Categorieën

Provincie

Gemeentes

Plaats

Professionals

Vraag 5 offertes aan in jouw regio

Start hier

Trouwen in de Gemeente Boxtel

Gemeente Boxtel
Markt 1
5281 AT Boxtel

Trouwen in Boxtel

Jullie kiezen voor elkaar, daar zijn jullie al uit. Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan doe je immers niet zo maar! Hoe je die belangrijke gebeurtenis vervolgens gaat invullen kost vaak de nodige hoofdbrekens. Gaan we trouwen of “partneren”? Doen we dat officieel of juist heel informeel? Wordt het een knalfeest of een kleine intieme aangelegenheid? En waar gaat dat dan gebeuren? Als de keuze op Boxtel is gevallen, willen wij jullie graag zoveel mogelijk van dienst zijn bij de voorbereidingen van die belangrijke dag.
Daarom ook deze pagina. Op deze pagina vind je allerlei informatie die je nodig kunt hebben bij die voorbereidingen. Specifieke Boxtelse informatie, maar ook informatie in veel bredere zin, bijvoorbeeld over trouwen in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden.

Graag wijzen wij jullie nog even op de fraaie locaties die Boxtel biedt voor het voltrekken van je huwelijk of de registratie van een partnerschap.

Klik hier voor het overzicht van de trouwlocaties in Boxtel.

Wisten jullie trouwens ook dat je in Boxtel kunt trouwen of “partneren” in een locatie naar keuze en dat het zelfs mogelijk is om je eigen trouwambtenaar mee te brengen? Ook hierover vind je op deze pagina de nodige informatie.

Wat jullie keuze ook zal zijn, wij in Boxtel zullen er alles aan doen om van jullie trouw- of partnerschapsdag een onvergetelijke gebeurtenis te maken.

Namens alle medewerk(st)ers burgerzaken wensen wij jullie het allerbeste toe voor de toekomst.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap?

Wat wordt het: trouwen of partneren? Misschien hebben jullie je keuze al gemaakt; misschien ook niet. Daarom hieronder de 2 mogelijkheden toch nog even naast elkaar gelegd.

Het huwelijk en het geregistreerde partnerschap zijn gelijkwaardig aan elkaar. In beide gevallen heb je dezelfde rechten en plichten. Dus je mag bijvoorbeeld elkaars achternaam gebruiken, je hebt een onderhoudsplicht naar elkaar, je bouwt samen pensioen op, je bent elkaars wettelijke erfgenamen en je deelt de waarde van bezittingen en schulden (tenzij je dit bij de notaris anders laat regelen).

Wat zijn dan de verschillen?

Als het gaat om kinderen is er sprake van verschillen. Ouders die getrouwd zijn hebben namelijk automatisch samen het ouderlijke gezag over hun kinderen. Sinds 1 januari 2002 geldt voor ouders die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan ook dat zij automatisch vanaf de geboorte van hun kinderen het ouderlijke gezag hebben (als die kinderen geboren zijn sinds 1 januari 2002). Hiervoor geldt echter één voorwaarde: de mannelijke partner moet het kind hebben erkend.

Huwelijk tussen twee mannen of twee vrouwen:

Vanaf 1 april 2001 kunnen ook twee vrouwen of twee mannen met elkaar trouwen. De voorwaarden die gelden om te kunnen trouwen zijn hetzelfde als bij het huwelijk van een man en een vrouw. Twee mannen of twee vrouwen die met elkaar getrouwd zijn, hebben dezelfde rechten en plichten als man en vrouw binnen het huwelijk. Dus je mag bijvoorbeeld elkaars achternaam gebruiken, je hebt een onderhoudsplicht naar elkaar, je bouwt samen pensioen op, je deelt de waarde van bezittingen en schulden (tenzij je dit bij de notaris anders laat regelen).

Echter ook hier is er een belangrijk verschil in de verhouding tot kinderen.
Als twee mannen of twee vrouwen met elkaar trouwen, heeft het huwelijk geen gevolgen voor de relatie met kinderen. De ouder oefent alleen het gezag uit. De niet-ouder heeft in zo’n situatie alleen een onderhoudsplicht. Andere rechten en plichten bestaan uitsluitend na verkrijging van gezamenlijk gezag van de partners. Pas door adoptie ontstaan wettelijk familiebanden met het kind.

Nederland is een van de weinige landen die het huwelijk heeft opengesteld voor personen van gelijk geslacht. Paren van gelijk geslacht moeten er rekening mee houden dat hun huwelijk in het buitenland niet overal wordt geaccepteerd.

Melden van uw voornemen om te trouwen of uw partnerschap te laten registreren

In ondertrouw gaan (huwelijksaangifte doen) was altijd de eerste stap die u moest nemen als u wilde trouwen of uw partnerschap wilde laten registreren. Per 1 september 2015 is dat veranderd. In plaats van persoonlijk aangifte te doen, moet u vanaf 1 september 2015 een melding doen van uw voorgenomen huwelijk of partnerschapsregistratie. Deze melding kan zowel schriftelijk als persoonlijk.

Woon je in een andere gemeente, maar wil je trouwen in Boxtel

Dat kan natuurlijk ook. Je moet dan eerst de aangifte doen in de woongemeente van een van jullie beiden. Bij die aangifte moet je kenbaar maken dat je in een andere gemeente wilt trouwen. Dit wordt dan opgenomen in de akte. Vervolgens stuurt de woongemeente jullie dossier op naar de gemeente Boxtel. Burgerzaken van Boxtel neemt de behandeling dan over.

Woon je in het buitenland

Wil je in Boxtel of een andere gemeente in Nederland trouwen of partneren, maar woon je in het buitenland, dan moet de huwelijksaangifte verlopen via de afdeling Burgerzaken van de gemeente Den Haag 070 - 353 3000. Partners die geen van beiden de Nederlandse nationaliteit hebben én die beiden in het buitenland wonen, kunnen in Nederland niet trouwen.

Vastleggen huwelijksdatum

De datum van jullie huwelijk of partnerschapregistratie kan in Boxtel pas vastgelegd worden op het moment van de huwelijksaangifte of de aangifte van partnerschapregistratie.

De Boxtelse trouwambtenaren

De gemeente Boxtel kent 5 buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand. Dat wil zeggen dat deze ‘trouwambtenaren’ zich voor de gemeente Boxtel enkel bezig houden met het voltrekken van huwelijken en partnerschapregistraties.
De ambtenaar die jullie huwelijk of partnerschapregistratie gaat voltrekken neemt circa 10 dagen voor de huwelijksdatum contact met jullie op om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. In dit gesprek kunnen jullie de huwelijksvoltrekking doorspreken en speciale wensen kenbaar maken.

Je ‘eigen’ trouwambtenaar meebrengen

Als bruidspaar kunnen jullie zelf een keuze maken voor een trouwambtenaar. Dit kan dus zijn een van de 5 trouwambtenaren van de gemeente Boxtel of een vriend of familielid van jullie. Indien je voor dit laatste kiest dan moet je hiervoor, uiterlijk 3 maanden voor jullie trouwdatum, een schriftelijk verzoek indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Boxtel, Postbus 10.000, 5280 DA  Boxtel. Een dergelijke trouwambtenaar moet namelijk worden benoemd voor de voltrekking van één huwelijk door het college van burgemeester en wethouders. Daarna dient er nog een beëdiging plaats te vinden bij de Rechtbank in Den Bosch. Hieraan zijn extra kosten verbonden.  Als de door jullie gekozen trouwambtenaar al eerder benoemd is door het college dan dient hiervan een benoemingsbesluit te worden overlegd en is de trouwambtenaar eerder beëdigd dan dient hiervan tevens een procesverbaal van de beëdiging te worden overlegd.

De vaste Boxtelse Locaties

In onze gemeente hebben wij de volgende locaties aangewezen als vaste trouwlocatie:

De raadzaal in het gemeentehuis in Boxtel
De trouwzaal in het oude raadhuis in Liempde

Trouwlocaties met extra kosten

Je betaalt deze kosten rechtstreeks aan de locatie zelf. De kosten kunnen dus per locatie verschillen.

De trouwzaal in het Protestants kerkje in Boxtel
Boerderij 't Dommeltje in Boxtel
Restaurant de Koetsier in Boxtel
Kasteel Stapelen in Boxtel
Lseven in Boxtel
Jacobushof in Boxtel
D'n Liempdsen Herd in Liempde
De Serenade in Liempde
Theetuin 't Bakhuys in Lennisheuvel

Trouwen in een locatie naar keuze

Als bruidspaar heb je ook hierin een vrije keuze. Of je kiest voor een van de vaste locaties of een locatie die voor jullie een bijzondere betekenis heeft. In Boxtel is het namelijk ook mogelijk om te trouwen in een zelfgekozen locatie binnen de gemeente. Deze locatie moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
de locatie moet voor iedereen goed bereikbaar zijn;
de locatie en voltrekking moeten voor iedereen toegankelijk (= openbaar) zijn;
de locatie moet voldoen aan de regels van goede smaak en openbare orde;
de locatie moet zodanig zijn ingericht dat op deze locatie de huwelijksvoltrekking of partnerschapregistratie te allen tijde kan doorgaan;
de locatie dient overdekt zijn; de voltrekking mag niet in de open lucht plaats vinden;
er dient een overeenkomst te worden overgelegd waarin de criteria zijn opgenomen en gegarandeerd worden. (een dergelijke overeenkomst wordt geleverd door de gemeente Boxtel). Deze overeenkomst wordt ondertekend door de eigenaar van de locatie, het bruidspaar/de partners en de gemeente.

Je moet er rekening mee houden dat een ambtenaar van burgerzaken vooraf de door jullie uitgekozen locatie komt bekijken. Als jullie plannen hebben om van deze mogelijkheid gebruik te maken, dan moet je hiervoor, uiterlijk 3 maanden voor jullie trouw- of registratiedatum, een schriftelijk verzoek indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Boxtel, Postbus 10.000, 5280 DA  Boxtel. Ook zijn hieraan extra kosten verbonden. 

De tijdsduur van de ceremonie

Voor de voltrekking van een huwelijk of partnerschapregistratie wordt 1 uur gereserveerd (met uitzondering van de gratis voltrekkingen op dinsdag; hiervoor wordt een kwartier gereserveerd).  Dit uur is als volgt opgebouwd: 15 minuten voor het verzamelen, binnenkomen en plaatsnemen van gasten en bruidspaar, 30 minuten voor de officiële ceremonie (toespraak, huwelijksvoltrekking, muziek, ringen wisselen en afrondend woord van de ambtenaar), 15 minuten voor feliciteren en vertrek bruidspaar en gasten. Dit betekent dat als jullie tijdstip van trouwen of partneren is vastgelegd om 13.00 uur de trouwzaal voor jullie gereserveerd is van 12.45 uur tot 13.45 uur. Indien gewenst kan deze tijdsduur per kwartier verlengd worden. Hiervoor worden wel extra kosten in rekening gebracht. 

Ringen

Als jullie ringen willen wisselen kun je deze ringen bij binnenkomst aan de gastheer of gastvrouw overhandigen. Er wordt dan voor gezorgd dat de ringen op het juiste moment worden aangereikt.

Muziek

Het is op alle locaties mogelijk om de ceremonie op te luisteren met muziek. Dit kan jullie eigen persoonlijke muziekkeuze zijn, maar er kan ook door de gemeente gezorgd worden voor passende muziek. Als jullie zelf muziek hebben uitgekozen is het de bedoeling dat de Cd’s van jullie keuze op tijd aangereikt worden aan de gastheer/vrouw. Als de trouwambtenaar bij jullie op bezoek komt voor het persoonlijke gesprek kun je ook met haar/hem jullie muziekwensen bespreken.

Bloemen

Op de vaste trouwlocaties van de gemeente Boxtel staan bij een huwelijk of een partnerschap-registratie altijd bloemen. Is er sprake van een zelf gekozen locatie dan dient men ook zelf te zorgen voor bloemen, decoratie e.d.

Strooien van rijst, confetti, enz.

Binnen en buiten de trouwlocaties is het strooien van rijst, confetti, slingers e.d. niet toegestaan. Een leuk alternatief is het strooien van rozenblaadjes of bellen blazen. Dit is buiten bij alle 4 de trouwlocaties wél toegestaan.
Voorzieningen voor mindervaliden;
Zowel de trouwzaal in het gemeentehuis als het protestantse kerkje in Boxtel zijn goed toegankelijk voor mindervaliden. Het oude raadhuis te Liempde en de Ridderzaal kennen dergelijke voorzieningen niet.

Tarieven 2024 (onder voorbehoud)

Dinsdag tussen 09:00 - 10:00 € 0,00
Flitshuwelijk of -registratie van partnerschap € 276,30
Maandag tot en met donderdag € 551,65
Vrijdag € 661,55
Zaterdag € 882,40

Overig  

Verhoging bij trouwen of geregistreerd partnerschap na 17.00 uur € 220,85
Verhoging bij trouwen op locatie naar keuze € 220,85
Trouwboekje/partnerschapsboekje € 55,45
Als wij een getuige beschikbaar stellen, per getuige € 55,45
Verzoek benoeming eenmalige trouwambtenaar, wanneer deze niet is beëdigd bij de rechtbank * € 220,85
Verzoek benoeming eenmalige trouwambtenaar, wanneer deze al is beëdigd bij de rechtbank * € 165,35
Luiden geboorteklokje € 17,50
Annuleren, wijzigen datum en/of tijdstip en/of locatie € 55,45

*Hier komen de kosten voor het verplicht aanvragen van een VOG voor deze persoon nog bij. 

De bovenstaande bedragen zijn exclusief de kosten voor de trouwlocatie. Dit geldt voor zowel de aangestelde externe trouwlocaties van de gemeente als een trouwlocatie naar keuze. Jullie ontvangen van ons een rekening. Deze krijgen jullie nadat jullie getrouwd zijn of het geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.

Gratis trouwen in Boxtel

In Boxtel zijn er twee momenten in de week waarop u gratis kunt trouwen of partneren. Dit is mogelijk op dinsdagmorgen om 9.00 uur en om 9.30 uur. Deze gratis voltrekkingen zijn eenvoudig en formeel van aard en vinden plaats door een ambtenaar van de burgerlijke stand van de afdeling burgerzaken in een spreekkamer in het gemeentehuis. De tijdsduur van een dergelijke voltrekking bedraagt maximaal 15 minuten en het gezelschap mag hooguit uit negen personen bestaan (inclusief bruidspaar en getuigen). Voor meer gasten is in de spreekkamer geen plaats. Bij de gratis voltrekkingen zal er geen huisbezoek plaatsvinden en er zal geen persoonlijke toespraak worden gehouden. Ook verstrekken we bij gratis voltrekkingen geen parkeerkaarten. De mogelijkheid voor een gratis huwelijk of partnerschapsregistratie bestaat enkel voor inwoners van Boxtel of personen die tenminste 10 jaar in Boxtel hebben gewoond (ingeschreven hebben gestaan in de gemeentelijke basisregistratie personen BRP).

Huwelijkse voorwaarden

Als u onder huwelijkse voorwaarden wilt trouwen (wat van belang kan zijn als u bijvoorbeeld een eigen zaak heeft of veel vermogen) is het verstandig om een paar maanden voor de datum van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap contact op te nemen met een notaris. Deze zorgt er dan voor dat dit geregeld wordt. Als u niets regelt bent u automatisch in gemeenschap van goederen getrouwd. Dat houdt in dat alle eigendommen en bezittingen (en schulden) van u samen zijn.

Meer informatie en/of een afspraak maken

Voor alle producten en diensten van burgerzaken moet u een afspraak maken.

Tijdens kantooruren kun je contact opnemen met de medewerk(st)ers van de afdeling burgerzaken voor het krijgen van meer informatie of het maken van een afspraak. Zij staan je graag te woord. Het telefoonnummer van burgerzaken is:  0411 – 655911, het burger-zaken e-mailadres: Burgerzaken@boxtel.nl.

Copyright © 2024
Webdesign door Pixel Creation