Gemeente Appingedam

Wilhelminaweg 14
9901 CM Appingedam

Trouwen in Appingedam 

In de gemeente Appingedam worden huwelijken en partnerschapsregistraties voltrokken in het “Oude Raadhuis”, Wijkstraat 36 te Appingedam. Deze dateert van 1630 en is een van de kleinste Renaissanceraadhuizen in Nederland. De fraaie ligging van het Raadhuis en het historische karakter van Appingedam bieden de juiste sfeer om een huwelijk in stijl te voltrekken.

Tevens is het mogelijk uw huwelijk te laten voltrekken in de kerk van Solwerd. Enerzijds is de kerk op zichzelf gelegen en herinnert aan het kerkdorp Solwerd, anderzijds is zij onlosmakelijk verbonden met Appingedam.  Al meer dan driehonderd jaar staat de statige kerk van Solwerd op haar wierde in het groen. De voormaligs Rijks Hoogere Burgerschool is nu in gebruik als gemeentehuis (Stadskantoor). Het gebouw dateert uit 1917. Ook op het Stadskantoor kunt u uw huwelijk of partnerschap laten voltrekken.  Dit beperkt zich echter tot een zeer eenvoudige en kleine plechtigheid. Voor meer informatie en foto’s verwijzen wij u graag naar ons trouwloket, www.appingedam.nl, digitale balie, trouwloket.

Wat moet ik regelen?

Een huwelijk of geregistreerd partnerschap is een wettelijk geregelde samenlevingsvorm tussen twee personen.

Sinds 1 september 2015 doet u geen huwelijksaangifte meer, maar maakt u een melding (persoonlijk of schriftelijk) van uw voorgenomen huwelijk. De akte van aangifte vervalt hiermee, daarvoor in de plaats komt een meldingsformulier. De melding doet u in de gemeente waar u gaat trouwen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de publiekszaken. U kunt hiervoor bellen met 14 0596 of mailen naar publieksbalie@appingedam.nl.

Bij de huwelijks- of partnerschapsregistratievoltrekking is de aanwezigheid van minimaal twee en maximaal vier meerderjarige getuigen verplicht.

Hierna vindt u meer (product)informatie over wat u moet regelen om een huwelijk of geregistreerd partnerschap aan te kunnen gaan.

Trouwlocaties

Appingedam heeft drie locaties waar u kunt trouwen of een geregistreerd partnerschap kunt aangaan.

Raadhuis

Het historische Raadhuis van Appingedam staat midden in de karakteristieke binnenstad en nodigt veel bruidsparen uit elkaar het ja-woord te geven. De raadszaal met haar kroonluchters en gebrandschilderde ramen bieden een sfeervolle ambiance voor uw huwelijksvoltrekking. 

Kerk van Solwerd

Het kerkje van Solwerd dateert uit 1783 en is een mooi voorbeeld van classicistische bouwkunst. De kerk staat op een rustieke plek in Appingedam, op de deels afgegraven wierde van Solwerd.

Stadskantoor

De voormaligs Rijks Hoogere Burgerschool is nu in gebruik als gemeentehuis (Stadskantoor). Het gebouw dateert uit 1917. Ook op het Stadskantoor kunt u uw huwelijk of partnerschap laten voltrekken. Dit beperkt zich echter tot een zeer eenvoudige en kleine plechtigheid.

Tarieven 2020 (onder voorbehoud)

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur: € 37
Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur: € 773
andere uren dan hierboven genoemd tot 20.30 uur op een andere eenmalig gekozen locatie: € 773
dinsdag om 9.00 of 9.30 uur in het Stadskantoor: gratis.

Kosten

Kosteloos trouwen is alleen mogelijk in het Stadskantoor op dinsdagmorgen om 9.00 uur en 9.30 uur. Voorwaarde is dat u beiden of één van beiden in Appingedam woont. De korte zakelijke ceremonie vindt plaats in een spreekkamer. Het huwelijk wordt voltrokken louter in het bijzijn van de getuigen genoemd in de akte en door een ambtenaar van de afdeling Publiekszaken. Wilt u buiten deze twee tijden trouwen op het Stadskantoor dan zijn de bovengenoemde leges van toepassing.

Inwoners van de gemeente Appingedam, die in aanmerking komen voor de kwijtschelding van de gemeentebelastingen, kunnen kosteloos trouwen op dinsdag in het Raadhuis. Een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Appingedam zal dit huwelijk voltrekken.

Trouwen in Gemeente Appingedam

Heb je interesse om te trouwen in Gemeente Appingedam, lees meer of ga gelijk naar de tarieven.

Professionals

Aan het laden...

Einde van de content

Copyright © 2018
Webdesign door Pixel Creation