebt natuurlijk al nagedacht over hoe de dag er uit moet gaan zien. De medewerkers van de afdeling Publiekszaken helpen u graag bij de voorbereidingen voor het officiële gedeelte van uw dag. Ruim voor de door u gekozen datum kunt u de gewenste locatie, datum en tijdstip reserveren. Op werkdagen is vanaf 10.00 uur t/m 16.00 uur elk uur de gelegenheid te trouwen of een partnerschap te registreren. Op zaterdag is dat mogelijk vanaf 10.00 uur t/m 14.00 uur.

Melding van voorgenomen huwelijk

Voordat u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, moet u een aantal zaken (wettelijk) regelen. U legt eerst een verklaring voorgenomen huwelijk of partnerschap af. Deze verklaring regelt u met de burgerlijke stand van de plaats waar u gaat trouwen. U kunt maximaal 1 jaar tot minimaal 2 weken voor de geplande huwelijksdatum deze verklaring afleggen.

Trouwt u of gaat u een geregistreerd partnerschap aan in Katwijk? Dan kunt u deze verklaring op 2 manieren afleggen:

persoonlijk
schriftelijk

De trouwambtenaren

De gemeente Katwijk heeft buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand. Tot zes weken voor de huwelijksdatum kunt u eventueel een voorkeur uitspreken. U kunt kennismaken met de trouwambtenaren op de website van de gemeente Katwijk (www.katwijk.nl). Daar vind u een kort interview en een foto van de betreffende personen. Enkele weken voor de huwelijksdatum neemt hij/zij contact met u op voor een kennismakingsgesprek. In een dergelijk gesprekje kunt u bijvoorbeeld aangeven wat uw verwachtingen zijn van de huwelijksvoltrekking of wat u wel of niet wilt horen bij uw huwelijksbevestiging. Het is uw dag en de trouwambtenaar wil daar graag ook zijn/haar steentje aan bijdragen.

Dit zijn de trouwambtenaren van de gemeente Katwijk

Anke Minnee
Atie van Lieshoud
Gerard Bol
Jaap de Mooij
Jaco van der Bent
Miep van der Woude

Trouwlocaties

Het gemeentehuis Katwijk,

Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk.
Het gemeentehuis is gebouwd in 1931-1932 en is destijds officieel geopend door prinses Juliana die toen in Leiden studeerde en in Katwijk woonde. Zij schonk bij die gelegenheid een gebrandschilderd raam dat een mooie plek bij de trapopgang heeft gekregen. De traditionele trouwzaal beschikt over 60 zitplaatsen. Op de statige trap voor het gemeentehuis wordt tijdens huwelijken een blauwe loper uitgelegd.

Het gemeentehuis Rijnsburg,

Burgemeester Koomansplein 1,
2231 DA Rijnsburg
Het voormalige gemeentehuis in Rijnsburg is modern en kleurig van uitstraling. In 2000 is het grondig verbouwde gemeentehuis heropend. Op het bordes wordt tijdens huwelijken een rode loper uitgerold. In augustus 2012 start een verbouwing van het pand tot gemeenschapshuis. Na de verbouwing is er een nieuwe ruimte beschikbaar waar huwelijken kunnen worden voltrokken of partnerschappen geregistreerd.

Het gemeentehuis Valkenburg,

’t Boonrak 21, 2235 ED Valkenburg (ZH)
Het voormalige gemeentehuis van Valkenburg heeft een rijke historie. Het pand is in 1906 gebouwd als woning voor de directeur van één van de pannenfabrieken die te vinden waren langs de Oude Rijn. Vanaf de jaren ‘30 werd het pand bewoond door verschillende gezinnen. In 1968 werd het pand gebruikt voor de wijnhandel. Er werd volop wijn geproefd en verhandeld. De gemeente Valkenburg heeft het pand in 1976 in gebruik genomen. Het is diverse malen verbouwd, maar toch heeft het pand zijn karakter behouden. Een leuke bijkomstigheid is dat u bij het gemeentehuis met de (party)boot kunt aanmeren.

Externe trouwlocaties

Aanstaande bruidsparen vragen steeds vaker om een huwelijksvoltrekking/partnerregistratie buiten het gemeentehuis. Het college van B&W heeft een aantal locaties aangewezen als ‘huis der gemeente’ zodat hier huwelijken kunnen worden voltrokken. Deze uitbreiding geeft bruidsparen een ruime gelegenheid om een trouwlocatie naar wens in de gemeente Katwijk te reserveren.

De Roskam, Turfmarkt 2

De Roskam en Katwijk aan den Rijn zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De voormalige herberg is niet alleen hét zenuwcentrum van het “Katwijkbinse” verenigingsleven. De Roskam wordt algemeen beschouwd als dé huiskamer van Katwijk Binnen. Kortom, de bewoners van het Rijndorp hebben een band met het monumentale gebouw, waarvan de leeftijd niet exact te achterhalen is. In dit prachtig gerestaureerde etablissement is een mooie ruimte waarin huwelijksvoltrekkingen kunnen plaatsvinden. 

Katwijks Museum,

Voorstraat 46,  2225 ER Katwijk
Het Katwijks Museum is sinds maart 2009 een officiële trouwlocatie. In deze romantische omgeving met fraaie schilderijen van o.a. Willy Sluiter en J.A.C. Artz kan men in de Meerburgzaal elkaar het ja-woord geven. Ter illustratie ziet u op de website van het Katwijks Museum (www.katwijksmuseum.nl) onder “het museum/trouwen in stijl” een aantal foto’s van deze zaal in trouwopstelling. Het Katwijks Museum is bij uitstek de locatie voor een intieme plechtigheid, ook gezien de vele kostbare kunstwerken die het gebouw opsieren. In een persoonlijk gesprek kunnen wensen en mogelijkheden tot in detail worden besproken. 

Nationaal Smalspoormuseum,

J.Pellenbargweg 1, 2235 SP Valkenburg
De voltrekking van een huwelijk in het Nationaal Smalspoormuseum geschiedt in nauwe samenwerking met de gemeente Katwijk. Het smalspoormuseum is de enige locatie in Nederland waar u te midden van historisch spoorwegmaterieel kunt trouwen. U kunt hier uw gasten op een unieke manier ontvangen. Er zijn diverse mogelijkheden om rond uw huwelijksvoltrekking een compleet programma op te stellen. U kunt daarbij denken aan een aankomst van het bruidspaar per stoomtrein of een rondrit voor al uw genodigden. Het museum van de Stoomtrein Valkenburgse Meer ligt goed bereikbaar aan de snelweg A 44 en biedt gratis parkeergelegenheid voor ruim 500 auto’s. 

Museum Genootschap Oud Rijnsburg.

Het Genootschap Oud Rijnsburg heeft een ruimte beschikbaar waar huwelijken kunnen worden voltrokken of partnerschappen worden geregistreerd. De ruimte is ingericht met het meubilair van de raadskamer uit het oude gemeentehuis van Rijnsburg. Informatie over deze trouwlocatie kunt u aanvragen bij het Genootschap. 

Zalencentrum “De Voorhof”.

Het zalencentrum “De Voorhof “ is ook een geschikte locatie waar op waardige wijze een huwelijk kan worden voltrokken of een partnerschap worden geregistreerd. De Hervormde gemeente Rijnsburg is beheerder van dit centrum. Met de beheerder kunt u afspraken maken betreffende de reservering en inrichting van de zaal. 

Sponsorhome Rijnsburgse Boys

Het sponsorhome is gelegen op het sportpark Middelmors aan de Noordwijkerweg en Rijnsburg.
De Stichting Sponsorgroep Rijnsburgse Boys heeft op het sportpark Middelmors de thuishaven van voetbalvereniging Rijnsburgse Boys een mooie accommodatie. Zij bieden ook de mogelijkheid tot het voltrekken van een huwelijk. .

In Duijn

Een prachtig multifunctioneel complex in Katwijk aan Zee: aan de rand van de duinen en tóch midden in de Randstad. In Duyn biedt diverse mogelijkheden voor een bruiloft.

Zelf een locatie kiezen

U kunt ook zelf uw trouwlocatie kiezen. Voor u een verzoek indient om een eenmalige trouwlocatie aan te laten wijzen, moet uw trouw-/registratiedatum bij de gemeente bekend zijn. Met onderstaand formulier dient u een verzoek in om een locatie eenmalig aan te wijzen. U heeft hiervoor een DigiD-inlogcode nodig.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de locatie die u kiest. De belangrijkste zijn:

Het huwelijk/geregistreerd partnerschap vindt plaats in een gebouw. Het is dus niet mogelijk om op het strand te trouwen. In een strandtent mag wel.

De locatie moet voor iedereen vrij en op eenvoudige wijze toegankelijk zijn.

Geregistreerd partnerschap

Naast het huwelijk bestaat sinds 1 januari 1998 het geregistreerd partnerschap. Dit is een wettelijk geregelde samenlevingsvorm. Partnerschapsregistratie geeft dezelfde rechten en plichten als een huwelijk met uitzondering van de rechten en plichten rond kinderen en erfrecht. Verder moet u er rekening mee houden dat een geregistreerd partnerschap niet in alle landen wordt erkend. De procedure, de kosten en de faciliteiten van de gemeente zijn hetzelfde als voor een huwelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken.

Omzetting geregistreerd partnerschap in huwelijk

Sinds 2001 is het mogelijk om uw geregistreerd partnerschap om te zetten in een huwelijk. Dit houdt in dat u samen moet verschijnen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw woonplaats om daar de akte van omzetting te ondertekenen. De omzetting vindt plaats in één van de spreekkamers van de afdeling Publiekszaken in Katwijk, of als u dit wenst, in de trouwzaal op alle locaties. De kosten voor een omzetting kunt u terugvinden in de legestabel op de website van de gemeente Katwijk. Als u de omzetting met een ceremonie wilt laten plaatsvinden, zijn daar dezelfde kosten aan verbonden als voor een huwelijk. Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Publiekszaken.

Gratis trouwen/partnerschap registreren

Op maandagochtend kunt u om 08.30 en 09.00 uur gratis trouwen of uw partnerschap registreren. De ceremonie is in een geschikte ruimte van het gemeentehuis. De voltrekking is zonder toespraak en alleen uw getuigen mogen erbij zijn. Voor de ceremonie hoeft u niet te betalen. De kosten die horen bij het melden van een voorgenomen huwelijk betaalt u wel. Als u een trouwboekje wilt, betaalt u daar ook voor.

Trouwen/partnerschap registreren tegen een lager tarief

Op maandagochtend kunt u om 09.30 en 10.00 uur trouwen of uw partnerschap registreren voor een laag tarief. Deze ceremonie is in de trouwzaal met maximaal 20 gasten. Op dinsdag- en woensdagochtend (om 11.00 uur) kunt u kiezen voor een korte ceremonie. Ook deze ceremonie is in de trouwzaal van het gemeentehuis. U betaalt minder voor deze plechtigheid.

Tarieven 2021 ( Onder voorbehoud )

Huwelijk/geregistreerd partnerschap € 537,00
Huwelijk/geregistreerd partnerschap aangewezen externe locatie € 356,80
Huwelijk/geregistreerd partnerschap niet-aangewezen externe locatie
€ 390,20
Huwelijk aangewezen locatie vrijdag 17.00 uur tot zaterdag 21.00 uur
€ 381,40
Huwelijk niet aangewezen locatie vrijdag 17.00 uur tot zaterdag 21.00 uur
€ 414,70
Huwelijk/geregistreerd partnerschap op zaterdag € 976,10
Toeslag huwelijk/geregistreerd partnerschap in Burgerzaal € 114,40
Huwelijk/geregistreerd partnerschap bescheiden ceremonie (dinsdag- en woensdagochtend 11.00 uur) € 349,10
Huwelijk/geregistreerd partnerschap maandagochtend 08.30 en 09.00 uur kosteloos
Huwelijk/geregistreerd partnerschap maandagochtend 09.30 en 10.00 uur
€ 96,75
Beschikbaar stellen gemeentelijke getuige € 30,70
Toeslag huwelijk/geregistreerd partnerschap bijzonder huis € 96,75
Omzetten geregistreerd partnerschap naar huwelijk zonder ceremonie
€ 58,95
Kosten wijzigen tijd/datum voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap € 58,95
Kosten annulering voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap
€ 58,95
Verstrekken trouw-/partnerschapsboekje € 32,80
Inlegboekje € 8,10

Copyright © 2022
Webdesign door Pixel Creation