Categorieën

Provincie

Gemeentes

Plaats

Professionals

Vraag 5 offertes aan in jouw regio

Start hier

Trouwen in de Gemeente Arnhem

Gemeente Arnhem
Koningstraat 38
6811 DG Arnhem

Trouwen in Arnhem 

U hebt besloten om in de gemeente Arnhem uw huwelijk of partnerschapregistratie te laten sluiten. Met deze handleiding willen wij u begeleiden bij deze belangrijke stap in uw leven. Op de website kunt u nadere informatie raadplegen en foto’s bekijken van de verschillende locaties.

Klik hier voor het overzicht van de trouwlocaties in Arnhem.

De reservering van datum, tijdstip en locatie kan bij de gemeente Arnhem worden gedaan ook zonder dat er huwelijksaangifte of aangifte van geregistreerd partnerschap heeft plaatsgevonden. U kunt hiervoor gebruikmaken van het telefoonnummer 0900-1809 of van het e-mailadres: gemeente@arnhem.nl.

Vanaf 1 september 2015 is er een wetswijziging met betrekking tot de aangifte huwelijk/geregistreerd partnerschap (ondertrouw). Vanaf dit moment doet u geen aangifte meer, maar maakt u aan de ambtenaar van de burgerlijke stand kenbaar het voornemen te hebben een huwelijk/geregistreerd partnerschap met elkaar aan te gaan. Deze melding doet u rechtstreeks bij de trouwgemeente of gemeente van de partnerschapsregistratie.

U kunt deze melding persoonlijk of schriftelijk doen. Indien u de melding persoonlijk doet kunt u via onderstaande button een afspraak maken. Wanneer u voor een schriftelijke melding kiest kunt u dit toezenden aan: Gemeente Arnhem, KCC, Burgerlijke Stand, Postbus 9029 6800 EL Arnhem.

De opgave van minimaal 2 meerderjarigen als getuigen is verplicht. Het maximale aantal is 4. Wij verzoeken u om de opgave van getuigen inclusief kopie legitimatiebewijs eveneens als het voldoen van de leges te doen bij uw aangifte.

U kunt bij de aangifte vermelden dat u een voorgesprek wenst met de ambtenaar burgerlijke stand om uw specifieke wensen m.b.t. de toespraak aan te geven. Wij raden u aan om dit gesprek goed voor te bereiden door het maken van notities. Anderzijds is het mogelijk, dat u vraagt om een ingekorte toespraak of het ontbreken daarvan. Ongeveer 3 weken van tevoren zal de trouwambtenaar contact met u opnemen om een afspraak te maken. Nu is het zo dat u uw persoonlijke invulling kunt geven aan uw huwelijksvoltrekking, hieronder vindt u verschillende mogelijkheden:

Het houden van een voorgesprek met de ambtenaar van de burgerlijke stand om de toespraak op uw wensen af te stemmen.
U laat iemand uit uw kring na overleg met de trouwambtenaar de toespraak geheel of gedeeltelijk verzorgen.
Het afspelen van muziek.
Het betrekken van kinderen, familieleden of vrienden bij het overhandigen van de ringen.
Het maken van foto- of video-opnamen.
Het vaststellen van een trouwlocatie of trouwambtenaar naar eigen keuze.

Deze toekenning dient u tenminste 3 maanden vóór de voltrekking aan te vragen bij het Klant Contact Centrum middels een voorgeschreven model. U kunt dit verzoekschrift zowel telefonisch als per e-mail opvragen.

Om uw huwelijk of partnerschapregistratie op tijd te laten beginnen raden wij u aan om circa 10 minuten voor aanvang te arriveren bij het stadhuis/Scheepenzaal. Bij een andere locatie binnen Arnhem is het gewenst 20 minuten voor aanvang te arriveren. Iemand van de receptie zal u bij binnenkomst begeleiden naar de zaal. Bij vragen betreffende het verloop kunt u de bode te allen tijde aanspreken.

Afgezien van de locatie naar eigen keuze bieden de locaties zoals u deze aantreft op pagina 3 verschillende parkeermogelijkheden. Indien uw voltrekking zal plaatsvinden in het stadhuis/Scheepenzaal kunt u gratis gebruikmaken van de parkeerruimte op de binnenplaats / patio. De oprit hiervan bevindt zich tegenover het Paleis van Justitie aan de Walburgstraat. Zodra u met uw auto voor de slagboom staat, dient u in de praatpaal de knop in te drukken en de achternamen van het bruidspaar in te spreken. Alle standaardlocaties in Arnhem bieden ruime parkeergelegenheid m.u.v. Villa Sonsbeek waar slechts door 3 auto’s geparkeerd mogen worden. De resterende gasten dienen buiten het park Sonsbeek te parkeren. De sluiting van een huwelijk of partnerschapregistratie neemt ongeveer 20 à 25 minuten in beslag.

Indien u muziek wilt laten afspelen, gelieve u deze bij aankomst te overhandigen aan de bode. Deze zal zorgdragen voor het afspelen. Vergeet u echter niet om uw eigendommen na afloop weer mee te nemen.

Indien er bij de voltrekking ringen worden overhandigd, mag u deze gerust door een derde i.p.v. door de ambtenaar burgerlijke stand laten aanbieden. Mocht u geen voorgesprek hebben gehad, verzoeken wij u bij aankomst te melden wie hiervoor zal zorgdragen.

Ondanks het feit, dat de gemeente Arnhem u allerlei mogelijkheden biedt om de voltrekking een persoonlijk karakter te geven, zijn er toch enkele beperkingen gesteld. In de verschillende locaties kunnen geen huisdieren worden toegelaten en mag er niet gestrooid worden met confetti of rijst.

Het huwelijksboekje of boekje van partnerschapregistratie wordt bij de voltrekking aan u overhandigd. In het boekje is een uittreksel van de akte opgenomen. Dit kan binnen Nederland als bewijs dienen voor andere diensten zoals de personeelsdienst van uw werkgever, verzekeringsmaatschappijen of banken. Wij raden u aan uw werkgever van de wijziging van uw burgerlijke staat in kennis te stellen d.m.v. overlegging van het boekje.

Om uw huwelijk in het buitenland aan te tonen kan het Klant Contact Centrum u een internationaal uittreksel verstrekken voor een bedrag van € 11,80 . De afgifte hiervan is raadzaam in geval van emigratie of reizen naar verre landen.

Na de voltrekking zal uw huwelijk of geregistreerd partnerschap in de gemeentelijke basisadministratie van uw woonplaats worden verwerkt. Daarop worden de belastingdienst en eventuele andere afnemers ingelicht, die op uw registratie zijn aangesloten,
bijvoorbeeld een pensioenfonds, uitkeringsinstantie of verzekeraar.

Eveneens wordt dan het bij aangifte gekozen naamgebruik in de basisadministratie ingevoerd. Het naamgebruik verandert uw achternaam niet, maar is uitsluitend bedoeld om u naar eigen wens aan te schrijven. Bij het bestellen van een vliegtuigticket is het voorgeschreven, dat de tenaamstelling hierop overeenkomt met die van uw reisdocument.

Mocht u n.a.v. uw huwelijk of partnerschap overwegen om uw handtekening te wijzigen vragen wij u oplettend te zijn. Uw handtekening is namelijk onderdeel van uw legitimatie. Wijziging ervan heeft gevolgen voor de geldigheid van uw legitimatiebewijzen zoals paspoort, rijbewijs of zelfs bankpasjes.

Mocht u naar aanleiding van uw huwelijk of partnerschap verhuizen dan dient u daarvoor binnen 1 week voor de verhuisdatum d.m.v. een opgavenformulier aangifte te doen. Bij verhuizing buiten de gemeente Arnhem doet u aangifte in de nieuwe woongemeente.

De voltrekking van een kerkelijk huwelijk is alleen mogelijk nadat het burgerlijke huwelijk bij de ambtenaar van de burgerlijke stand is gesloten. Kerkelijke huwelijken, die voor het burgerlijke huwelijk zijn voltrokken, worden als ongeldig beschouwd. Het verlenen van medewerking hieraan door een geestelijke of imam is zelfs strafbaar.

Huwelijkse voorwaarden of partnerschapvoorwaarden worden opgemaakt bij notariële akte vóór de voltrekking.

Bij aangifte dient u onderstaande bewijsstukken te overleggen:

Hebt u vanaf uw geboorte in Nederland gewoond, dan hoeft u geen documenten in te leveren. Als u in het buitenland bent geboren, buiten Nederland woont of gewoond hebt, dan vragen wij u om contact op te nemen met het Klant Contact Centrum, zodat wij u goed kunnen informeren over de eventuele benodigde documenten. Eventuele vereiste toestemmingen (minderjarigen en onder curatele gestelde).
Als een of beide huwelijkspartners niet de Nederlandse nationaliteit bezit: indien nodig een verklaring vreemdelingendienst (M46). Deze verklaring moet vooraf door de aanstaande huwelijkspartner met de niet-Nederlandse nationaliteit worden aangevraagd. De vreemdelingendienst stuurt de M46 rechtstreeks naar de ambtenaar van de burgerlijke stand.
De gegevens van de (meerderjarige) getuigen (minimaal 2 en maximaal 4).  U dient een kopie van hun legitimatie mee te nemen.
Het voldoen van de leges van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Het aanvragen en eventueel legaliseren van akten, afschriften of overige bewijsstukken in het buitenland kan geruime tijd duren. Houdt u hiermee rekening bij het bepalen van de datum van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Openingstijden gemeente Arnhem

U kunt alleen op afspraak naar de gemeente.

Stadhuis, Koningstraat 38
Maandag: 12.00 tot 20.00 uur
Dinsdag: gesloten 
Woensdag: 09.00 tot 17.00 uur
Donderdag: 09.00 tot 17.00 uur 
Vrijdag: 09.00 tot 17.00 uur 

Loket Zuid, Kronenburggalerij 3

Maandag: gesloten
Dinsdag: 09.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 09:00 tot 17:00 uur
Donderdag: 12.00 tot 20.00 uur
Vrijdag: 09:00 tot 17:00 uur

Locaties:

Een voltrekking van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap vindt voor de bijzondere locaties plaats na overleg met de eigenaar/beheerder van die locaties. 

Trouwzaal,

max. aantal gasten: 100
Maandag 09:00 en 09:30 uur (kosteloos)
Maandag t/m vrijdag 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00 uur
Zaterdag 10:00 en 11:00 uur

Scheepenzaal in het Marten van Rossumhuis,

max. aantal gasten 45
Maandag t/m donderdag 09:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 14:30; 15:30 uur
Vrijdag 14:30 en 15:30 uur
Zaterdag 10:30 en 11:30 uur

Vaste Locaties:

Naast de eigen locaties heeft de gemeente Arnhem een aantal vaste locaties aangewezen als trouwlocatie. Op deze locaties kunnen 365 dagen per jaar huwelijken en partnerschappen voltrokken worden.

Nederlands openluchtmuseum
Stadsvilla Sonsbeek
Groot Warnsborn
Wijnmuseum
Brasserie de Boerderij
De Palatijn
Kookplaats

Tarieven 2024 (onder voorbehoud)

Een huwelijksvoltrekking binnen de openingstijden vindt plaats op maandag en donderdag van 09.00 tot 20.00 uur en op dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Voor een huwelijksvoltrekking buiten de openingstijden worden extra kosten berekend.

Tijden en tarieven:

Trouwkamer

Dinsdag 13.00 en 13.15 uur  € 0,- *
Dinsdag 9.00 uur t/m 12.45 uur €200,-
Dinsdag 13.30 uur tot 16.45 uur € 200,-

De Trouwzaal

Werkdagen m.u.v. woensdag 10.00 uur t/m 16:00 uur € 437,-
Buiten deze dagen en tijden € 875,-

Scheepenzaal

Maandag, woensdag en donderdag 09.30 uur t/m 16.30 uur € 437,-
Vrijdag 14.30 uur en 15.30 uur € 437,-
Buiten deze dagen en tijden € 875,-

Buitenlocatie en locatie naar eigen keuze (kosten exclusief huur locatie)

Maandag t/m vrijdag 9.00 uur tot 17.00 uur € 437,-
Buiten deze dagen en tijden € 658,-

Eventuele extra kosten

Zelfgekozen buitengewoon ambtenaar v/d burgerlijke stand voor 1 dag:
Reeds eerder een huwelijk voltrokken  €147,-
Nooit eerder een huwelijk voltrokken € 295,-
Huwelijksboekje of boekje partnerschapsregistratie (optioneel) € 30,-
Getuigen van de gemeente (per getuige) € 42,-
Annuleren van het huwelijk binnen 4 weken voor de huwelijksdatum  € 139,-

Copyright © 2024
Webdesign door Pixel Creation